tisdag 11 februari 2014

”Inte en enda barnfamilj ska behöva hamna på vandrarhem”

Mattias Bernhardssons (RS) utfrågning av Socialnämndens ordförande Sven Gustavsson (M)

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) kräver förtursmöjligheter i Haninge bostäder för barnfamiljer som riskerar att ställas på gatan (och även kvinnor som levt på skyddat boende), istället för att anvisas till sjaskiga vandrarhem och pensionat som sker idag. 'Kommunen kan inte ordna lägenheter' har det hetat från högermajoriteten tidigare när Rättvisepartiet Socialisterna argumenterat i frågan. Med de nya riktlinjerna för kommunens genomgångslägenheter som fattades i januari har denna inställning ändrats, åtminståne delvis men långt ifrån tillräckligt.

Mattias Bernhardsson (RS)
Mattias Bernhardssons (RS) utfrågning av Socialnämndens ordförande Sven Gustavsson (M) under gårdagens kommunfullmäktige syftade till att sätta fortsatt press i frågan:

- Ökad social utslagning i kombination med bostadsbrist skapar en svår sutuation för många barnfamiljer som lever på marginalen. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna har tidigare i kommunfullmäktige tagit upp behovet att införa en förtur i det kommunala bostadsbolaget för barnfamiljer som riskerar att ställas på gatan. Som exempel har vi tagit upp att barnfamiljer, många av dem flyktingar, idag av kommunen anvisas till att bo på vandrarhem och pensionat. Jag har besökt flera av dessa. Jag har bland annat träffat en familj på tre personer som trängs på 18 kvadratmeter för 7 000 kr i månaden, det finns inga lekplatser eller lekrum, däremot utrymmen som delas med exempelvis personer med missbruksproblem. Vad gör Socialnämnden för att möjliggöra för dessa barnfamiljer att få riktiga bostäder?

Sven Gustavsson (M) svarade att det i Socialnämnden har skapats en boendeenhet som arbetar för att lösa detta. Han beskrev att det finns 80 genomgångslägenheter (för ungdomar som levt i familjehem, funktionsnedsatta, våldsutsatta kvinnor, rehabiliterade missbrukare, flyktingar och barnfamiljer på grund av särskild hänsyn till familjens barn) som kommunen hyr av Haninge Bostäder, privata fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar och som sen hyrs ut i andrahand som en tidsbegränsad insats (enligt socialtjänstlagen 4 kapitlet 1 §). Men de är väldigt restiktiva med att upplåta dem, eftersom det bara ska vara en tillfällig lösning. Dessa lägenheter är inte till för långsiktigt boende, betonade Sven Gustavsson.

- Men det är väl långt värre om boende på pensionat och vandrarhem blir långvarig? Detta ur flera perspektiv; Det är barnfarliga miljöer; Och det innebär en pengarullning för kommunen. Den sammanlagda kostnaden i landet för vandrarhem, pensionat och kursgårdar, bara där flyktingar ska inhysas, beräknas till 1,5 miljarder kronor under 2014 – fyra gånger mer än om de hade fått hyreslägenheter. Det hanlar alltså bara om 2 000 flyktingar samtidigt som tiotusentals lägenheter står tomma runt om i landet, varav 5 700 av dem kommunala. Det visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån. Så, trots den allmänna bristen på lägenheter – som måste lösas – så finns det alltså lägenheter, som i vår mening på kort sikt kan lösa situationen för exempelvis barnfamiljer som riskerar ställas på gatan, men också kvinnor som behöver lägenhet efter tid på skyddat boende. Varför kan inte Haninge ha förtursmöjligheter när bostadsförmedlingen i Stockholms Stad har det?, frågade Mattias Bernhardsson.

På frågan om förtursmöjligheter passade Sven Gustavsson frågan då han är ordförande för Socialnämnden. Däremot, menade Mattias Bernhardsson, att han i egenskap av Socialnämndens ordförande utifrån sitt ansvar att lösa situationen, borde ställa krav på riktiga bostäder. Varför tar man inte upp denna diskussion i kommunledningen eller kommunstyrelsen?

Mattias Bernhardsson menar att kommunen bryter mot sina egna riktlinjer:
- I Haninges riktlinjer för ärendehandläggning vid ekonomiskt bistånd står det att ”Tillsammans med boendekostnaden ska även prövas om storleken på bostaden är skälig”. Men 7 300 kr för en familj om tre personer eller 47 000 kr för en familj om åtta personer är inte en skälig boendekostnad. Och 18 kvadratmeter på tre personer, och liknande förhållanden i större familjer, är inte en skälig storlek på bostad. Inte en enda barnfamilj ska behöva hamna på vandrarhem, pensionat eller i campingstugor.

Rättvisepartiet Socialisterna kommer att återkomma under året med krav på nya kommunala hyresrätter, för att minska bostadslösheten, och krav på förtur i Haninge bostäder för att lösa situationen för de mest utsatta. Det finns inga ursäkter. Med Rättvisepasrtiet Socialisternas politik kan alla få riktiga bostäder och kommunens resurser samtidigt användas bättre än att idag då kassan mjölkas av sjaskiga pensionat- och vandrarhemsägare.

Relaterat:
> Haninge anvisar barnfamiljer att trängas med missbrukare
> RS tog strid för ensamkommande flyktingbarn
> Stoppa miljonvinsterna på ensamkommande flyktingbarn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.