måndag 19 mars 2018

Skandaldomen mot Mattias Bernhardsson kommer att överklagas

"Demonstrationsrätten inför rätta" och "Mattias ska frias" löd några av
plakaten när miljöaktivister samlades utanför Södertörns tingsrätt idag 
Tingsrätten erkände att manifestationen för bevarande av vargen och biologisk mångfald den 29 januari i Handen var ordningssam och laglig – ändå döms Mattias Bernhardsson (RS) för "brott mot ordningslagen"

Mattias Bernhardsson döms till böter för en protest som av domaren beskrevs som "helt laglig". Det är en absurd dom som inskränker den grundlagsskyddade rätten att demonstrera (läs mer om åtalet här).

Den väldigt ordningssamma sammankomsten utanför Haninges kommunhus
den 29 januari vilken rätten av såg vara "fullt laglig". Mattias Bernhardsson
(lilla bilden) dömdes i egenskap av "ansvarig anordnare" trots detta och
trots att tre vittnen – inklusive polisen på plats – inte ansåg att Mattias höll
i ansvar under sammankomsten.

Rättegången handlade om en protest med cirka 20 personer utanför Haninge kommunhus den 29 januari. Det riktade sig till kommunstyrelsens möte med krav på att moderaternas ordförande Alexandra Anstrell skulle avgå. Deltagare var aktivister i nätverket Bevara Haninge skogar, skärgård och kulturlandskap.
Mattias Bernhardsson, som är kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge, ansågs av polis och åklagaren Ida Arnell vara anordnare av protesten. De menade att han skulle sökt polistillstånd. Mattias svarade att han sökt otaliga polistillstånd till stora demonstrationer, och då till skillnad från denna gång mobiliserat med flygblad och affischer, haft ljudanläggning och talare, samt en marschväg på gatorna.
"Inget av vittnena ansåg att Mattias Bernhardsson varit mer ansvarig än andra på plats, inte heller polisvittnet"
Grundlagen befäster rätten att demonstrera. Domaren Fredrik Nydén tvingades därför närmast slå knut på sig själv när domen kungjordes. Han inledde sin redogörelse av domen med att säga demonstrationer har rätt att genomföras även utan tillstånd, att polisen inte ska avbryta en manifestation och att alla rätt att uttycka sin åsikt.

Klipp från Mitt i Haninge
Därefter påstod domaren att polistillstånd för demonstrationer är till för att "skydda demonstranterna". Han använde exempel som att en majoritet kan vara mot en demonstration, eller att det finns risk för våld eller att "bråk uppstår". Han gav också exemplet att en demonstration inte kan hållas på E4:an.
Inget av detta hade nånting att göra med vad rättegången handlade om. Där fanns varken hot eller E4-trafik. Både polisens vittne och de två vittnen Mattias kallat underströk att demonstrationen varit mycket lugn och inte stört någon. Vittnet Ewa Danielsson Nyström sa att polisen sagt att de kunde stå kvar.
"[Domaren] påstod då att anordnarens viktigaste uppgift är "innan demonstrationen", den som uppmanar folk att delta. Att anordnaren inte ens skulle behöva vara på plats. Den som någon gång arrangerat en demonstration vet att så inte är fallet"
Efter sitt konstruerade exempel på behovet av polistillstånd (att skydda demonstranterna) gick domaren snabbt över till att försöka hitta vem som anordnat protesten i Haninge. Han påstod då att anordnarens viktigaste uppgift är "innan demonstrationen", den som uppmanar folk att delta. Att anordnaren inte ens skulle behöva vara på plats. Den som någon gång arrangerat en demonstration vet att så inte är fallet.
Inget av vittnena ansåg att Mattias Bernhardsson varit mer ansvarig än andra på plats, inte heller polisvittnet. Exempelvis berättade vittnet Susanne Wa att talkörer ropats efter att demonstranterna pratat med varandra.
Sant är att Mattias Bernhardsson var den som först kom med idén att hålla protesten och att han lade upp tid och plats på "Bevara Haninge skogar, skärgård och kulturlandskap" på Facebook.
"Du har allt med det här att göra och då är då anordnare", sammanfattade domaren, riktat till Mattias, med hänvisning till Facebook.
Sedan tvingades domaren på nytt erkänna att protesten inte störde, inte hindrade trafik och att polisen på plats inte ansåg att de skulle bytt plats. Han sa också att det nästan inte finns någon praxis, förutom några fall där ungdomar ordnat discon utan tillstånd.

Domen blev ett penningstraff, inte dagsböter, på 1000 kronor. Dessutom ska Mattias betala 800 kronor till brottsofferfonden.
Som Mattias mycket riktigt sa i sin slutkommentar riskerar domen att inskränka yttrandefriheten, med utvidgade krav på polistillstånd för även mindre stillstående protester. Det är en dom som inleder en ny praxis och därför kommer att behövs överklagas.

Av Per-Åke Westerlund

FAKTA Mattias Bernhardsson
• Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge sedan 2006
• Bildade kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" 2017
• Tog initiativet till kampanjen mot skyddsjakten på Södertörnsvargen – en kampanj som fick 1800 att ansluta sig, ett hundratal att överklaga skyddsjakten och 47 000 att skriva på namninsamlingen. Två jaktlag i Haninge stödde kampanjen.
• Ledande i två miljösegrar hösten 2017: Vildmarken och havsörnarna på norra Ornö räddades från skövling och kommunens planerade exploateringar i Söderbyskogen stoppades.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.