tisdag 21 februari 2017

Massivt Nej till exploatering av Söderbyskogen på stort samrådsmöte


Kommunen struntade i att bjuda in alla boende till "samrådsmötet" • Kampanjen Skogenkvar.nu och Rättvisepartiet Socialisterna stod för informationen om kommunens eget möte

Det blev stor uppslutning av Söderbybor på Haninge kommuns samrådsmöte om detaljplaneförslaget Söderby Huvudgård 2:1 igår kväll. Budskapet var glasklart: Låt vår skog vara kvar! Av de 70 boende som kom till kommunhuset, var det bara en som försvarade exploateringsförslaget: En socialdemokratisk politiker i Stadsbyggnadsnämnden.

Många var kritiska till att de att de inte hade blivit inbjudna av kommunen till samrådsmötet, att de inte stod listade som sakägare. Den stora uppslutningen var tack vare flygbladsutdelningar av de boendes kampanj skogenkvar.nu och Rättvisepartiet Socialisterna.

Många inlägg på mötet handlade om livskvalité och naturvärden:
– Jag har bott i Söderby sedan 1983. Vi flyttade hit för naturens skull och för att komma ifrån tung trafik. Nu är Torfastleden än mer trafikerad än den var i början och ni kan ju tänka er hur det blir om skogen bebyggs med ännu mer bostäder, sa Margaretha.
– Jag flyttade till Söderby 1981 av samma anledning, stämde en annan boende i.
– Naturvärdesinventeringen av skogen visar på höga naturvärden. Att exploatera denna kommunägda skog går ju helt emot det politikerna själva formulerat så fint i klimatmaterial och i det styrande dokumentet om kommunägda tätortsnära skogar, poängterade Carina.
– Jag går i skogen med min son varje dag, berättade en annan Söderbybo.
Foto: Skogenkvar.nu
 "det fanns en erfarenhets- och kunskapsklyfta mellan planarkitekten och andra tjänstemän som är nyinflyttade i kommunen och de boende som har bott i området i decennier"
Mycket kritik gällde också bristerna i förarbetena och i detaljplaneförslaget: felaktiga vägnamn, kartmarkeringar som inte stämmer och uteblivna utredningar.
– Jag minns en fin skog i närheten av Söderby som höggs ned för att där skulle det byggas en bensinstation. Det var först efter avverkningen de kom på att där var det inte möjligt att bygga en bensinstation. Området skövlades helt i onödan. Naturligtvis måste det till en ordentlig geologisk och arkeologisk undersökning av Söderbyskogen innan ett beslut tas, sa en av de boende.
Mattias Bernhardsson (RS)
Både planarkitekten och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) förde fram som argument att området har faktiskt varit detaljplanerat för bostäder sedan 1977, vilket Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson besvarade:
– Men 1977 fanns inga mål om att bevara biologisk mångfald eller tätortsnära skogar. Idag är det 2017 och både riksdagen och Haninge har tydliga miljömål, särskilt att bevara tätortsnära skogar. Vi anser att alla haningebor, oavsett i vilken kommundel de bor ska ha nära till naturen. Söderbyskogen är Söderbys tätortsnära skog, försvinner den så finns det ingen annan, sa Mattias och fortsatte:
– Det byggs väldigt mycket i kommunen, så pass mycket att vi faktiskt kan bevara skogarna. Det behöver inte se ut så här, att tjänstemännen lägger ned jättemycket tid på detaljplaneförslag bara för att mötas av ett berg av överklagningar. Det är ineffektivt och dyrt. Det byggs just nu på flera ställen i kommunen utan stora protester, då byggplatserna kom fram som förslag underifrån. Vi vill se en omvänd planprocess som börjar med dialogmöten där de boendes kunskaper och kompetens tas till vara på.
Det blev också mötets mest applåderade inlägg. Och på mötet var det uppenbart att det fanns en erfarenhets- och kunskapsklyfta mellan planarkitekten och andra tjänstemän som är nyinflyttade i kommunen och de boende som har bott i området i decennier.
Viljan att bevara Söderbyskogen är kompakt. Kampanjen fortsätter med stärkt självförtroende efter samrådsmötet.

Läs mer om kampanjen för Söderbyskogen:
> Rädda Söderbyskogen
> Företag som ska exploatera Söderbyskogen på ruinens brant

Läs mer om RS program om naturvård:
Stoppa skövlingen av gammelskogar, fjäll och stränder 


Läs mer om andra naturområden i Haninge som Rättvisepartiet Socialisterna kämpat för att bevara: 
Bevara Haninges kulturlandsskap och natur
Kampen mot förödande bergtäktsplaner i Ekeby närmar sig avgörande
RS ensam opposition mot skövling av skogsmarker nära Tyresta nationalpark
Rättvisepartiet Socialisterna vill se fler naturreservat i Haninge (RS listar de viktigaste områdena)
Skydda naturen i Arbottna från exploatering
Länsstyrelsen kör över Haninge kommun om strandskyddsdispens till miljardär
Sluta förstör vår skärgård!
Ornö: RS kräver att strandskyddet respekteras
Debatt och samråd om Huvudskär (arkipelagen räddades!)
RS teateraktion i protest mot att Wallenberg tillåts exploatera sönder Aspö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.