torsdag 20 februari 2014

Löfven (S) i högerfällan

I marginalen
Av Per Olsson

Under ledning av Stefan Löfven har Socialdemokraterna tagit nya kliv högerut och gör allt för att inte väcka några förväntningar inför valet. Det senaste exemplet är att Socialdemokraterna nu reser parollen ”Vi är inget bidragsparti”. Med det åsyftas att Socialdemokraterna inte får uppfattas som ett parti för arbetslösa, sjuka och pensionärer – de som främst fått betala för Alliansens alla orättvisa skattesänkningar.
Den nya parollen bottnar också i S-byråkraternas fantasifoster om att man förlorade valet 2010 eftersom man uppfattades som ”ett bidragsparti” och inte som ”ett parti för den arbetande delen av befolkningen”, när det var precis tvärtom. När kampen mot Alliansens försämringar i arbetslöshetsförsäkringen 2006 och sjukförsäkringen 2009 var som hetast slog högerregeringens opinionssiffror i botten och S låg i topp. Det var S-ledningens vägran att riva upp dessa försämringar som bidrog till högerns comeback och S valförlust 2010.

Den Arbetslinje 2.0 som S-ledningen håller på att ta fram kommer att innehålla nya attacker och hot mot sjuka och arbetslösa. Bakom hotet om att unga arbetslösa skulle väckas av Löfven om de låg och drog sig ”för länge” finns också förslaget om att alla arbetslösa under 25 år ska ta sin gymnasieexamen för att få rätt till ersättning.
Som om mer av tvång mot arbetslösa och indraget stöd skulle skapa fler jobb eller bota skoltrötthet.
”Vi är inget bidragsparti” kan också läsas som att Socialdemokraterna inte höjer ersättningsnivåerna i socialförsäkringen. Taket i arbetslöshetsförsäkringen har inte höjts på dryga tio år. I dag kan man få som mest 80 procent av lönen i a-kasseersättning upp till en månadslön på 18 700 kronor. Det taket vill Löfven höja till 25 000 kronor, vilket enligt Socialdemokraterna skulle göra att fyra av tio heltidsarbetslösa får 80 procent, idag är det en av tio. Det kallar Socialdemokraterna för en ”rimlig nivå”.  Kan det blir mer fel? Sanningen är att arbetslöshetsförsäkringen reducerats till en otrygg grundförsäkring.  Av Sveriges 3,3 miljoner heltidsarbetande är det i dag endast 6,8 procent, eller 225 544 personer, som har fullt inkomstskydd vid arbetslöshet, det vill säga 80 procent av den tidigare lönen. Detta under förutsättning att de är anslutna till a-kassan. De allra flesta får nöja sig med betydligt mindre om de blir arbetslösa. Den som tjänar 25 000 kronor i månaden får 70 procent medan den som ligger på 30 000 kronor bara får 50 procent av sin tidigare inkomst, enligt TCO.

Till sist: ”Vi är inget bidragsparti”, säger Löfven. Vad säger han om det faktum att Socialdemokraterna enbart i statligt stöd fick dryga 134 miljoner kronor 2012?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.