tisdag 11 februari 2014

RS synar kommunledningens försök att fördröja krav på kollektivavtal

Majoritet finns för krav på kollektivavtal i upphandlingar  RS pressar M: Var har ni gjort av ärendet?

På kommunfullmäktigesammanträdet i Haninge i december visade det sig att det fanns majoritet för att i upphandlingspolicyn för Haninge och Nynäshamn kräva kollektivavtal (Läs om debatten här). För att undvika att anställda ska få bra arbetsvillkor yrkade kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M) som en sista desperata utväg på en minoritetsåterremiss (med minst en tredjedel av ledamöterna skicka ärendet tillbaka till kommunstyrelsen).
Motiveringen var att ”klarlägga rättsläget”. Som alltid kommer sedan ärendet tillbaka till nästföljande kommunfullmäktigesammanträde. Men på gårdagens sammanträde fanns frågan inte med.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Lina Rigney Thörnblom (RS) gick upp i talarstolen och påminde om vad som hade sagts och beslutats på förra sammanträdet. Sen ställde hon en direkt fråga till Martina Mossberg (M): var har ärendet tagit vägen?

- Ämnet är under beredning. Det är osäkert hur lång tid det tar, svarade kommunalrådet.

- Erfarenheten från tidigare återremitteringar som har begärts av oppositionen är att de har setts igenom och tagits upp igen till beslut på följande fullmäktige. Jag hoppas det jobbas på lika bra med den här återremmitteringen (den enda som kommit från borgerligt håll) och att det kommer upp på nästa sammanträde. I annat fall kommer vi att lägga en motion för att säkra arbetsvillkoren, pressade Lina Rigney Thörnblom.

- Min bedömning är att detta är en krånglig rättsfråga. Ska vi verkligen kunna reda ut de juridiska komplikationerna så kan jag inte säga hur lång tid det tar, replikerade Martina Mossberg

För alla som deltog på december-sammanträdet eller såg på live-sändningen var det redan då klarlagt att inget hindrar en kommun att ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Att äldreförvaltningen för egen del i somras beslöt att ställa krav på kollektivavtal för anställda i privat hemtjänst visar att det går (Läs om den segern här).

- Vi kommer inte låta dem begrava frågan, lovar Lina Rigney Thörnblom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.