tisdag 11 februari 2014

RS-förslagen som finns med i Haninges nya Klimat- och energistrategi

Samordning av varutransporter, biogas av sopor, klimatsmart byggande, energisparåtgärder och solceller på kommunala fastigheter stärker klimatarbetet

Den 10 juni 2013 biföll Haninge kommun en bedrövlig Klimat- och energistrategi för Stockholms län vars innehåll i praktiken ökar utsläppen (Läs mer om RS debatt mot förslaget här). Men när Haninge antog en egen Klimat- och energistrategi på kommunfullmäktige igår, fanns inget av dessa kritiserade delar med.
Istället fanns flera åtgärder som Rättvisepartiet Socialisterna argumenterat för med, t ex installation av solceller på kommunala fastigheter och samordning av varutransporter.

Mattias Bernhardsson (RS)
- 70 procent av utsläppen i Haninge kommer från transporter. Därför är frågan om samordning av varutransporter så viktig. Istället för att flera lastbilar enbart är minimalt lastade för leverans till en destination kan mycket färre lastbilar vara fullastade och köra enligt ett överenskommet schema. Det blir kraftigt mindre utsläpp och det blir säkrare miljöer vid skolor och äldreboenden. Däremot står det inte  i bilagan om åtgärderna om samordningen av varulevenser enbart ska vara för kommunala verksamheter. Det bästa vore om vi också kunde samordna den privata handelns transporter, det skulle verkligen ta ned utsläppsnivåerna. Mindre samt lokala företag gynnas dessutom när de inte behöver sköta sina leverenser själv, påpekade Mattias Bernhardsson (RS) i kommunfullmäktige igår.

Raymond Svensson (C) som varit en av de ansvariga att framställa Klimat- och energistrategin lade in en brasklapp kring flera av klimatåtgärderna. Allt måste kostnadsutredas.

På partiledardebatten 2 september 2010 ville inget annat parti i kommunfullmäktige stödja idén om samordning av varutransporter, eller behovet av offentliga investeringar. På den debatten handlade alla andra partiers inlägg om 'individuella val', som att att ta cykel istället för bil. Rättvisepartiet Socialisterna tilläggsyrkade även om samordning av varutransporter när den förra Klimat- och energistrategin skulle tas på kommunfullmäktige den 8 februari 2010. Där föreslog Rättvisepartiet Socialisterna också att kommunen skulle upprätta en plan för installation av solpaneler för kommunala fastigheter. Båda förslagen röstades ned av samtliga övriga partier.

- Vi är väldigt glada att båda dessa åtgärdsområden är med i strategin, kommenterar Mattias Bernhardsson efter beslutet att anta det nya förslaget till Klimat och energistrategi.

Andra åtgärder som tas upp både i den nya och den fyra år äldre strategin, är saker Rättvisepartiet Socialisterna tagit upp till debatt flera gånger under förra mandatperioden.
I april 2008 skrev Rättvisepartiet Socialisterna en motion för ett hållbart energiutnyttjande, att kommunens existerande byggnader skulle inventeras för att se vilka investeringssbehov som behövs för att spara energi. Motionen tog upp rörelsestyrda sensorer, fönsterglas utan värmespill och lågenergilampor. Motionen röstas ned. Men energisparåtgärder såväl som LED-lampor finns nu med i strategin.

Att producera biogas av sopor istället för att bränna dem – som också är med i stratgidokumentet –  var ett av kraven i Rättvisepartiet Socialisternas valmanifest 2010. Men Mattias Bernhardsson (RS) reste frågan redan i december 2006, som alternativ till missrikade miljöskatter: ”Problemen med alla miljöskatter är att de inte har någon annan effekt än att ytterligare tynga de lägst avlönade, höjningen av sophämtningstaxan kommer t ex leda till högre hyror. Vad som behövs är miljövänligare alternativ, då dagens sopförbränning leder till enorma mängder tungmetaller, kväveoxider och svaveloxider. Det behövs en kommunal plan för kompostering och återvinning. Det finns idag etablerade metoder inom t ex cellulosaindustrin för sk recultureprocesser som dels innebär att återvinningen sker snabbare än förbränning, på några års sikt billigare än förbränning och nyskapar stora mängder högvärdigt biobränsle, rent vatten mm.”

Rättvisepartiet Socialisterna röstade för den nya Klimat- och energistrategin, som trots många bra delar ändå inte är tillräcklig. Den viktigaste svagheten i stort, även om inte i lika stor utsträckning som i den förra strategin, är att åtgärdernas omfattning är för små för att målen på utsläppsminskningar ska kunna ske. Detta kommer Rättvisepartiet Socialisterna att återkomma om med nya debatter.
För att fullt ut lyckas minska utsläppen krävs inte bara en massiva investeringar i grön teknologi nationellt, utan internationellt. Dagens kapitalism visar att vinst går före, varför nästan alla investeringar fortfarande går till skitig och utsläppande verksamhet. Vad som behövs är demokratisk kontroll över ekonomin och en plan för omställning av hela samhällets handel, transporter och produktion.

Relaterat:
> Haninge antog klimatstrategi för ökade utsläpp (Sågning av den strategi för länet som antogs av Haninge i somras)
> Socialismen nödvändig för att rädda klimatet
> RS synar kapitalismens falska klimatlösningar (Engelska och Spanska)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.