tisdag 11 februari 2014

Vad är viktigt för jordbroborna att folkomrösta om?

Socialdemokraterna missar de viktigaste frågorna

Igår röstade kommunfullmäktige om en motion Socialdemokraterna lagt. De vill ha en folkomröstning i Jordbro om var det nya Kultur- och föreningshuset ska ligga.

Den 6 februari 2012 röstade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nej till att bygga det nya Kultur- och föreningshuset (Läs mer här). De sa då att de ville vänta till det utretts var Jordbro centrum skulle ligga. De ville helt enkelt inte att Kultur- och föreningshuset skulle byggas vid Höglundaparken, utan istället vid pendeln, där de vill allt annat samlat. Socialdemokraterna har tidigare drivit att centrumet borde flyttas till pendeltågsstationen, främst ur näringslivsperspektiv, att det skulle underlätta för de som inte bor i Jordbro att åka dit. Senare korrigerade de förslaget till att det ska byggas ett Jordbro torg vid pendeln.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS), som så röstade för att bygga det nya Kultur- och föreningshuset, förde  fram att det kan byggas där oavsett var det nya centrumet ligger; att det ska finnas liv och rörelse i hela Jordbro, inte bara vid pendeln; och varnade för en utveckling där resten av stadsdelen blir ett kluster av enbart bostäder och mörka områden utan aktivitet.

Gårdagens debatt i kommunfullmäktige blev delvis en fortsättning på den debatt som fördes då.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Lina Rigney Thörnblom (RS) yrkade bifall till motionen om folkomröstning samtidigt som hon kritiserade Socialdemokraternas prioriteringar:

- Rättvisepartiet Socialisterna stödjer att boende och de som involverade i en verksamhet ska ha rätt att delta i beslutsfattandet. Därför yrkar vi bifall till motionen. Under början av 2012 genomfördes dialogmöten med de boende i Jordbro om hur Jordbro kan utveklas. Det rörde sig framför allt om tre saker: Det bövs ett nytt högstadium, centrum måste rustas upp och det behövs upprustning av bostader, nya bostäder och stopp för ombildningar. (Läs om första dialogmötet med 130 jordbrobor och stödet för RS frågor). När frågan om Kultur- och föreningshuset var uppe i diskussion i kommunfullmäktige i februari 2012 röstade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nej. De ville att frågan om var centrum skulle vara blev klart först. Men i dialogerna har har det inte varit det som tagits upp som viktiga. Det har snarare varit att centrumet ska kommunaliseras så att det kan rustas upp, för precis som en mötesdeltegare sa på ett möte, hur kan centrumet förbättras när det är privatägt?

Lina Rigney Thörnblom kritiserade också Socialdemokraternas tal om blandade upplåtelseformer. Precis som dialogmötena med jordbroborna visat så är det inte bostadsrätter folk vill ha.

Under det andra dialogmötet i Jordbro konkretiserades ett 20-tal frågor som deltagarna tyckte var viktigast (Läs om dem här), t ex nytt högstadium, mindre skolklasser, fler lärare, fler hyresrätter och studentbostäder, bättre belysning och andra trygghetsfrågor. Av alla dessa viktiga frågor väljer nu Socialdemokraterna alltså att kräva folkomröstning om var placeringen av Kultur- och föreningshuset ska vara. Främst av hänsyn till de som inte bor i Jordbro (!). Det enda konkretiserade förslaget som handlade om Kultur- och föreningshuset på det andra dialogmötet handlade om innehållet, att det ska vara en smältdegel av olika åldrar och kulturer. Ingen reste frågan om verksamhetens placering.

Rättvisepartiet Socialisterna delar inte Socialdemokraternas syn på hur Jordbro kan utvecklas. Men vi stödjer alltid idén att folk ska få rösta om saker, även om man valt ut en mindre viktig fråga för jordbroborna än alla andra.
Precis som Rättvisepartiet Socialisterna påtalat tidigare, har dialogmötena för den borgerliga majoriteten främst varit ett sätt att visa att man lyssnar. Men det kommer krävas organisering underifrån för att få till de stasningar som folk kräver.

Relaterat:
> Trygghetsinventering av södra Jordbro: Bilder och förslag på åtgärder
> RS stod upp för småbutiksägarna - borgarna och S för storföretagen
> RS idé om folkomröstning i Jordbro avslöjade moderata kommunalrådets syn på direktdemokrati

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.