måndag 10 oktober 2016

Debatt om bostadsutvecklingen i Jordbro och Västerhaninge

Bostadskarriär och höjda boendekostnader är inte förenligt med ”ökad social hållbarhet”

På kvällens kommunfullmäktige ifrågasatte Rättvisepartiet Socialisterna (RS) både planerna på bostadsrätter i Jordbro samt att kommunal mark säljs på bekostnad av kultur och fritid.
Först ut var Robert Bieleckis (RS) utfrågning av kommunalrådet Meeri Wasberg (S):

Robert Bielecki (RS)
– Kommunstyrelsen har beslutat att teckna ett markanvisningsavtal för mark i direkt anslutning till Jordbro och Västerhaninge Centrum med Samhällsbyggnadsbolaget, som drivs av socialdemokraten Iljan Batljan och ärkeskurken Bert Karlsson, bakom ryggen på kommunfullmäktige [läs mer här]. Enligt markanvisningsavtalet kommer bostäder att byggas på den plats där kulturhistoriska byggnader – Klockargården med anor från 1800-talet och Åbygården som är en av de mest populära fritidsgårdarna i Haninge – står idag, sa Robert Bielecki (RS) och krävde svar från kommunalrådet:
– Vi kräver att ärendet tas upp i kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen då ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt. Vi förutsätter och vill ha bekräftelse på att kommunfullmäktige beslutar i frågan. Kan du, Meeri Wasberg, bekräfta att så kommer att ske?
Meeri Wasbergs (S) svar var till större delen att rabbla självklarheter som redan framgår i kommunstyrelens handlingar. Att just Klockargården skulle rivas ansåg hon ”inte vara troligt”, trots att den ligger inom det område markanvisningsavtalet medger företaget att bygga bostäder på. Om Åbygården kommenterade hon inte.
I Jordbro kommer bostäder att byggas på den plats Jordbro Kultur- och föreningshus ligger idag. Istället kommer ett nytt men mycket mindre kulturhus att byggas.
Både Klockargården och Åbygården liggen inom Åby 1:31 som tillsammans
med alla annan mark runtomkring Västerhaninge centrum nu
markanvisats till Samhällsbyggnadsbolaget
Meeri Wasberg (S) vägrade bekräfta att markförsäljningen bör fattas av kommunfullmäktige, men försvarade att marköverlåtelsen fattades av kommunstyrelsen med argumentet att det var ”viktigt för Samhällsbyggnadsbolaget” och att det är viktigt att ”gå från ord till handling”.
Robert Bielecki (RS) ifrågasatte även formuleraingar i markanvisningsavtalet som indikerar att de förbereder för ett ”kompispris” med Batljan (S):
”Som vägledning för kommande prissättning vid markförsäljning konstaterar parterna att Haninge vid tiden för detta avtals tecknande slutför flerbostadsshusbebyggelse i Jordbro respektive Västerhaninge där försäljningspriserna uppgår till 2000 kr/m2 BTA respektive 3000 kr/m2 BTA”, står det i markanvisningsavtalet.
– Det är en väldigt konstig formulering. Det är en oberoende part som ska värdera marken som ju i detta fall till skillnad från marken ni jämför med är direkt centrumnära. Kan du förklara varför den här textdelen är med i avtalet?, frågade Robert Bielecki (RS).
– Det var viktigt för den andra parten [S-polaren Batljan] att veta hur det såg ut prismässigt, men det behöver inte se ut så vid prissättningen, svarade Meeri Wasberg (S).
Men varför ha med en prisjämförelse för att tillfredsställa Samhällsbyggnadsbolaget om prisjämförelsen inte kommer att gälla vid försäljningen? Den frågan kvartstår för kommunledningen att besvara. Rättvisepartiet Socialisterna kommer att följa upp denna soppa.

Mattias Bernhardsson (RS)
I nästa debatt argumenterade Mattias Bernhardsson (RS) mot kommunstyrelsens förslag till detaljplan som endast medger att bostadsrätter byggs på den plats Lundaskolan tidigare låg i södra Jordbro.
– Det är bristen på billiga hyresrätter som tvingar ungdomar att flytta ifrån Haninge när de söker sin första lägenhet. Haninge förlorar också skatteintäkter. Många som arbetar på de stora privata arbetsplatserna – och gjort så under en väldigt lång tid samt sökt bostad i Haninge – bor kvar i andra kommuner och betalar skatt där. Det finns inga långa köer för de som vill köpa en bostadsrätt. För de som behöver en hyresrätt, d v s den överväldigande majoriteten av oss, är kötiderna ofantliga. Dessutom finns en risk att ännu fler bostadsrätter bidrar till att än mer driva upp hyresnivåerna i omkringliggande hyresbostäder, sa Mattias Bernhardsson (RS) och yrkade på återremittering:
Rättvisepartiet Socialisternas återremissförslag hade syftet att utreda vilka konsekvenser bostadsrätter skulle få för hyressättningen i området samt för att få till stånd en ordentlig översyn över hur stort behovstryck det finns för hyresrätter respektive bostadsrätter.

Sven Gustafson (M) menade att bostadsrätterna var viktiga för att möjliggöra ”bostadskarriär”  medan och Meeri Wasberg hävdade att bostadsrätterna var viktiga för ”ökad social hållbarhet”.
Mattias Bernhardsson (RS) pekade på hur Moderaterna var ärliga i sin beskrivning att det handlar om ”bostadskarriär” – vilket är precis det som driver upp både priser och hyror – och att det inte är förenligt med ”ökad social hållbarhet”.

Vänsterpartiets Samuel Skånberg menade att det behövdes mer hyresrätter i stort, men menade att det just i Jordbro inte var fel med fler bostadsrätter då det bidrar till ”integrerade kommundelar” och motverkar segregation.

Mattias Bernhardsson gav Rättvisepartiet Socialisternas syn på frågan om segregation:
– Vi anser inte att segregationen minskar bara för att lågavlönade får mer välbeställda grannar. Vi anser heller inte att segregationen minskar av dyrare boendekostnader. Snarare tvärtom är det tryggare anställningar och högre löner inom undervärderade lågstatusyrken, att få mer över i plånboken till barnen och fritiden, som skulle vara viktiga byggstenar i att bryta segregation. Främst handlar det om att skapa förutsättningar för starkare framtidstro och trygghet, d v s att rusta upp nedslitna bostäder, täppa till kunskapsklyftor i skolan, stärka kultur- och föreningslivet och skapa trygghet i den fysiska miljön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.