tisdag 12 april 2011

Global jakt på nollpunkten

Med våren kommer det en rad globala opinionsundersökningar om vad människor anser om den politiska och ekonomiska eliten. I början av mars publicerade amerikanska Brookings Institute en gallupundersökning som visade att förtroendet för regeringarna och storfinansen hade sjunkit i samtliga 71 länder man pejlat stämningarna i. På Irland hade förtroendet sjunkit mest sedan 2006.
USA, Lettland och Portugal var andra länder där förtroendet till kapitalismen och dess institutioner sjunkit snabbt. Brooking Institute vågade eller ville inte ge någon djupare förklaring till raset, men antydde att det sannolikt kunde ha att göra med krisens djup och hur snabbt arbetslösheten ökat i respektive land. Tänka sig att det kanske hade något med arbetslöshet och verklighet att göra.
I början av april kom en ny global undersökning som brittiska Economist motvilligt sammanfattade med: ”Tilltron till den fria marknaden är liten i de stora marknadsekonomierna”. Denna gång var det GlobalScan som frågat människor världen över om hur de ser på kapitalismen. Resultatet av Global Scans undersökning är inget som kapitalisterna ropar ut, allra minst i USA där stödet till kapitalismen bara rasar. Bland fattiga amerikaner är det nu en majoritet som inte hyser någon tilltro till kapitalismen.
”Vi trodde aldrig att USA skulle bli det land där stödet till den fria företagsamheten skulle dala så snabbt. Det här är dåliga nyheter för big business”, sa GlobalScan-chefen Doug Miller i samband med att opinionsundersökningen presenterades.

Till sist: Politikerna tävlar för övrigt överallt med direktörerna om vem som är mest impopulär. En opinionsundersökning om stämningarna i Europa som brittiska Guardian/ICM redovisade i mars, visade att ”européerna ser mörkt på ekonomins framtid och man tror inte att politikerna levererar. Majoriteten säger också nej till nedskärningar”.
Enligt Guardian/ICM är det bara 6 procent som hyser stort förtroende för regeringarna och ännu färre anser föga överraskande att politikerna, vare sig i regering eller i opposition, är ärliga.
Det är möjligen bara politikerna som undrar över dessa låga siffror?

Per Olsson

Relaterat: SvD SvD2 SvD3 E24 Expressen Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.