torsdag 13 oktober 2016

Kampen mot förödande bergtäktsplaner i Ekeby närmar sig avgörande

Vid en av Ekebys många hästgårdar, 700 meter från den planerade bergstäkten
Svea hovrätt genomförde syn – undersökning på plats – av hästnäring, kulturlandskap och natur 

Tunglastad trafik, dygnet-runt-buller, sprängningar, vibrationer och dammoln. Det kan bli verklighet i Ekeby-Utlida utanför Tungelsta i Haninge – ett av de hästtätaste kulturlandskapen i länet – om bergproducenten Sand och Grus Jehander AB får grönt ljus att öppna bergstäkt. Resultatet kan bli 160 lastbilar om dagen på lilla Söderbyvägen, en lastbil var fjärde minut.

Storsamling i Ekeby loge
– Mitt hus ligger precis vid den planerade bergtäktsavfarten till Söderbyvägen. Jag visste inte att ett företag bara kunde komma och göra så här mot oss som bor här, säger Michael Eriksson.
Motståndet är kompakt från både boende, föreningar och även Haninge kommun. Hösten 2014 godkände länsstyrelsen Jehanders ansökan. Över 300 överklaganden kom in. I november 2015 upphävde Mark- och miljödomstolen beslutet. Men Jehander gav sig inte och fick prövningstillstånd.

Idag undersökte domstolen villkoren på plats, genom en så kallad syn vilken inleddes med en samling i Ekeby loge, invid säteriet, där alla parter anhöll hos domstolen på vilka platser synen skulle äga plats. På listan fanns hästnäringar, småvägar och trafikplatser. Från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) deltog Mattias Bernhardsson och Mi Alforsen.

Syn med rätten vid planerade bergstäkten. Mattias Bernhardsson (RS)
berättar om tallhallmarksskogens värden
Mattias Bernhardsson (RS), gruppledare i kommunfullmäktige, föreslog att rätten även skulle besöka det skogsområde som bergstäkten planeras i. Mattias informerade om att den äldre tallhällmarkskogen som sträcker sig från det föreslagna täktområdet till Träsksjön har naturvärdesklass 2 och är av länsintresse, samt att Träsksjöns avrinningsområde är av naturvärdesklass 1 och av riksintresse.
Rätten var först tveksam till förslaget men ändrade sig efter instämmande inlägg av boende och Haninges kommunekolog Malin Löfgren som upplyste om kommunens naturvårdsintressen.
– Haninge har bett Skogsstyrelsen om en naturinventering av området, som vi redan vet är hem åt en tjäderpoulation såväl som rödlistade arter som mo-taggsvamp och tallticka, berättade Mattias Bernhardsson när rättens synrunda hade hållplats vid det planerade täktområdet.
– Jehander hävdar att området redan är drabbat av bullerstörningar. Men de menar grustaget som inte varit i drift i 20 år. Lyssna, uppmanade Mia Engström. Det enda som hördes var fågelkvitter. 
Mia Engström berättar om bullervillkoren vid Ekeby säteri
Rätten stannade till vid flera hästgårdar. Vid Ekeby Säteri tog en av ryttarna, Anna-Karin till orda för att svara Jehanders påstående att bullernivåerna inte skulle påverka hästarna:
– Jag minns när de sprängde vid väg 73, som ligger längre bort än det ni nu föreslår, då stegrade hästarna och flera flydde.
Anna-Karin
Jehander visade gamla kartor för rätten för att påvisa hur boende inte drabbades allt för mycket. Men boende reagerade på att deras hus inte ens var utmärkta på kartan.
En av de icke utmärkta gårdarna, en nybyggd hästgård, ligger bara 700 meter från det planerade täktområdet, ca 15 meter lägre beläget och i ofta direkt vindriktning. De enorma dammolnen kommer med största sannolikhet dra rakt in över gården.
Jehander vill i 20 års tid ta ut fyra miljoner ton berg. Även Skanska har under våren lämnat in sin ansökan om en annan bergtäkt, också utanför Tungelsta där de i 30 år vill ta ut tio miljoner ton berg och morän.
Mi Alforsen (RS)
– Ett företags vinstintresse ska inte kunna gå före alla andra allmänintressen – från hästhållningen i Ekeby, kommunens bostadsplaner i Tungelsta såväl som skydd av skogen kring Träsksjön. Det här är orsaken till att det behövs kommunal vetorätt mot stora och miljöfarliga exploateringar, säger Mi Alforsen (RS).
Läs mer:
> Stoppa skövlingen av gammelskogar, fjäll och stränder
> RS ensam opposition mot skövling av skogsmarker nära Tyresta nationalpark
> Rättvisepartiet Socialisterna vill se fler naturreservat i Haninge (RS listar de viktigaste områdena)
> Skydda naturen i Arbottna från exploatering
> Länsstyrelsen kör över Haninge kommun om strandskyddsdispens till miljardär
> Sluta förstör vår skärgård!
> Ornö: RS kräver att strandskyddet respekteras
> Debatt och samråd om Huvudskär (arkipelagen räddades!)
> RS teateraktion i protest mot att Wallenberg tillåts exploatera sönder Aspö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.