onsdag 5 oktober 2016

Utredning föreslår samtyckeslag och slopat våldtäktsbegrepp


Idag presenterades utredningen om ny sexualbrottslagstiftning och införandet av krav på samtycke finns med som förslag. Göteborgs-Postens ledarskribenter har dock fortsatt sin kampanj mot samtycke.

Av Lina Rigney Thörnblom, 
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Idag, den femte oktober, presenterade sexualbrottskommittén, bestående av tolv representanter från de åtta riksdagspartierna tillsammans med åtta experter, sitt lagändringsförslag där en samtyckeslagstiftning föreslås.

De liberala ledarskribenterna på Göteborgs-Posten har hakat på tåget mot en samtyckeslagstiftning. Osammanhängande försöker de argumentera för hur en ny lagstiftning inte kommer att göra någon skillnad, att det skulle vara en verkningslös symbolpolitik som kommer att flytta bevisbördan.
Göteborgs-Postens Aleksandra Bo­scanin skrev den 27 september:
”Symbolpolitik av detta slag är destruktiv. När nya lagar implementeras trots att man på förhand kan se att de kommer att vara verkningslösa riskerar det att leda till att människor känner sig förda bakom ljuset. Det är så förtroendet för rättsstaten urholkas.”
Boscanin verkar inte vara så insatt som hon försöker ge sken av. Hon får det att låta som att regeringens utredningsförslag enbart handlar om att samtycke ska råda. Punkt slut. Men så är inte fallet.
Utredningen föreslår att omformulera våldtäktsbegreppet till ”sexuellt övergrepp” och "sexuell kränkning". Anledningen till det är att det idag finns en syn om att det enbart handlar om våldtäkt om just våld, hot om våld eller tvång har förekommit. De offer som utsätts för övergrepp i sömnen, när de är medvetslösa eller den stora andel offer som ”fryser”, alltså stelnar av skräck under övergreppet, är idag näst intill rättslösa. Man har i utredningen även valt att inte använda just begreppet samtycke utan istället "avsaknad av frivilligt deltagande".
Idag krävs det också uppsåt för att man ska kunna dömas för våldtäkt. Och många män har friats för att det saknades uppsåt. Han var helt enkelt inte medveten om att den sovande kvinnan inte ville. I utredningens huvudpunkter finns en oaktsamhetsrekvisit med. Det innebär att ett ansvar läggs på den som vill ha sex och att denne måste förvissa sig om att ett samtycke finns eller att den som vill ha sex har ett straffansvar om hen borde ha förstått situationen, alltså att någon var för full etcetera.

I juni dömdes en man i Södertörns tingsrätt för att ha våldtagit två kvinnor när de sov. Den första våldtäkten ska ha skett i maj 2015 och den andra i september samma år. Men han friades i hovrätten eftersom det inte var bevisat att han förstått att de sov. Det saknades uppsåt enligt hovrätten. Mannen har alltså vid två tillfällen inte förstått att kvinnorna han har haft sex med sov.
En samtyckeslagstiftning handlar inte om att skriftliga avtal ska behövas, utan om att sådana här situationer inte ska tillåtas. En kvinnas kropp ska inte vara tillgänglig för allmän användning till dess att hon skriker ”nej”. Våldtäktsmän har för övrigt friats i sådana situationer också. Ett samhälle stiftar lagar för att visa vad som inte är ett accepterat beteende.
– Lagar har två funktioner, prevention – att tala om vad man inte får och det andra är repressivt – att få fast folk och döma dem. Det här är oerhört viktigt i ett preventivt syfte. Att lagen säger att sex kräver ömsesidighet och frivillighet, annars är det ett brott, förklarade Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, till Svenska Dagbladet 25 september.
Det finns en påstådd ”oro” från de som motsätter sig en lagförändring om att den skulle vara verkningslös och utsätta våldtagna kvinnor för kränkande och privata frågor. Men detta sker redan. Med en lagförändring skulle den kamp som har pågått i flera år mot sexistiska våldtäktsdomar få ett resultat.
– Frågan om samtycke är redan idag i stor omfattning föremål för domstolarna men tvärtom där den anklagande använder möjligheten att kvinnan var med på det som en förmildrande omständighet, sa sexualbrottskommitténs ordförande lagman Mari Heidenborg under presskonferensen.
Men en lagförändring kommer ensamt inte att innebära en förändring. Parallellt med den krävs kompetensutbildning för förskole- och skolpersonal, i vården och för dem som arbetar inom rättsväsendet. Det måste även finnas specialutbildade rättsinstanser som hanterar sexualbrott.
I grunden behöver hela det sexistiska samhällssystemet bekämpas och bytas ut mot ett jämställt socialistiskt sådant. ■

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.