onsdag 1 februari 2017

Vårdklyftorna ökar

Foto: Nate Davis / Flickr CC

Förlossningsvården allt sämre och klyftorna mellan landstingen är stora


Lina Rigney Thörnblom (RS)

Av Lina Rigney Thönblom,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Svensk förlossningsvård allt sämre enligt Socialstyrelsen. Och klyftorna mellan landstingen är stora. Västernorrlands invånare har fått nog och ockuperar BB i Sollefteå när det stängs.
−Trygg och säker förlossningsvård i hela landet är avgörande för kvinnors hälsa och för våra små invånare. Därför gör den här regeringen stora satsningar på både förlossningsvården och kvinnors hälsa, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande när Sverige nådde tio miljoner invånare den 20 januari.
Wikströms eget parti i Västernorrlands landsting tyckte däremot inte att det är försvarbart att ha kvar förlossningsmöjligheter för kvinnor i Sollefteå och beslutade om nedläggning från den 1 februari i år. Nu behöver de istället ta sig upp emot 20 mil för att få föda på sjukhus.
– Ska jag stå där efter vägen i nån oplogad kurva i snörök och föda barn?, undrar Sandra Nolén i Expressen den 19 januari.
Socialstyrelsen använder sig av olika indikatorer för att mäta hur sjukvården förändras över tid. I den senaste mätningen syns en tydlig förändring – förlossningsvården har blivit sämre.
Av de sex indikatorer som används av Socialstyrelsen är tre oförändrade medan de andra tre är förändrade. Andelen nyförlösta kvinnor som måste återinskrivas akut ökar. Andelen förlossningsskador och andelen barn med låga Apgarpoäng (poäng som mäter nyföddas mående) ökar också.
I Västernorrland återinskrivs 3,3 procent av de nyförlösta kvinnorna akut, jämfört med 0,6 procent i Halland. Mellan 2010 och 2014 var andelen förlossningsskador fem gånger högre i Jämtland (3,5 procent) jämfört med 0,7 procent i Västernorrland.

På kvällen den 30 januari inledde Sollefteåborna en ockupation av BB:
– En ockupation är det sista man gör när demokratin inte fungerar. Det har demonstrerats, kämpats och skrivits om det här men politikerna har inte lyssnat, säger Sebastian Gunnesson, talesperson för ockupationen till Allehanda.
Hur absurd situationen har blivit visas av de två barnmorskor vid Sollefteå BB som har startat en ABF-kurs i hur man gör om man behöver föda i bilen. Kursen har till och med fått uppmärksamhet, inte bara i Europa, utan även i Kanada.
Socialstyrelsens mätning är alarmerande. Och inte bara för förlossningsvården. Även på andra områden är klyftorna stora, både vad gäller ort och kön.
I Örebro får endast 38 procent av kvinnorna och 41 procent av männen direkt komma till en strokeenhet efter en stroke. Detta kan jämföras med 91 procent för båda könen i Gävleborg. Men i Gävleborg avlider 32 procent efter en hjärtinfarkt medan andelen är 23 procent i Dalarna.
"Vårdkampen måste ta ett steg till"
Vårdprotester har blossat upp över hela landet mot den ohållbara situationen och Offensiv har tidigare rapporterat om hur personal går på knäna. Även i storstäderna larmar läkare på akutsjukhus om hur de inte kan garantera patientsäkerheten.
Att New Public Management (NPM) införts, som har inneburit att både personal och patienter ses som omkostnader, samt att den offentliga vården sålts ut till vinstdrivande företag har bidragit till den farliga vårdsituation vi ser över landet.

Sist en ockupation ägde rum mot vårdnedskärningar var i Dorotea, där ockupanterna höll ut i tre år och vann. I början av förra året gavs beskedet att sjukstugan fick vara kvar. Exemplet Dorotea visar att vårdkamp lönar sig.
Vårdkampen måste ta ett steg till. Den behöver likt 4 september-demonstrationerna förra året vara landsomfattande. Men den behöver också politiseras med krav på att vården ska vara offentligt driven, utan NPM och med personal och patienters bästa i fokus. ■

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.