tisdag 20 mars 2018

För ett socialistiskt alternativ i valet

Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge

Det är ljusår mellan Rättvisepartiet Socialisterna och etablissemangets partier. För att förändra samhället krävs det kamp och organisering varje dag, vilket är vad Rättvisepartiet Socialisterna handlar om. Och socialism är inte bara möjligt – det är absolut nödvändigt för behoven både hos människor och miljö.


Vänsteridéer vinner internationellt stöd
Vill du veta vart Sverige är på väg måste du se vad som händer internationellt. Den globala explosionen i klassklyftor har gett ett uppsving för vänsteridéer i många länder. Mest spektakulärt är kanske USA, där Bernie Sanders, som pratar om en ”revolution mot miljardärsklassen”, är den mest populära politikern! Radikaliseringen kombineras med ett uppsving i kampen, senast tydligt i nya stora kvinnomarscher och lärarstrejken i West Virginia.
Även i Europa har fenomen som Jeremy Corbyn i Storbritannien, Jean-Luc Mélenchon i Frankrike och Podemos i Spanien fått stort stöd, framför allt av denna unga befolkning som ser hur hela deras liv kommer att präglas av otrygga jobb, bostadsbrist, raserad välfärd, sexism och rasism. Borta är den framtidstro som präglade föräldragenerationen.
Vad som förenar uppsvinget till vänster är en tydlig kritik av den parasitära kapitalismens orättvisor, men framför allt tydliga krav som kan leda till förändring: upprustning av välfärden, höjda minimilöner och pensioner, stopp för privatiseringar och militär upprustning.
De som kallar sig ”vänster”, men istället har anpassat sig högerut för att få sitta med i regering, har straffats av arbetarklassen. I Italien har det en gång starka vänsterpartiet PRC utrotats och i våra nordiska grannländer har Sosialistisk Venstreparti (Norge), Socialistisk Folkeparti (Danmark) och Vänsterförbundet (Finland) straffats hårt när de har satt sig i regeringar som har genomfört försämringar. Att Vänsterpartiet i Sverige har backat upp en regering som ökat klyftorna, stängt gränserna och krigsrustar bådar inte gott för framtiden, även om de hittills klarat sig från förtroenderas tack vare att ”bara” vara stödparti till regeringen.
Rättvisepartiet Socialisterna ser stor potential för ett verkligt vänsteruppsving även i Sverige, där klyftorna ökar snabbast i hela OECD och där hela det politiska etablissemanget svänger kraftigt åt höger. I valet 2018 kan RS valkampanj visa att det går att vinna stöd för en kämpande och socialistisk politik.

Sadia Islam (RS) kampanjar för trygghet i Jordbro
RS kämpar året om både på gatorna och i valda församlingar
En bra grund för att bedöma politiska partier och rörelser är att se på deras handlingar. Rättvisepartiet Socialisterna kämpar året om både på gatorna och i valda församlingar. Otaliga är de exempel vi har på att kamp lönar sig; vi har tillsammans med andra räddat skolor från nedläggning i Luleå, stoppat utvisningar, fått igenom kollektivavtal i hemtjänsten i Haninge och stoppat utförsäljning av hyresrätter i Göteborg, bara för att nämna några exempel. Skillnaden är milsvid mot till exempel Vänsterpartiet, som ibland i ord kan ha samma åsikt, men som i princip aldrig deltar i den kamp som faktiskt kan ändra på något.
När nazisterna stoppades och förödmjukades i Göteborg den 30 september var det tack vare en massiv mobilisering där RS arbetade i veckor för så stort deltagande som möjligt, men det var också tack vare ett välorganiserat ingripande av de som ville använda denna enorma styrka till att stoppa nazisterna. Nu jobbar vi för samma antirasistiska framgång i Boden där nazisterna vill marschera på 1 maj.
Det räcker inte med att ställa upp i val för att ändra samhället. För det behövs organisering och kamp varje dag, vilket är vad Rättvisepartiet Socialisterna handlar om. Däremot ger våra kommunfullmäktigeplatser i Luleå och Haninge en plattform för att stödja och ta initiativ till kamp. Genom att vara de som bryter enigheten om att ”vi måste skära ned” stärker Rättvisepartiet Socialisterna alla som vill kämpa. Vi allierar oss med dem som vill kämpa: för välfärden, för att försvara strejkrätten eller mot sexismen och utvisningar till krig och förtryck.


