onsdag 20 april 2011

Vem vinner på att hemtjänst säljs ut?

I snart tio år har Stockholm haft kundval inom hemtjänsten. Från styrande politikerhåll hörs nästan bara lovord om hur konkurrensen från privata vårdbolag ökar kvaliteten, medan det från personal, fack, brukar- och anhörighåll kommer rapport efter rapport om arbetsvillkor, brister i omsorgen och de otroliga vinsterna som plockas ut på skattebetalarnas bekostnad.
Det var den 1 januari 2002 som det infördes kundval inom hemtjänst samt ledsagning och avlösning enligt SoL (Social- tjänstlagen) och LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Stockholm stad.
Sedan dess har privatiseringsvågen dragit över landet och nu finns det som kallas valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen i cirka hälften av Sveriges kommuner.
Om regeringen får bestämma kommer dock alla kommuner ha detta system inom tre år.
Valfrihet och den hälsosamma konkurrensen är argumenten, men det finns en mörk baksida. I en klar majoritet av fallen är det inte med bättre service och kvalitet som det konkurreras med.
Kommunala verksamheter avknoppas för en spottstyverl Lägsta buden vinner upphandlingar där stora rikskapitalbolag som Attendo Care och Carema slimmar verksamheterna till max och undviker skatter. Vinsterna som görs på vårdtagares och personals bekostnad går, istället för att återinvesteras i vår gemensamma offentliga sektor, rakt ner i fickan på bolags- och aktieägare.

Läs resten av artikeln

Sanna Tefke
Vårdbitråde, fackligt aktiv i Kommunal och ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.