onsdag 7 mars 2018

Haninge måste ha riktiga fältassistenter

Från vänster: Sherihan Hassan och Sadia Islam från Rättvisepartiet
Socialisterna kampanjar för trygghetsåtgärder i Jordbro centrum
Trygghetskampanjen: Rättvisepartiet Socialisterna lägger motion till kommunfullmäktige med krav på anställda fältassistenter

Alltfler Haningebor upplever en allt större otrygghet på sin ort, särskilt kvälls- och nattetid vid det lokala centrumet, på vägen hem från krogen eller pendeln, men även i det egna hemmet. Brottsligheten såväl som rädslan för att bli överfallen, rånad, hamna i en hotfull situation eller utsättas för inbrott är allvarligt problem som begränsar livsutrymmet och påverkar folkhälsan.

Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj har lyft ett stort antal nödvändiga trygghetsåtgärder. En av dessa är att Haninge behöver anställa riktiga fältassistenter, vilket partiet nu lämnar in en motion (ett förslag) till kommunfullmäktige för debatt och omröstning.
”Fältassistenterna bör arbeta lokalt i sin egen kommundel, vara baserade på skolan under skoltid, fritidsgårdarna efter skoltid men främst röra sig ute bland ungdomar på olika ”hot-spots”, lokala centrum etc. Det behövs alltså flera teams av fältassistenter för olika kommundelar, till exempel Jordbro, Brandbergen, Västerhaninge, Handen och Vendelsö. Förslagsvis bör fältassistenterna stå under Socialförvaltningen och arbeta nära Förebyggandeteamet, HANBA, Ungdomsmottagningen, Navigatorcentrum, Arbetsförmedlingen etc”, föreslår motionen.
Från vänster: Jamila Zrioui och Silvia Tipan
– Vi måste göra våra krav hörda. Om man organiserar sig så kan man påverka, säger Silvia Tipan som tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Rusta upp Jordbro lyckades sparka ut en av landets värsta slumvärdar från Jordbro för tre år sen.
– Det är fel att samla pengar på hög som Haninge gör när det saknas självklara saker som fältassistenter. Att ha fältassistenter ute kommer att bidra till ökad trygghet, särskilt för unga är det en trygghet att det finns vuxna ute som de kan vända sig till, säger Jamila Zrioui, lokalvårdare och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna (RS).
För tre mandatperioder sen fanns sex stycken fältassistenter (varav en team-ledare) i Haninge. Trots att de var alldeles för få till antalet försvann de när det skulles sparas in och sedan dess har det inte funnits några fältassistenter i Haninge. Tyvärr har detta blivit väldigt kännbart.
Sherihan Hassan
– Den frivilliga nattvandringen är viktig. Men det räcker inte på långa vägar. Kommunen behöver ha egna utbildade fältassistenter ute varje kväll, inte bara en gång i månaden, säger Sherihan Hassan från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) som själv jobbat som fältassistent, idag som skolkurator.
Idag finns ett förebyggarteam som består av fem personer och har bra kontakt med de ideella nattvandrarna, som oftast är ute en kväll i veckan. Men resurserna för förebyggarteamet är så slimmade att de själva bara kan vara ute och nattvandra några dagar per år.

