torsdag 16 februari 2017

Motion om sommarkollo för barn och unga i Haninge


Motion till kommunfullmäktige:
Sommarkollo för barn och unga i Haninge

Av Mattias Bernhardsson,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -
"32 procent av LO-arbetarna har varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus eller husvagn det senaste året"
Efter loven har många barn och unga en klump i magen. Det händer att läraren frågar alla barnen vad de har gjort under lovet. Det finns barn som blir kvar hemma i stadsdelen under hela sommaren.
Barn till lågavlönade eller ensamstående växer ofta upp med helt andra erfarenheter och upplevelser än barn i mer välbeställda hem. Detta gäller än mer för barn med funktionsnedsättning och barn med utländsk härkomst, vars föräldrar i genomsnitt har lägre inkomster och otryggare anställningar.
Många lågavlönade har dubbla jobb eller otrygga anställningar utan semester och måste alltid ta jobb på kort varsel. Även arbetslösa och mottagare av försörjningsstöd – som ju även de måste stå till arbetsmarknadens förfogande under loven – saknar ofta både medel och tid för att komma iväg från vardagen under barnens lovtider.
32 procent av LO-arbetarna har varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus eller husvagn det senaste året. Bland tjänstemän var motsvarande andel 15 procent.
"under ett år har 8 procent av barnen i Haninge avstått en fritidsaktivitet för att det kostar pengar"
I kommunernas uppdrag finns att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid, vilket är viktigt för att motverka klasskillnadernas effekter. Men även här spelar ekonomin roll.
I Rädda barnens rapport ”Ung röst” framgick att under ett år har 8 procent av barnen i Haninge avstått en fritidsaktivitet för att det kostar pengar. Ofta handlar det om samma barn som också avstår födelsedagskalas för att det förväntas present eller begränsar umgänget efter skoltid för att slippa skammen av att aldrig ha pengar.
Haninge kommun lade endast 66 kronor per invånare på allmän fritidsverksamhet under 2015. Det innebär att bara två kommuner i hela länet är sämre än Haninge kommun. Haninges 66 kronor per invånare kan jämföras med Stockholms 105 kronor, Huddinges 119, Södertäljes 200, Tyresös 297, Botkyrkas 298, Nynäshamns 343 eller Norrtäljes 479 kronor per invånare till allmän fritidsverksamhet.

Kollo är en av flera viktiga verksamheter kommuner kan satsa på för att stimulera barn och unga till en meningsfull fritid under loven. Att Haninge har infört 0-taxa för dagkollo är ett positivt steg framåt. Men dagsutflykter har långtifrån samma verkan på barn och ungas fritidsvanor såväl som sociala utveckling som ett riktigt sommarkollo har där barn får resa bort i en eller flera veckor.
Till Barnens Ö på Väddö i Norrtälje kommun och Fiskeboda i sjön Hjälmaren i Katrineholms kommun kommer varje år flera tusen barn från främst Stockholms Stad och Nacka kommun, vilka är de två kommuner som stiftelsen Barnens dag driver kolloverksamheten på uppdrag av. De lägerledare vi har talat med ger otaliga exempel på vilken betydelse sommarkollo har för många barn:
”På kollo spelar det ingen roll varifrån du kommer eller var du bor”.  
”Barn och unga växer upp under olika förhållanden. Och det finns mycket förutfattade meningar och fördomar emellan olika ungdomsgrupper. Men här ser jag varje sommar hur barn från helt skilda världar möts och blir vänner för livet.” 
”Kollo handlar om att stimulera barn till att vilja mer, våga mer, göra saker de aldrig hade drömt om. Nya intressen skapas och sociala mönster ändras. Det handlar om att uppleva och upptäcka. Men också om självbild och framtidstro.” 
”Många som kommer hit för första gången gör väldigt mycket för allra första gången i livet. Första gången i en båt eller kanot, första stranddiscot, första gången de ser en räv. Barn med begränsade upplevelser kommer att sakna viktiga referensramar i det vuxna livet. Respekt för djur och natur kommer ofta ur det vi lär oss genom erfarenheter.”
Det finns flera alternativ för hur Haninge kan börja erbjuda barn och unga sommarkollo, förslagsvis också LSS-kollo. Ett alternativ är att Haninge – som har en stor skärgård – startar egen sommarkolloverksamhet på en lämplig plats. Kommunen kan undersöka om det finns lägerplatser som inte längre är i drift eller lägerplatser kommunen kan lägga bud på och sedan investera i – exempelvis med hjälp av andra stiftelser – för att bygga anläggningar, om platsen är lämplig utifrån naturvården samt andra riksintressen.
Ett annat alternativ är att Haninge avtalar/upphandlar med en stor aktör, exempelvis Stiftelsen Barnens dag om platser på Barnens Ö på Väddö eller Fiskeboda i Hjälmaren, vilket andra kommuner i länet har gjort.

Vi föreslår Haninge kommunfullmäktige att besluta:
– Att Kommunstyrelsen får i uppdrag tillsammans med berörda nämnder att utreda hur Haninge kan erbjuda kommunens barn och unga sommarkollo.

Läs också:
> Kultur- och fritidsnämndens ordförande mot väggen (RS utfrågning på kommunfullmäktige om förtäckta planera att stänga Porten)

Läs vidare:
Läs alla artiklar om våra debatter och kampanjer för meningsfull fritid åt alla här
> Läs alla artiklar om våra debatter och kampanjer för att bevara Haninges skärgård, skogar och kulturlandskap här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.