söndag 9 februari 2014

Pengaregn över aktieägarna

RS: Bankernas miljardvinster borde till kraftigt sänkta räntor återinvesteras till bostadsbyggande, energibesparande åtgärder och offentliga sektor. Banker och storföretag behöver ställas under demokratisk kontroll.

Av Robert Bielecki

Miljardregnet från de fyra svenska storbankerna (SEB, Nordea, Handelsbanken och Swedbank) till aktieägarna fortsätter. Marknaden surar dock eftersom Nordeas utdelning ”bara” blev 15,2 miljarder kronor.
Det är överskottet från 2013 års verksamhet som nu ska delas ut. Summorna är hisnande: Swedbank delar ut 11,1 miljarder kronor och Nordea 15,2 miljarder kronor. Handelsbanken och SEB har inte meddelat hur mycket de tänker dela ut, men troligt är att det är uppemot 10 miljarder kronor per bank. Den totala summan kan alltså bli över 40 miljarder kronor. Det kan jämföras med att landets omkring 100 000 sjuksköterskor sammanlagt får 2,4 miljarder kronor i lön varje år (där en medianlön per månad för en sjuksköterska är 24 000 kronor enligt lönestatistik.se). Det är inte svårt att se att samhällets resurser fördelas på ett groteskt vis.

Marknaden hade dock förväntat sig en högre utdelning från Nordea, men kan i alla fall glädjas åt att Nordeas vd, Christian Clausen, lovar mer under de kommande åren. Detta samtidigt som banken ska spara in 900 miljoner euro (7,6 miljarder kronor) under de kommande två åren. Enligt Nordea ska detta ske genom en rad åtgärder, såsom att trappa ned interna servicenivåer, reducera kostnaderna inom centrala funktioner, minska de aktivitetsrelaterade kostnaderna o s v. De vill ”höja kostnadseffektiviteten”. Det innebär massiva nedskärningar på personalstyrkan.
De senaste två-tre åren har uppemot 2 500 anställda fått lämna banken, och de nästkommande två-tre åren kan lika många, kanske fler, försvinna enligt Nordea själva.

Det mest effektiva vore att till kraftigt sänkta räntor återinvestera bankernas enorma miljardvinster till eftersatta områden, såsom bostadsbyggande, energibesparande åtgärder och den offentliga sektorn, vilket inte är möjligt inom det kapitalistiska systemets ramar. Banker och storföretag behöver ställas under demokratisk kontroll underifrån för att möjliggöra att samhällets rikedomar fördelas och verksamheter planeras utifrån behov.
Förra året gjorde Sveriges fyra storbanker en vinst på över 250 miljoner kronor om dagen. Ingen kan längre tro på den borgerliga myten om att inga pengar finns för investeringar inom offentlig sektor, en grön omställning av produktionen, utbyggd och gratis kollektivtrafik o s v.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.