Sverige 2018: Ökande klassklyftor men också underström till vänster
Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet 2014 tog över efter den hatade alliansregeringen har inte inneburit att högerpolitikens klyftor har stoppats. Tvärtom har politiken sedan 2015 vridits kraftigt åt höger, där flyktingkrisen och de ökade stormaktsmotsättningarna har använts i vad Offensiv kallade en ”chockdoktrin” för att stänga gränserna, hetsa mot invandrare och förorter samt en stor satsning på ”statens hårda kärna”: polis och militär.
Trots en ekonomisk tillväxt som har varit bland de högsta i Europa har svältkuren för vården, skolan och omsorgen fortsatt. Nya attacker har lanserats på sjukförsäkringen och LSS.
Även om etablissemangets sväng till höger har påverkat opinionen, och öppnat nya möjligheter för både rasister och nazister, är klyftan mellan politiker och löntagare större än på mycket länge. Under ytan finns det både solidaritet med flyktingar och stor oro över krisen i välfärden, bostadsbristen, med mera – som den politiska eliten struntar i.
Valet 2018 kommer med all sannolikhet att vara en ganska osmaklig historia. Redan nu tävlar partierna i en ”chockdoktrin 2.0” om utspel för att sparka nedåt mot flyktingar, förorter och att ”ställa krav” på de som redan är utsatta, medan bankdirektörer och välfärdsprofitörer aldrig ifrågasätts.
Rättvisepartiet Socialisternas valkampanj kommer att bli viktigare än någonsin för att mot etablissemangets ”söndra och härska”-taktik ställa gemensam kamp för välfärd, jobb, bostäder och bekämpa rasism, oavsett var den kommer ifrån.'


Systemfelet heter kapitalism
Klimatet, vården, järnvägarna, bostäder – snart finns inget område i samhället där det inte råder en allvarlig systematisk kris. Kapitalismens jakt på ännu större vinster leder till ökade klyftor och att hela samhällssystem krackelerar när vinstintressen tillåts gå före våra mest grundläggande behov. Riskkapitalister i vården och skolan, privatiserad och sönderstyckad kollektivtrafik, bostadsbubbla, fossilindustrins sabotage mot verklig omställning – det som binder samman alltihop är det kapitalistiska systemet, vars vinstjakt nu så uppenbart river sönder vårt samhälle, trots att Sverige på pappret är rikare än någonsin.
Mot högerns privatiseringar, ökade klyftor och mer makt till de rika ställer Rättvisepartiet Socialisterna ett program som verkligen skulle förbättra levnadsvillkoren för arbetare och låginkomsttagare: riv upp privatiseringarna, rusta upp välfärd och förorter i offentlig regi, använd allmännyttan för att bygga billiga hyresrätter, för en klimatomställning av hela samhället med hjälp av massiva investeringar i infrastruktur, bostäder med mera. Kamp mot sexismen genom verklig demokrati på arbetsplatserna, trygga jobb och en lön som går att leva på.
Vårt program är kopplat till att bryta de rikas makt över ekonomin. ”Det man inte äger kan man inte kontrollera” är ett gammalt men icke desto mindre sant uttryck. Bara genom offentligt ägande av banker och stora byggföretag kan bostad efter behov bli verklighet för alla. En klimat­omställning av transporter och industri kräver offentligt ägande av storföretagen och en demokratisk planering för att människor och miljöns behov ska komma före kortsiktiga vinstintressen.
Socialism är inte bara möjligt, det är absolut nödvändigt för behoven både hos människor och miljö.

