måndag 5 mars 2018

Rädda Tungelsta-Lida Föräldraförening – nej till marknadshyror

Lina Rigney Thörnblom (RS) i kommunfullmäktige
Rättvisepartiet Socialisterna kräver att Grund- och förskolenämnden garanterar Tulifs verksamhet

Tungelsta-Lida Föräldraförenings (Tulif) viktiga verksamhet för barn och unga riskerar att gå i graven om kommunens bolag Tornberget chockhöjer hyran. En marknadsanpassad hyra skulle innebära att Tulifs årsomsättning skulle behövas multipliceras ett antal gånger – vilket är omöjligt med den ideella verksamhet de har.
"Tornberget bryter mot bolagsordningen"
Under kvällens kommunfullmäktigemöte frågade Rättvisepartiet Socialisternas ledamot Lina Rigney Thörnblom (RS) ut Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) om hyreshotet mot Tulf:
– De marknadshyror som Tornberget beslutat om hotar hela Tungelsta-Lida Föräldraförening då deras lokaler kommer att få en hyra på 500 kr/kvm. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna har tidigare kritiserat marknadshyrorna när Kulturparkens föreningsliv hotades. Tulif driver ideal verksamhet som är avgörande för många unga, inklusive för mig själv när jag var ung. Hur tänker du som nämndordförande agera för att hyran inte ska chockhöjas för Tulif?
 – Jag vill börja med att understryka vikten av föräldraföreningar. Jag kommer att bevaka frågan. Men det är inte vi i nämnden som beslutar om hyror, svarade Maria Fägersten (S).
– Är ni beredda att gå in och garantera att Tulif kan vara kvar?, fortsatte Lina Rigney Thörnblom (RS).
– Det tror jag vore väldigt olyckligt. Det har jag inte mandat att göra. Men jag är beredd att arbeta för en lösning, svarade Maria Fägersten (S) till slut.
Men faktum är att Tornberget inte har ensamt mandat att införa marknadshyror. Sådana beslut kräver beredning av kommunfullmäktige. Men Tornberget bryter mot bolagsordningen. Det står klart och tydligt i paragraf 5 under "Fullmäktiges rätt att ta ställning" att "Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Haninge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas". Att besluta om marknadshyror är definitivt ett beslut av principiell karaktär och absolut ett beslut av större vikt.

Rättvisepartiet Socialisterna har tidigare agerat mot Tornbergets marknadshyror och var enda partiet som motsatte sig marknadshyror i Kulturparken i Handen. Föreningarna i Kulturparken lyckades stoppa en stor del av hyreshöjningen i hyresnämnden och Rättvisepartiet Socialisterna pressade Kultur- och fritidsnämnden att gå med på att kompensera de resterande hyreshöjningarna.

Nu kräver vi att Grund- och förskolenämnden tar ansvar och garanterar Tulifs verksamhet. Vi kräver också att Kommunstyrelsen upprätthåller sin tillsynsplikt över Tornberget och säkerställer att de följer bolagsordningen: Beslut om marknadshyror ska avgöras av kommunfullmäktige – inte av Tornberget!

Flera viktiga kärnverksaheter av Tulif hotas om marknadshyrorna träder i kraft:
• Klädbanken i Tungelsta skola; En unik ideell second-hand butik som drivs av eldsjälar utan lön och vars intäkter går till ungdomarna.
• Nattvandringen; Tulif hjälper i till att organisera klassföräldrar och andra att bemanna nattvandringsverksamheten.
• Kulturstödet; Skolledare äskar kulturbidrag från Tulif vars samlade resultat går oavkortat till ungdomsverksamhet.

Maila och protestera mot marknadshyrorna för Tulips viktiga verksamhet:
barnochutbildning@haninge.se
kontakt@tornberget.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.