fredag 7 oktober 2016

Ren luft alltmer sällsynt


Hela 92 procent av världens befolkning lever i områden som överstiger WHO:s gränsvärden för ren luft

Av Robert Bielecki
- - -

En ny skakande rapport från WHO (Världshälsoorganisationen) visar att hela 92 procent av världens befolkning lever i områden som överstiger WHO:s gränsvärden för ren luft.
Det är den hittills mest detaljerade och genomgående kartläggningen av luftföroreningar som organisationen har genomfört, där de bland annat har tagit fram en interaktiv karta där man kan se var luftföroreningarna är som värst. Särskilt illa är det i Afrika, Sydostasien och Kina, men även Central-, Syd- och Östeuropa, England och Sydamerika har problem med förorenad luft.

Luftföroreningar är extremt hälsovådliga och uppskattas stå för en niondel av världens dödsfall årligen när även luftföroreningar inomhus räknas med (orsakade av exempelvis olika pesticider, olika hushållsprodukter, gaser, byggnadsmaterial som innehåller asbest, bly med mera). År 2012 beräknades över 6,5 miljoner människor ha omkommit av sjukdomar orsakade av luftföroreningar. Även en del långvariga hälsoproblem är ett resultat av dålig luft.
– Luftföroreningar drabbar fortsatt den mest utsatta delen av världens befolkning – kvinnor, barn och äldre. För att människor ska ha hälsan i behåll måste de andas ren luft från sitt första andetag till sitt sista, kommenterar vice generaldirektör doktor Flavia Bistreo i WHO:s rapport.
Det är framför allt i låg- och medelinkomstländer som dessa dödsfall äger rum – omkring 90 procent. Två tredjedelar av dödsfallen äger rum i Sydostasien och västra Stillahavsområdet (där bland annat Kina och Mongoliet inkluderas).
En del av luftföroreningarna – särskilt nära ökenområden – kommer från sandstormar, men den huvudsakliga och allra största källan är de utsläpp som transporter, sopförbränning, kolkraftverk, hushållsbränsle och de stora industrierna står för.

Doktor Maria Neira, Världshälsoorganisationens chef i frågor som rör offentlig hälsa, miljö och sociala avgörande faktorer för människans hälsa, säger i rapporten:
– Snabba åtgärder för att få bukt med luftföroreningar kan inte komma snart nog. Lösningar finns för att åstadkomma hållbar transport i städer, en bra sophantering, tillgång till rent hushållsbränsle och spisar såväl som förnybara energikällor och utsläppsminskningar från industrin.
Tyvärr kommer dessa lösningar inte att komma så snart det behövs inom det kapitalistiska systemet vi lever i. Det är de stora multinationella bolagens jakt på profiter som river upp stora sår i jorden, förorenar våra hav och förpestar vår luft. Data från amerikanska miljöskyddsinstitutet visar att 65 procent av världens utsläpp av växthusgaser kommer från fossila bränsle- och industriprocesser, en stor källa till världens luftföroreningar och den globala uppvärmningen.
De olje-, kol-, gas- och övriga energibolag samt storföretag som tjänar storkovan på smutsiga energikällor kommer inte att ge upp sina profiter frivilligt. Inte heller den svenska regeringen har för avsikt att minska utsläppen, vilket tydliggjordes allra mest med försäljningen av det statligt ägda Vattenfalls försäljning av tysk brunkolsverksamhet till det tjeckiska riskkapitalbolaget EPH.
Den brunkolsverksamheten uppskattas stå för utsläpp på 90 miljoner ton koldioxid per år, vilket tyvärr blott är en bråkdel av världens totala mängd utsläpp.

Om inte samhället styrs utifrån människans, naturens och djurens behov kommer en varaktig och hållbar lösning aldrig att kunna nås. För att få ett stopp på de enorma luftföroreningarna och för att rädda jordens ekosystem och klimat krävs det därför en socialistisk samhällsomvandling på global skala.
Miljö- och klimatrörelsen måste gå samman med progressiva krafter, kämpande fackföreningar, socialister och andra rättvisekämpar för att koppla samman klimatkampen med kampen mot den högerpolitik som står för föroreningarna och en kamp för socialism. ■

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.