måndag 12 mars 2018

Mattias Bernhardsson krävde M-toppens avgång – nu åtalas han

Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige, Mattias Bernhardsson åtalas efter manifestation för bevarande av vargen och biologisk mångfald
Klipp från Mitt i HaningeArtiklar om åtalet 
i Mitt i Haninge:

> Politiker åtalas 
för otillåten 
demonstation

> Åtalade politikern 

i Haninge: 
"Är löjligt"

Den 29 januari ordnade kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" en manifestation utanför kommunhuset i Haninge. Ett av kraven, som fick stor spridning i media, var "Avgå Alexandra Anstrell (M)". Avgångskravet riktades mot Moderaternas ordförande då hennes fabricerade rapporter lagt till grund för beslut om skyddsjakt på den enda vargen i länet, som därefter sköts den 10 januari.

"Straffskalan är böter till 6 månaders fängelse"
Nu åtalas Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson, i egenskap av "ansvarig anordnare" av den allmänna sammankomsten, för "brott mot ordningslagen". Straffskalan är böter till 6 månaders fängelse. Orsaken till åtalet: Inget demonstrationstillstånd hade sökts.
– Att demonstrera utan tillstånd är inte ett brott. Demonstrationstillstånd är inte ett måste. Den 29 januari hade vi ingen ljudanläggning och vi stod inte vid någon bilväg. Polisens uppfattning i polisförhöret var att ingen stört den allmänna ordningen eller trafiken, säger Mattias Bernhardsson (RS).
Och lagen bekräftar detta:
"En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 eller en cirkusföreställning får hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken." (2010:515).
– Polisen på plats sa till oss att vi fick vara där och protestera om vi inte hindrar människor eller trafiken. Och sen kommer plötsligt ett åtal från ingenstans. Faktum är att vårt krav på Anstells (M) avgång fick stor publicitet på grund av sammankomsten. Vi kan spekulera i vem eller vilka som har pressat polisen att gå till åklagare med detta, säger Ewa Danielsson från kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap".
"politiskt åtal riktat mot vår gruppledare och toppkandidat i kommunvalet" 
Klipp från Mitt i Haninge 12 december 2017


Mattias Bernhardsson (RS), nu åtalad, var den som tog initiativ till kampanjen mot skyddsjakten på Södertörnsvargen, en kampanj som kom att få ett massivt stöd med 1800 personer som anslöt i kampanjen, ett hundratal överklagande, hela 47 000 undertecknare av namninsamlingen samt stöd av två jaktlag och flera boskapsägare som förbjöd Länsstyrelsen att bedriva skyddsjakt på deras mark.

"nazister kan marschera med tillhyggen och gå till attack mot förbipasserande gång på gång utan att åtalas, men när miljöaktivister står ordnat med banderoll och plakat om att värna den biologiska mångfalden så leder det till åtal"
– När vargen sköts var upprördheten hos allmänheten här i Haninge stor. Det är viktigt att veta den bakgrunden för att förstå varför vår sammankomst som krävde moderatledarens avgång väckte så stora reaktioner hos etablissemanget, säger Lina Rigney Thörnblom (RS), som i kommunfullmäktige försökte få kommunledningen (S, C, MP) att agera för att stoppa skyddsjakten.
– Vi har sett hur nazister kan marschera med tillhyggen och gå till attack mot förbipasserande gång på gång utan att åtalas, men när miljöaktivister står ordnat med banderoll och plakat om att värna den biologiska mångfalden så leder det till åtal. Det här är inte ett normalt fall, det här är ett klumpigt försök till politiskt åtal riktat mot vår gruppledare och toppkandidat i kommunvalet, säger Robert Bielecki (RS).
Åklagarmyndigheten har satt ett rättegångsdatum, den 19 mars, bara några veckor efter manifestationen och förhöret vilket är ovanligt snabbt.
Rättvisepartiet Socialisterna och Mattias Bernhardsson – som tog initiativ till kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" – har varit en nagel i ögat på de styrande politikerna och försökt stoppa stora exploateringar av Haninges natur; I höstas räddades Söderbyskogen från skövling samt även vildmarken på norra Ornö, vilken är största väglösa gammelskogen i länets skärgård och länets viktigaste häckningsplats för havsörn.
Miljö- och naturaktivister kommer att samlas utanför rättegången till stöd för Mattias och uppmanar alla som vill försvara demonstrationsrätten att sluta upp måndag den 19 mars till kl 11 utanför Södertörns tingsrätt (Av 6:5, Björnkullavägen 5 A, nära Flemmingsbergs pendeltågsstation). Rättegången, som börjar kl 11.30, är öppen för allmännheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.