Rättvisepartiet Socialistera och ett 70-tal föräldar och barn marscherade in på barn- och utbildningsnämndens möte i Luleå i kampen för att rädda skolorna.
Ljusår mellan oss och dem
Medan riksdagspartierna ger sina egna tomma partier 1,2 miljarder kronor varje år är det RS medlemmar och sympatisörer som ser till att partiet kan fortsätta kampen, och även kan ställa upp i val.
Medan S-kommunalrådet Niklas Nordström i Luleå ville att kommunen skulle betala hans födelsedagsmottagning för eliten, utan att luleborna var inbjudna, lever Rättvisepartiet Socialisternas företrädare på arbetarlön och röstar konsekvent nej till alla privilegier till den politiska eliten som numera lever en helt annan verklighet än de flesta andra.
Medan kommunalråd oavsett partifärg minglar med direktörer som sedan får markanvisningar eller feta kommunala kontrakt menar Rättvisepartiet Socialisterna att folkviljan ska styra. Ökade klyftor och politiker som är alltmer avskärmade från verkligheten gör att kampen mot korruption och odemokratiskt styre av en liten klick blir allt viktigare.
RS val­kampanj handlar inte om vare sig tv-reklam eller betalda valarbetare – våra valarbetare ställer upp frivilligt och knackar dörr, står utanför matvarubutiken eller delar ut valmaterial i brevlådorna. Dessutom hjälps vi åt att samla in 200 000 kronor till vår valfond – ge ett bidrag du också!
Till skillnad mot högerns valkampanjer är Rättvisepartiet Socialisternas valkampanj inte röstfiske – vi vill stärka kampen mot högerpolitiken inte bara med hjälp av röster i val, utan också med nya medlemmar och genom att använda valkampanjen för att stärka till exempel kampen mot utvisningar och rörelser mot nedskärningar i vården.

Några av RS kandidater i valet

Luleå: Fatima Linna Trabelsi
– Socialdemokraternas högersväng har tagit nya kliv sedan Niklas Nordström klev in i kommunledningen. En viktig förändring att är att allt fler viktiga beslut tas i slutna rum och att PR-kampanjer står färdiga att sättas i verket innan beslutsförslagen ens finns tillgängliga för allmänheten. Typexempel är utförsäljningen av Lulebos hyresrätter och kommunens verksamhetslokaler.
– Medan allmänheten stängs ute bjuds den ekonomiska och politiska eliten in till nätverkande där det outtalade syftet är att ”om jag kliar din rygg så kliar du min”.
– RS valkampanj om rätt till bostad, bra vård och skola är tätt sammankopplat med att folkvilja ska styra – inte Niklas Nordström-klicken!

Haninge: Mattias Bernhardsson
– RS kampanjer och arbete i kommunfullmäktige ger resultat. Kampen i Jordbro ledde till att slumvärden Patricias kastades ut – nu kämpar vi för upprustning på de boendes villkor utan extrema hyreshöjningar och för trygghetsinsatser med till exempel bättre belysning och fältassistenter.
– Tillsammans med andra stoppade vi exploateringen av Söderbyskogen och på Ornö hindrades avverkning i länets viktigaste häckningsplats för havsörnar. Vi har startat nätverket Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap.
– En stor fråga nu är skolan. Haninge är redan i botten i skolrankningar och nu försöker kommunledningen skära ned ytterligare genom att omorganisera till stordriftsprincip. RS säger bygg bort skolbristen och organisera skolan med demokratiskt inflytande och kontroll för skolpersonal, elever och föräldrar.

Göteborg: Minela Mahmutovic
– RS agerande lokalt här i Angered visar vad som går att åstadkomma med ett kämpande revolutionärt parti. Vår kamp har ibland till och med fått landsomfattande genomslag. Striden vi tog tillsammans med alla i området för badhusen och för gratis simskola i Angered ledde vidare till gratis simskola i hela Göteborg och nu finns 300 miljoner kronor för att genomföra gratis simskola i hela landet.
– Vi har fört arbetsplatser och föreningar samman för trygghet och välfärd. Efter det brutala mordet på en lärarvikarie i Lövgärdet samlades 42 olika arbetsplatser, kultur-, idrotts- och fackföreningar för att diskutera vad man kan göra tillsammans för att öka tryggheten och enades om att lösningen är en satsning på välfärd, mer resurser till förebyggande åtgärder som utbildning, arbete, fritid och bostad.
– En röst på Rättvisepartiet Socialisterna är en röst för fortsatt och stärkt kamp och organisering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.