lördag 1 oktober 2016

S-styret avtalar centrummark med f d S-politikerns bolag till misstänkt underpris

Markanvisningsavtal för Jordbro och Västerhaninge centrum aviserar att marken kan säljas till underpris till S-kollegan Ilija Batljans bolag – Rasisten Bert Karlsson delägare

Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Rusta upp Jordbro demonstrerar,
bland annat för kommunalisering av Jordbro centrum.
Haninges S-ledda kommunstyre (med C och MP) har i kommunstyrelsen beslutat att teckna ett markanvisningsavtal för Jordbro och Västerhaninge Centrum med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Bakom ryggen på kommunfullmäktige där de saknar egen majoritet.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB vill köpa både Västerhaninge och Jordbro centrum av de nuvarande ägarna Commerciante – under förutsättning att även kommunens mark i centrumområdena kan ingå i de båda utvecklingsprojekten där nya bostäder i båda centrumområden ingår.
– När jag läser markanvisningsavtalet misstänker jag att det är en förberedelse för att marken till slut säljs till kompispris, säger Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson.
”Som vägledning för kommande prissättning vid markförsäljning konstaterar parterna att Haninge vid tiden för detta avtals tecknande slutför flerbostadsshusbebyggelse i Jordbro respektive Västerhaninge där försäljningspriserna uppgår till 2000 kr/m2 BTA respektive 3000 kr/m2 BTA”, står det i markanvisningsavtalet.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Vi förväntar oss ett värderingsunderlag som klart och tydligt visar hur värderingen ska utföras. Vägledningen i markanvisningsavtalet är konstig då de som prisexempel tar såld mark för bostadsändamål i en kommundels utkant. Men nu handlar det snarare om centralt belägen centrummark, säger Mattias Bernhardsson
Samhällsbyggnadsbolaget drivs av kapitalisten och  förra S-landstingspolitikern Ilija Batljan. Innan landstingspolitiken var Batljan kommunaråd i Haninges grannkommun Nynäshamn, där många av hans storslagna planer uteblev. Det var när Batljan fick sparken som vice vd på Rikshem – sedan det blivit offentligt att han gjort fastighetsaffärer i eget bolag – som han satsade på SBB.
I höst genomförde Batljan en stor nyemission som den pengastarka riksrasisten Bert Karlsson nappade på och köpte in sig i bolaget. Det är dessa kapitalister som S-ledningen vill göra affärer med.
"Kulturhistoriska byggnader i Västerhaninge rivs: Klockargården med anor från 1800-talet och Åbygården
Rättvisepartiet Socialisterna har i flera år kampanjat för trygghetsåtgärder, bättre belysning och att Haninge kommun själva ska ta över det gravt misskötta Jordbro centrum för att möjliggöra sänkta hyror, medvetna placeringar – som ungdomsfik – och ordentlig service. Detta då Commerciante har drivit bort småbutiksägare med höga hyror samtidigt som de låtit centrumet förfalla.
– Om de nya kapitalisterna Batljan och Karlsson tar över centrumen är det lite som talar för att centrumen kan utvecklas i samråd med de boende. Det finns delar i markanvisningen som också verkar gå helt emot viljan bland många boende, konstaterar Mattias Bernhardsson.
Enligt markanvisningsavtalet kommer bostäder i centrala Västerhaninge att byggas på den plats där kulturhistoriska byggnader – Klockargården med anor från 1800-talet och Åbygården som är en av de mest populära fritidsgårdarna i Haninge – står idag. Trots att det är ett fornlämningsområde.
– Det är rent storhetsvansinne i de styrande politikernas iver att ”skapa stad” att de glömmer att många västerhaningebor såväl som Haninge hembygdgille med flera berörda vill bevara området, säger Mattias Bernhardsson, som menar att politikerna ignorerar boende i Jordbro likaså:
– Markanvisningsavtalet verkar gå i helt motsatt riktning än viljan från stora samrådsmöten som hållts med jordbroborna, t ex att bevara och utveckla Jordbro kultur- och föreningshus samt att det borde satsas på billiga hyresrätter. Men i detta avtal är kultur- och föreningshuset utpekat som plats för nya bostäder och det är bara 30 procent av de planerade bostäderna som är förbehållna att bli hyresrätter.
Socialdemokraterna lovade i valet att Jordbro kultur- och föreningshus inte skulle rivas och ersättas med bara hälften så stora lokaler. Men i markanvisningsavtalet står det att ett ”nytt kulturhus” också ska få plats på den plats bostäderna ska byggas på.
– Vi kräver att Haninge respekterar samrådsprocessen. Och vi kräver att ärendet tas upp i kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen då ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt, avslutar Mattias Bernhardsson.
Relaterat:
> Kamp tvingar ut slumvärd från Jordbro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.