söndag 11 mars 2018

AD:s hårda klassdom mot sopgubbarna


Domen ska skrämma andra arbetare från att ta upp kamp mot upphandlingselände, löne- och villkorsdumpning

Av Per Olsson
- - -

Arbetsdomstolens (AD) dom mot de kämpande sopgubbarna i Stockholm är en skandalös klassdom. AD och samtliga dess ledamöter, inkluderat de som facken har utsett, ställer sig helt på arbetsgivarnas sida. 49 sophämtare döms att betala mellan 2 500 och 3 500 kronor var i böter för deltagande i ”olovlig konflikt”. Det är de högsta böter som AD någonsin har utdömt mot enskilda arbetare. Att böterna varierar i storlek beror på att AD särskilt vill straffa de sopgubbar, totalt 29, som man anser har varit pådrivande.
”Med sin dom mot arbetarna hoppas AD kunna sätta punkt för den sopstrid som inleddes i samma ögonblick som den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm stad beslutade att Reno Norden får ta över en stor del av huvudstadens sophämtning”
Dessutom döms sopgubbarna och deras fackförbund Transport att ”ersätta Biltrafikens Arbetsgivareförbund för rättegångskostnader med 557 920 kronor, varav 528 000 konor avser ombudsarvode. Av det förstnämnda beloppet ska Svenska Transportarbetareförbundet betala 278 963 kronor samt var och en av arbetstagarna betala 5 693 kronor” (AD: Dom nr 14/18).

Det står helt klart att sopgubbarna straffas extra hårt för att man har varit en kämpande arbetsgrupp. Hela domen genomsyras av att det är sopgubbarnas kollektiva agerande och sammanhållning som motiverar ett kännbart och unikt straff. Syftet är också att skrämma andra arbetare från att ta upp kamp mot upphandlingselände, löne- och villkorsdumpning.
Böternas nivå ska vara ”avhållande”, skriver AD i domen och hänvisar till den ändring av medbestämmandelagen (MBL) som gjordes av S-regeringen 1992 och som innebar att om inga ”förmildrade omständigheter” fanns skulle böter för deltagande i ”olovlig konflikt” höjas till 2 000 kronor, vilket i dagens penningvärde enligt AD är 3 000 kronor.
Att AD sedan dömer 29 sopgubbar till ett ännu högre belopp beror enligt klassdomstolen på att det i deras fall inte finns ”försvårande eller förmildrade omständigheter” och att de heller "aldrig har tagit avstånd från strejken”.

AD:s dom är rakt igenom en partsinlaga. Att sopgubbarna och Transport anser att arbetsgivarna – skumraskföretaget Reno Norden som har kastats ut från sophämtningen på många håll i Norge och även i Sverige – inte hade rätt att hastigt beordra en provocerande nyckelinventering avfärdas av AD. När sopgubbarna vägrade nyckelinventering den 5 juli inleddes det som arbetsgivarna stämplade som strejk för att få anledning att sparka dem.
Nästan omedelbart fick sopgubbarna beskedet att de var avskedade, vilket en representant för Reno Norden lät meddela i en överläggning. Såväl enskilda vittnesmål som en bandupptagning styrker arbetarnas uppfattning; de hade avskedats. Men när detta blev känt menade Reno Norden lögnaktigt att det rörde sig om ett ”missförstånd”. AD köper dock Reno Nordens efterhandskonstruktion och skriver i domen att: ”Av allt att döma avsåg bolaget med detta att arbetstagarna skulle kunna komma att avskedas om de inte återgick i arbete.”
Efter beskedet om att de hade avskedats sa många sopgubbar upp sig, och andra mådde så dåligt att de tvingade sjukskriva sig.
– Ingen vill jobba för ett företag som behandlar sina anställda som Reno Norden gjort. Många av oss mår dåligt. Jag själv är sjukskriven i två veckor. Alla har sagt upp sig, säger en av de före detta sopgubbarna på Reno Norden.
Reno Norden krävde sjukintyg från första dag, vilket det inte finns stöd i lagen för, men AD-domen ger bolaget rätt även i denna fråga.
Bakgrunden till sommarens sopstrid i Stockholm och som spreds till andra orter skildrades i flera artiklar i Offensiv och på socialisterna.org. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) gav fullt stöd till sopgubbarnas kamp, tog initiativ till stöd och solidaritet samt manade ”fackföreningar, arbetsplatser, allmänhet och enskilda aktivister att kräva att stadshusets majoritet omedelbart beslutar att riva alla kontrakt med Reno Norden. Vi riktar också en särskild uppmaning till medlemmar i de styrande partierna – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,  Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ – att öppet konfrontera den politiska hållning som den rödgrönrosa majoriteten har intagit och som innebär att man har gett grönt ljus till lönedumpning och försämrade arbetsvillkor. Som en följd av detta har Stockholm Vatten och Avfall blivit Reno Nordens främsta bundsförvant mot Stockholms sopgubbar, vilket är en politisk skandal.
Stöd den fortsatta kampen för de sopgubbarnas självklara krav; Inga nyckelinventeringar, löneavdrag, stämningar, avsked eller lönesänkningar. Behåll personalen vid entreprenörsbyte.
• Släng ut Reno Norden – återkommunalisera sophämtningen!” (”Ny fas i sopstriden”, uttalande från RS/Offensiv, juli 2017).

Med sin dom mot arbetarna hoppas AD kunna sätta punkt för den sopstrid som inleddes i samma ögonblick som den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm stad beslutade att Reno Norden får ta över en stor del av huvudstadens sophämtning. Reno Norden vann upphandlingen på ett bud där löne- och villkorsdumpning var inräknat i kalkylen och föresatsen att en gång för alla riva upp vad Stockholms sopgubbar hade vunnit – en hållning som delades av de styrande i Stadshuset och särskilt ledningen för Stockholm Vatten och Avfall.
När sopgubbarna tog kamp mot detta och den nyckelinventering som politikerna efterlyste blev de först avskedade för att sedan straffas av AD.
Trots den principiella strid som sopgubbarna utkämpade valde de fackliga organisationernas ledning att inte uttala sitt stöd till sopgubbarnas kamp och än mindre göra något för att sprida och stärka kampen. Denna fatala tystnad och undergivenhet öppnade för att Reno Norden, arbetsgivarorganisationerna och politikerna kunde hämnas kampen och Stockholms sopgubbar samt för AD:s klassdom.

Läs också:
> Stöd sopgubbarnas strejk 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.