tisdag 8 februari 2011

Vilka ska ha tillträde till staden och naturen? En strid mellan klassintressen i Haninge

Debatt om Haninges utvecklingsprogramm och hästnära boende i Runsten, Grödinge

På måndagens kommunfullmäktige diskuterades borgarnas förslag på detaljplan för Runsten i Grödinge, där ett hästnära boende planeras. Rättvisepartiet Socialisterna stödjer satsning på hästnäringen men motsätter sig stora ingrepp i oexploaterade naturområden. Området ligger dessutom isolerat från annan större bebyggelse, kollektivtrafik, skolor och service. Att bygga 150 bostäder utan att planera för allt detta är ingen bra detaljplan.
Ur Gestaltningsprogrammet
– Möjligheten till en trygg transport till och från Runsten är obefintlig om man inte har bil. Även med bil är vägarna osäkra och olycksdrabbade. Man behöver cykla eller gå långt för att ta sig till närmsta buss. Det riskerar att leda till olyckor med oskyddade trafikanter på dessa vägar med dålig sikt. Bristen på kollektivtrafik motarbetar kommunens klimatmål och utesluter även en stor grupp människor från att bosätta sig i området, sa Lina Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna.
Yvonne Radestam från Miljöpartiet försvarade det miljöfarliga projektet med att hästverksamhet inte passar sig överallt. 
– Alla utom de med tillgång till bil exkluderas från det hästnära boendet med ert förslag, sa Lina Thörnblom, Rättvisepartiet Socialisterna. 
Som vanligt står borgarnas drivkraft för de mer välställda och deras rätt till ett boende nära hästar och natur, över alla andras rätt till detsamma. Man kan nästan höra hur de tänker: "Trafikfarlig väg, ökade utsläpp, ingrepp i naturen – vad är det?"

På kommunfullmäktige diskuterades också förslag till reviderat utvecklingsprogram för Haninge, med mycket omfattande planförändringar. Under debatten visades det tydligt vilka klassintressen de olika partierna representerar.
Utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan innebär omfattande förändringar; nya stadsdelar byggs, nya företagsparker etableras och stora delar av centrala Haninge får en make-over. Socialdemokraternas enda kritik av borgarnas förslag var att det var för lite inriktat på att locka näringsliv till kommunen. Då åtgärdade man det på en gång i ett nytt reviderat förslag. Vänsterpartiet stod som oftast för detsamma Socialdemokraterna står för.
– Utvecklingsprogrammet bygger på missriktade ambitioner från politiker som missar de stora behoven. Stadsplanering handlar om samhällsnytta, inte storhetstänkande, sa Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna.
Rättvisepartiet Socialisterna kritiserade att boendestrategin är för inriktad på äganderätter och bostadsrätter. De bostadsformerna finns redan tillgängliga för dem som vill. Det är de stora köerna till hyresrätter som måste åtgärdas.
Ett av borgarnas mål var att kommunens Sport Campus skule leda till den första OS-guldmedaljören senast år 2020. Rättvisepartiet Socialisterna argumenterade att kommunen snarare måste ta fram mål som är kopplade till idrottens roll som nytta för kommunen, ungdomarna och folkhälsan. Utdelning inom elitidrotten förutsätter långsiktiga satsningar på bredidrotten. Brandbergen IF, som nu spelar i division 3, är i akut behov av fotbollsplan, läktare och omklädningsrum i Brandbergen.

Det borgerliga förslaget saknade också helt klimatperspektiv. Rättvisepartiet Socialisterna vill se en plan för hur transporter på väg kan samordnas, till och från industriområden och köpcentrum. Bilresandet till och från externa köpcentra som Port 24, Ica Maxi m fl måste brytas. Det absolut mest effektiva sättet skulle vara en gratis busslinje till och från dessa centra. Alternativt att den planerade spårväg från Flemingsberg till Handen också dras förbi dessa centra m fl.
Vid stora planmässiga förändringar av stadsbilden är verklig dialog viktig. Därför måste det ske på de boendes och de berördas villkor.
– Boende, kommunal verksamhet, lokala föreningar och företag måste ha stort inflytande. En levande stadsbild är en stadsbild där alla kommer till tals och alla får utrymme, sa Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.