Sadia Islam
– Förebyggarteamet gör ett fantastiskt arbete. Men de behöver kompletteras med riktiga fältassistenter, säger Sadia Islam, behandlingsassistent och aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna (RS).
– När jag jobbade som fältassistent i Södertälje var det organiserat bra på olika nivåer så att vi täppte till glappen mellan olika instanser och myndigheter samt alltid nådde ut till de ungdomar vi ville; Vi fanns på alla ”hot-spots”, vi fanns på skolan och på gårdarna. Vi ordnade sommarkollon med Socialtjänsten och Rädda Barnen som speciellt riktade sig till barn som aldrig skulle komma iväg på kollo annars, berättar Sherihan Hassan (RS) som anser att Haninge ligger rejält på efterkälken.
"viktigt att inte bara kräva förebyggande arbete utan att även kämpa för ett socialistiskt samhälle fria från dagens sjuka klassklyftor"
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Haninge som kommun måste arbeta med både situationell brottsprevention, att skapa fysiska trygghetsåtgärder, såväl som social brottsprevention, att ändra på de orsaker som driver unga in i kriminalitet, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom (RS) som i kommunfullmäktige försökt höja nivån i debatterna från plakatpolitik till verklighetsbaserade analyser och konkreta åtgärder.
Robert Bielecki
– Förra gången trygghetsproblem i Jordbro skulle diskuteras i kommunfullmäktige bemödade högerpartierna sig inte att begära ordet en enda gång. De struntar i Jordbrobornas trygghet och vill inte diskutera, men likväl kommer de försöka ragga röster i valet på tomma löften om "hårdare tag" bara för att det låter bra, spår Robert Bielcki, ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige.
Mattias Bernhardsson
– Högern vill vifta med åtgärder som signalerar, vi vill driva åtgärder som fungerar, fyller Mattias Bernhardsson i, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge som bott i Jordbro i 18 år och pratar med väldigt många boende om just ungas utsatthet:
– Ibland frågar folk mig vad så unga barn gör i centrum så sent på kvällen. Det finns inte ett eller två svar på den frågan. Men vi vet att det finns stora problem med trångboddhet, psykisk ohälsa och inte minst våld i hemmet, även mot barnen. Det finns många orsaker till att barn spenderar så lite tid hemma de bara kan. Men det finns en helhetsbild av ett otryggare samhälle, där både vuxna och barn mår dåligt, säger Mattias Bernhardsson (RS).
– Det handlar om barn som inte tror att de kan få bra resultat i skolan, att de inte har en framtid. Det finns barn som fastnar i orten hela sommarlovet för att föräldrar är ensamstående, fattiga eller har så otrygga anställningar att de saknar rätt till semester. Det finns barn med diagnoser som inte får hjälp och föräldrar i enormt behov av avlastning men som inte får det. Det här är klassamhället. Därför är det viktigt att inte bara kräva förebyggande arbete utan att även kämpa för ett socialistiskt samhälle fria från dagens sjuka klassklyftor, menar Mattias Bernhardsson (RS).
Under sommaren, hösten och vintern 2017-2018 har Rättvisepartiet Socialisterna ordnat ett flertal trygghetsmöten i Jordbro, genomfört trygghetsinventering och diskuterat utförligt med kultur- och föreningsaktiva, fritidsledare, lärare, skolkuratorer samt boende i Jordbro, Brandbergen, Västerhaninge, Handen och Vendelsö kring just behovet av trygghetsåtgärder.

Kampanj för trygghetsåtgärder
Under kampanjens gång har många viktiga åtgärder diskuterats: Otrygga platser måste byggas om (som Jordbro centrum), mörka platser belysas, nedrustade idrottsytor rustas upp och kvällsbelysas, lokala centrum behöver trygghetsvärdar (särskilt kvällstid), kommunen behöver sina riktiga fältassistenter åter, socialtjänsten behöver mer resurser för att stödja och ge insatser till föräldrar med barn i riskzonen, fritidsgårdarna behöver modernisera innehållet (bland annat genustänk och tjejaktiviteter) och bli fler till antalet för att bli mer åldersspecifika samt vara kvällsöppen sju dagar i veckan, idrotts- och föreningslivet behöver mer stöd för ökad organiseringsgrad bland unga och skolorna behöver fler resurslärare och elevvårdande personal samt resurser till satsning på läxhjälp i skolan (särskilt viktigt för elever vars föräldrar har otrygga jobb och saknar akademisk bakgrund).

Rättvisepartiet Socialisterna kommer att agera för dessa nödvändiga förändringar under den kommande tiden och kommer att sätta press tillsammans med boende och föreningsaktiva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.