onsdag 9 februari 2011

Kvinnokamp mot högern

Inför årets 8 mars – internationella kvinnodagen – har ett nytt nätverk bildats: Kvinnokamp mot högern, med första uppgift att organisera en demonstration från Mariatorget i Stockholm.
Huvudparoller för demonstrationen är: Nej till privatiseringar – gör slut med RUT. Trygga och fasta jobb – gemensam välfärd. Ingen profit på kvinnors kroppar – skrota sexismen. Internationell kvinnosolidaritet – global rättvisa.
Efter drygt fyra år med Reinfeldt är jämställdheten på väg att pressas tillbaka på många områden. Skattesänkningarna har ökat inkomstskillnaden mellan kvinnor och män med 1 000 kronor. Nu har till och med även sysselsättningsgapet börjat öka. Det är idag det största på 20 år, 230 000 fler män än kvinnor har jobb, ett bottenbetyg för en regering som säger sig stå för ”arbetslinjen”.
Arbete och gemensam välfärd, offentlig sektor, är grunden för jämställdheten. Att samhället med gemensamma resurser organiserade bra vård, äldreomsorg och barnomsorg var tidigare ett resultat av kvinno- och arbetarkamp och reformer som länge ökade kvinnors ekonomiska och sociala makt. Idag förutses man ta hand om sådant själv. Nästan 100 000 boende i Stockholms län använde sig av rut-avdraget för sysslor i hemmet för ra år. Detta har ökat klassklyftorna bland kvinnor. De som har råd får skattebidrag för att ha någon som städar hos sig och jobben som startas är ofta o säkra och dåligt betalda. Istället borde resurserna satsas på att bygga ut hemtjänst och barnomsorg till dem som behöver sådant.
Sanna Tefke, ungdomsansvarig i Kommunal sektion 26, även ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige och en av initiativtagarna till demonstrationen:
–Privatiseringarna inom vård och omsorg i Stockholm har gått så långt att det i flera stadsdelar inte finns nå gon kommunal omsorg att välja på. Miljontals kronor i skattepengar går därmed till vinster och aktieutdelning till privata ägare. Kvinnokamp mot högern behövs för att ge 8 mars mer udd. Vi behöver återuppbygga kvinnokamp en till en kämpande rörelse framöver, som kan bemöta den kontrarevolution som pågår. Vi upplever att de 8 mars-arrangemang som redan finns är för mesiga.
Elin Gauffin

(Sanna Tefke talar)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.