tisdag 5 april 2011

Haninges årsredovisning - en borgerlig verklighetsflykt

Sanna Tefke (RS) kritiserar borgarnas äldreomsorg
Rättvisepartiet Socialisterna sågade kommunledningens årsredovisning för 2010 på måndagens kommunfullmäktigemöte i Haninge. Sanna Tefke från Rättvisepartiet Socialisterna klev upp i talarstolen och kallade årsredovisningen för "ett borgerligt valmanifest" där allt går bra och allt fungerar.

Det räcker att titta på kommunens måluppfyllelse som redovisas för att förstå bristen på verklighetsföränkring. "Attraktiv arbetsgivare" = "Målet är uppfyllt", slår årsredovisningen fast. Ändå är en fjärdedel av kommunens personal deltidsanställda varav en majoritet genom tvång.

"Förbättra folkhälsan" är också ett mål som borgarna ser som "uppfyllt" trots att alkoholkonsumtionen bland unga inte minskat och narkotika ökar bland 9:e klassarna.

Man slår också fast att Haninge uppfyllt målet att bli ett ekologiskt samhälle trots att bara en tredjedel av de upphandlingar de släpper igenom klarar miljökraven.

Ett av resultaten tar verkligen priset: "Med 2008 som jämförelseår ska Haninges invånarantal till år 2018 ha ökat med cirka 10 000 personer" = "Målet är uppfyllt" (!).

Inom de flesta nämnder har antalet anställda minskat. Haninges förskolor har sämst personaltäthet i hela länet och rekordmånga äldre nekas plats på boende. Grund- och förskolenämnden har ett underskott på nästan 30 miljoner för 2010 och Äldrenämnden på 1,6 miljoner.

Sanna Tefke från Rättvisepartiet Socialisterna gick hårt åt borgarnas underfinansiering av äldreomsorgen. Hon ifrågasatte hur personalen kan minska medan omsorgsbehoven ökar. Hon beskrev hur äldre som behöver hemtjänst upp till 10 timmar per dag nekas plats på särskilt boende och hur kommunen saknar plan för de kommande årens massiva ökning av omsorgsbehov.

Martin Lundqvist, folkpartist och ordförande i Äldrenämnden menade att hemtjänsten har gott rykte och berättade att det går 600 sökande på en tjänst. Han förklarade däremot inte varför det i så fall var personalbrist.

Sanna Tefke, som själv arbetar inom hemtjänsten, förklarade att många både vill och tycker om att arbeta med vård av äldre men att hög beläggning, stress och låga löner gör att många bara vill jobba på kort sikt. Sanna berättade att hennes egen ingångslön var 16 300 och att lönerna måste höjas för att locka yngre att satsa på yrket.

2 kommentarer:

 1. Finns det inga regler alls för hur man får göra en årsredovisning? Är det kanske dags för en ny brottsanmälan?

  SvaraRadera
 2. Jag välkomnar en opposition, jag välkomnar frågor, jag välkomnar granskning. Dock känns det som att RS tar fakta från andra kommuner och försöker överföra dem på Haninge. Det är olyckligt.

  I Haninges äldreomsorg har vi just nu ingen personalbrist, vilket ni har som påstående i ert blogginlägg.

  När det gäller lönenivåer har vi sett till att den personal som exempelvis jobbar inom vårt bemanningscentrum, som används för förstärkning och vikariehantering, utöver normal äldreomsorgslön dessutom erhåller 1000 kr mer i månaden. Detta som kompensation för att de inte har en fast arbetsplats, utan kan få jobba på olika enheter olika dagar (däremot har de såklart en fast anställning inom förvaltningen). Genom ett eget bemanningscentrum slipper vi hyra in extern personal från bemanningsföretag samtidigt som vi får lättare att säkerställa rätt kompetens. Denna hantering bör sannolikt uppskattas av RS om jag förstått er hållning :)

  RS är välkommen att bjuda in mig till något av era möten där jag önskar få möjlighet att beskriva äldreomsorgen i Haninge och den fina verksamhet vi har, men även påvisa de faktiska utmaningar vi står inför. Där kan jag även svara på frågor och diskutera olika lösningar tillsammans med er. Ni är varmt välkomna att föreslå ett tillfälle!

  Varma hälsningar,

  Martin Lundqvist (FP)
  Ordf. Äldrenämnden
  Haninge kommun

  martin.lundqvist@haninge.se

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.