onsdag 23 februari 2011

Lärarvikarien Åke Almli svarar tidningen Mitt i Haninges artikel om Jordbromalmsskolan

Angående nämnda artikel är den mer eller mindre en avskrivning av en politisk hållning.
Mina kommentarer till citat från denna artikel är följande;
"Grundproblemet är att vi har för många 6-9-skolor och för litet elevunderlag. Årskullarna är just nu mindre. Därför måste vi stänga en skola, förklarar grundskolenämndens ordförande Alexandra Anstrell." (Moderaterna)
Ett "litet elevunderlag" är inget särskilt aktuellt i just Jordbro utan i hela kommunen. Varför ska den enda 6-9 skolan som finns i Jordbro stängas? Andra skolor finns där elevunderlaget är lika lågt och där det finns mer närliggande ersättningsskolor än för eleverna i Jordbro.
"Enligt en elevundersökning vill cirka 90 procent i första hand gå på Söderbymalmsskolan." samt "Det fria skolvalet gäller alla, även Jordbromalmsskolans elever, säger Alexandra Anstrell."
Vad är det för statistik? Hade istället för Söderbymalmskolan en skola i Lappland funnits som alternativ hade 90% av eleverna "velat" gått där. Kan man på något sätt anse att "det fria skolvalet gäller alla, även Jordbromalmsskolan" då Jordbromalmsskolan inte ens var ett valbart alternativ? Fråga alla, samt kommande högstadieelever, om de vill gå högstadiet i den nya Höglundaskolan eller i Söderbymalmsskolan så ser nog utfallet helt annorlunda ut.
"Det har under åren förgäves genomförts olika satsningar för att öka trivseln på skolan. Det känns jättetråkigt att lägga ner en skola, men vi var tvungna att agera. 70 procent av eleverna väljer i dag bort skolan, säger Alexandra Anstrell."
Jag är ytterligt nyfiken på vilka konkreta satsningar som gjorts för att öka trivseln på Jordbromalmsskolan. Menar man att man gång efter annan gör den till en arbetsplats för ombyggnationer då lokalhyran höjs av kommunens eget fastighetsbolag och skolorna inte får tillskott för de ökade kostnaderna? Menar man piffa upp skolans väggar o.s.v. med elevernas egna arbeten? Menar man att genomföra undermåliga reperationsarbeten som att inte lyckas täta taket i gymnastikhallen? Det finns fler exempel.
Märkligt är att i undersökningar under flera år i rad, visar Jordbromalmsskolan toppresultat i bland annat elevernas trivsel(!) trygghetskänsla och att personalen där är grunden till just detta. Att sådant ej framkommer i artiklar och/eller tas hänsyn till i underlaget för detta nedläggningsförslag är skrämmande.
Jordbro är ett område där många har invandrarbakgrund, en del som under svåra omständigheter flytt sina hemländer och har en otrygghet i botten att hantera. I beaktande av detta är det intressant att skolungdomarna där inte har några motsättningar sig mellan trots sina olika kuturella, religiösa och sociala bakgrunder. De trivs, gör goda resultat och känner sig trygga trots den dåliga satsningen kommunen överlag gör i skolorna i jämförelse med övriga kommuner. Är inte det en fungerande skola med engagerade lärare så vet jag inte vad som är det. Då tycker jag att det är rent skamligt att kommunen framhärdar i att förstöra denna verksamhet och äventyra skolungdomarnas väl genom att förstöra deras tillvaro i Jordbromalmsskolan. Verkligen ett steg bakåt och ett slag i ansiktet mot allt som har att göra med integration, barnens rättigheter, personalomsorg.
Jag undrar också hur det kan bli billigare att bygga om Söderbymalmsskolan (vilket förmodligen inte hinns färdigt inför höstterminens start) och få extra skolskjutskostnader än att justera/kompensera hyrorna för befintliga skollokaler?
Ett mer sunt ekonomiskt tänkande borde vara att låta även högstadiet ingå i den nya Höglundaskolan som det var sagt förut. En sådan nysatsning skulle förmodligen få alla kommande mellanstadielever i Jordbro att vara kvar i sitt eget närområde och därmed minska andra kostnader för kommunen. DET skulle vara en länge efterlängtad konkret satsning på Jordbro som en kommundel med förmodade goda synergieffekter gällande boendemiljö och ett levande företagande.
Det dåliga betygsgenomsnittet anförs också som ett slags ytterligare skäl till att lägga ned Jordbromalmsskolan. Man kan ju förledas av rapporterad statistik tro att eleverna är synnerligen dåliga eller att lärarna inte kompetenta nog. Vid närmare granskning finner man att sammanräknat i denna statistik finns betygen från helt nyanlända skolungdomar till Sverige. Dessa elever kommer från HELA kommunen och får alltså sina betyg satta i Jordbromalmsskolan. Det krävs ingen större insikt att se att dessa betyg markant drar ned det totala betygsunderlaget i Jordbromalmsskolan i jämförelse med andra skolor i kommunen. Tar man ut dessa betyg ur statistiken blir plötsligt eleverna mycket bättre och lärarna riktigt professionella, särskilt med tanke på att i skolan finns ändå en stor del elever födda i Sverige med en invandrarbakgrund.
Lärare i gymnasieskolan Fredrika Bremer menar ofta att Jordbromalmsskolans betyg stämmer väl överens med verkligheten till skillnad från andra skolor, där en del glädjebetyg verkar satta. Har sådan "positiv" betygssättning att göra med att skapa en slags popularitet i skolnämnden och locka till sig fler elever och därmed mer skolpeng? Var är då rättvisan med en korrekt betygssättning när skolpengen indirekt påverkar elevantalet?
Vad som helt har försvunnit ur politikernas sinne är att det faktiskt handlar om skolbarn/ungdomar och deras rättigheter till att ha en skola i sitt närområde. Att det finns vinster i att ha nära till sin skola, sina kamrater att gå till efter skolan och känna sig trygg i sitt bostadsområde och skola.
Jag undrar om de involverade politikerna, oavsett partitillhörighet, i sina beslutsunderlag har sett till hela bilden och fått med annan viktig fakta och information som faktiskt föreligger, utöver helt eller delvis felaktig fakta och statistik som basunerats ut. Om man nu har tagit hänsyn till detta, när man skall kommentera denna information och när skall dessa frågor ställas av journalister involverade i ämnet?
Avslutningsvis, angående det jag anförde i början, så är jag mycket besviken på hur artikelförfattaren uppenbarligen inte engagerat sig i ämnet utan okritiskt återger förvrängd fakta och statisik uttalat av en politiker, medvetet eller i okunskap, uttalar sig för att passa den politiska sanning partiet företräder.

Åke Almli

Läs tidigare artikel: Nedläggningen av Jordbromalmsskolan är en del av borgarnas klass- och segregationspolitik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.