tisdag 14 februari 2017

Haninge måste ta sexuella trakasserier på allvar

Kommunledningen backade under motionsdebatt om kartläggning av sexuella trakasserier

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Under måndagens kommunfullmäktige lyftes frågan om sexuella trakasserier i skolan. Liberalerna ville genom en motion få svar på hur utbrett sexuella trakasserier är, vad som görs och vilka åtgärder som satts in.

Men svaret från förvaltningen var i princip ”vi vet inte”.
I den enkät som elever får svara på om de har utsatts för kränkningar finns ingen uppdelning mellan olika trakasserier eller former av kränkningar.
Kommunledningens (S, MP och C) förslag var att motionen skulle ”anses besvarad” då förvaltningen redan påbörjat en kartläggning av sexuella trakasserier. Men kommunledningen gav inga svar på vilka åtgärder som satts in.

Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna begärde ordet och ställde kommunledningen mot väggen i ett inlägg som följdes av att ännu flera ledamöter gick upp i debatten och ifrågasatte varför svaret inte var tydligare samt betonade vikten av att ta sexuella trakasserier på allvar.

En ledamot föll i gråt i talarstolen när hon berättade om hennes dotter, som efter att ha kallats hora inte längre vill gå till skolan.
Till slut backade kommunledningen och yrkade även de att motionen skulle bifallas, mitt under sittande möte vilket aldrig tidigare hänt.

Här är ett utdrag av Lina Rigney Thörnbloms inlägg i debatten:
"Jag skulle vilja höra en förklaring till varför sexuella trakasserier inte tagits på allvar tidigare? Varför kan inte kommunen redogöra för några åtgärder? Har inga alls gjorts tidigare? 
Sexuella trakasserier är en egen kategori och ska behandlas som det. Det är särskilda orsaker som ligger bakom och det behövs särskilda åtgärder för att bryta de normerna.
Det räcker inte med blanketter där man svarar om man utsatts, för folk vet inte alltid att de utsatts för sexuella trakasserier. Jag har föreläst om sexuella trakasserier på många skolor, på lågstadier, mellanstadier, högstadier och folkhögskolor. Efter min föreläsning på en folkhögskola förra året kom en kvinna fram och frågade ’Va? Är det ett lagbrott att bli tafsad på, på krogen?’.  
Trakasserierna ter sig såklart olika i olika åldrar och det behövs vuxna i skolan som hinner se om någon utsätts för trakasserier och de behöver utbildning i hur de ska hantera när någon blir utsatt. 
Jag har kommit relativt lindrigt undan. Men jag har fått höra ’Kärlek börjar med bråk’, ’Han drar dig i håret för att han tycker om dig’. Man lär flickor att det är ok att pojkar gör en illa. Att de gör så för att de tycker om dig! Att behöva uppleva att någon smäller i BH-banden, det är något jag insett först på senare år att det inte var ok. Att bli kallad ’planka’ och få kroppen kommenterad. Att man börjar ta andra vägar i skolan för att undvika situationer eller vissa elever. Och då gick jag i skolan innan mobiler hade kameror. Nu riskerar elever att bli fotade nakna i duschen och att bilderna delas på Instagram. 
Sexuella trakasserier måste tas på allvar och det är anmärkningsvärt att det inte har skett tidigare!”

Läs också:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.