tisdag 14 februari 2017

Kultur- och fritidsnämndens ordförande mot väggen

T.v: Mehmet Coksürer (MP). T.h: Mattias Bernhardsson (RS)
Mattias Bernhardsson (RS) till attack mot nämndordföranden Mehmet Coksürers (MP) toppstyre, rasering av Haninges fritidsverksamheter och förtäckta planer att stänga Ungkulturhuset Porten i Jordbro

Rättvisepartiet Socialisterna ställde Kultur- och fritidsnämdens ordförande mot väggen under gårdagens kommunfullmäktige:
– På två år har S-MP-styret lyckats rasera ganska mycket av Haninges kultur- och fritidsverksamhet. Jordbrogårdens prisade fritidsverksamhet för funktionsnedsatta lades ned, styckades upp och flyttades, med stor otrygghet för barnen som följd. Ungdomens hus Lakeside, som bland annat samlade upp till 200 dansare, lades också ned och spillrorna stoppades in i Jordbro Kultur- och föreningshus, med plats för mindre än 30 dansare [Idag heter verksamheten ungkulturhuset Porten]. Personalen står för ett fantastiskt arbete med verksamheterna, trots de märkbart sämre förutsättningar ert styre har gett dem, konstaterade Mattias Bernhardsson (RS) och ställde en rak fråga:
– Nu frågar jag dig Mehmet Coksürer, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, varför har du gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys för en eventuell nedläggning av Porten, f d Lakeside?
Nämndordföranden försökte ducka frågan:
– Vi har efter diskussion i nämnden sagt att vi ska ha en översyn av verksamheten, om vi följer målen. det betyder inte att det ska läggas ned. Utan vi ska se över uppdraget, målen och hur vi kan förbättra så att vi når de målgrupper vi i Kultur- och fritidsnämnden vill. Det är inte fråga om nedläggning, snarare översyn, hur vi kan utveckla, svarade Mehmet Coksürer (MP).
"Jag har ju tittat på inspelningarna från senaste nämndmötet och jag måste säga att det är som att titta på ett avsnitt av ”Starke man”"
– Jag har ju tittat på inspelningarna från senaste nämndmötet och jag jag måste säga att det är som att titta på ett avsnitt av ”Starke man”. Det är förvaltningschefen som informerar politikerna att förvaltningen fått ett uppdrag av ordföranden för nämnden, som sitter där brevid förvaltningschefen. Sen får politikerna alltså ställa frågor om detta, som barn i skolklass. Varför finns det inget beslut i nämnden om att ge det här uppdraget till förvaltningen? Varför är det ordföranden som ger uppdraget och sedan informerar nämndens ledamöter? , frågade Mattias.
– Eftersom vi haft diskussionerna i nämnden. Jag bedömde det så, att ge uppdraget att se över den. Vi ska presentera på nämndmötet i mars hur det blir. Som jag sa det finns inget beslut eller planering om nedläggning, snarare är det en utveckling, hur vi kan utveckla verksamheten. Så ser jag på uppdraget, svarade Mehmet.
Men nämndordförandens svammel och förnekelser avslöjas ganska lätt då hela nämndmålet spelades in. Där framgår tydligt att konsekvensanalysens utgångspunkt är vad som händer vid en nedläggning, inte hur verksamheten kan utvecklas. Och nämnden har inte alls diskuterat en översyn av verksamheten. Mehmet Coksürer stod och ljög rakt upp och ned i kommunfullmäktige.

På samma filminspelning från senaste nämnmötet hörs hur Mehmet Coksürer avbryter flera ledamöter och försöker stoppa diskussion och debatt:
”Det är nämnd och vi ska inte debattera” [!] säger nämnordföranden vid ett av tillfällena när han avbryter en ledamot och vill gå direkt till beslut.
Flera ledamöter från nämnden var efter Mattias utfrågning uppe i talarstolen och stämde in i kritiken mot hur ordföranden avbryter ledamöter och kringgår nämnden.
– Kultur- och Fritidsnämnden fungerar inte som den ska och nämndledningen [Mehmet Coksürer, MP och Christer Erlandsson, S] har flera gånger överskridit sina befogenheter. När Lakeside lades ned och flyttades så fanns inget laga beslut alls, bara en formulering om ”eventuell flytt” i brödtexten i nämndens ”Mål och Budget” [läs RS överklagan och följdyttrande]. Nu har samma nämndledning gått förbi nämnden och gett ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys om vad det skulle innebära att lägga ned Porten. Så här får det inte gå till, sa Mattias Bernhardsson och kritiserade också hur ordföranden inte vågar säga saker rakt ut som de är:
– Samma nämndordförande som sa att en flytt av Lakeside skulle göra ”verksamheten bättre” 2015 står nu här och säger att syftet med uppdraget att konsekvensutreda en nedläggning är att verksamheten ska ”utvecklas och bli bättre”. Vi känner igen det där snacket.
Rättvisepartiet Socialisterna debatterade också mot Moderaterna vilka i sina inlägg kritiserade Portens verksamhet som ett förvridet sätt att kritisera kommunledningen. Moderaterna avfärdade Portens ”nya inriktning” som ”flum” och ansåg att målgruppen på 16-25 år innebar en ”miljonrullning” till en ”fritidsgård för vuxna”, samt att verksamheten istället skulle vara inriktat på att hjälpa unga i arbete.

Mattias replikerade att Porten faktisk har samma målgrupp idag som Lakeside hade när Moderaterna styrde, d v s 16-25 år. Och inriktningen ligger fortfarande på ungas kreativa skapande i t ex musik, dans, film – något som Portens coacher hjälper till med precis som de gjorde under Lakeside.
Porten förmedlar praktikplatser och ordnar workshops i allt från CV-skrivande till datorbygge. Ormprojektet, som nu också ligger i Jordbro Kultur- och föreningshus, har samma inriktning som tidigare att hjälpa unga till sysselsättning genom projekt.
– Det är ju knappast Portens fel om det saknas fler projekt för ungas sysselsättning. Det var politikerna som valde att stänga ned ”Jordbro unga inspiratörer”. Att attackera Porten för kaoset i nämnden är otroligt barnsligt, säger Mattias.
Haninge kommun lade endast 66 kronor per invånare på allmän fritidsverksamhet under 2015 (det vill säga innan Lakeside och Jordbrogården lades ned och spillrorna flyttades). Det innebär att bara två kommuner i hela länet är sämre än Haninge kommun. Haninges 66 kronor per invånare kan jämföras med Stockholms 105 kronor, Huddinges 119, Södertäljes 200, Tyresös 297, Botkyrkas 298, Nynäshamns 343 eller Norrtäljes 479 kronor per invånare till allmän fritidsverksamhet.
Rättvisepartiet Socialisterna kommer att slåss med näbbar och klor för att försvara kommunens återstående kultur- och fritidsverksamheter.

> Läs alla artiklar om våra debatter och kampanjer för meningsfull fritid åt alla här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.