tisdag 13 september 2011

Hård debatt om skolan på kommunfullmäktige

Mattias Bernhardsson (RS)
När Mål och Budget för 2011 skulle revideras på gårdagens kommunfullmäktigemöte (man skjuter till pengar för att täcka underskott för 2011 men kräver nedskärningar nästa år) lyckades Martina Mossberg (M) framställa nedskärningar på 14,7 miljoner kronor i Grund- och Förskolenämnden och 7 miljoner i Äldrenämnden som en ’satsning’. Att belysningen nu ska vara tänd när det är mörkt ute (efter en proteststorm) kallades också en ’satsning’.

- Vi i Rättvisepartiet Socialisterna varnade i budgetdebatten för att dessa nämnder var underfinansierade. Vi varnade för att nedläggningen av Jordbromalmsskolan i själva verket skulle leda till högre lokalkostnader och dyrare skolskjutsar, varav de största kostnaderna inte syns än, förklarade Mattias Bernhardsson (RS) och krävde att nämnden även i fortsättningen ska kompenseras för skolskjutsarna.

Mötet hettedes till när borgarnas skulle svara på Nafi Cilgins (V) motion att höja lärartätheten i Haninge till rikssnittet.

- Vi satsar på starkt pedagogiskt ledarskap, sa Grund- och förskolenämndens ordförande Alexandra Anstrell (M) och hänvisade till 'forskning' som skulle visa att det inte finns något samband mellan små klasser och skolresultat.

- Starkt pedagogiskt ledaskap förutsätter att lärarna inte är tröttkörda, kontrade Mattias Bernhardsson (RS).
Han citerade också en debattartikel där en förälder berättar hur hennes dotter gråter när hon kommer hem från skolan där det går 29 elever i en matteklass och hur sonen som har dyslexi inte får hjälp.

- Borgarna i Haninge kan ju ringa upp dessa elever och säga att de har fel, att de visst kan om de bara vill och att personaltäthet inte alls spelar nån roll. Och om Moderaternas sk 'forskning' har vi sagt många gånger tidigare att ni inte kan jämföra små specialklasser med normalklasser för att fuska fram ett negativt samband mellan små klasser och resultat. Ni fuskar ju värre än någon elev någonsin fuskat i skolan, attackerade Mattias Bernhardsson (RS).

Yvonne Radestam som nyligen hoppat av Miljöpartiet konstaterade att hon nu äntligen kunde säga vad hon ville och argumenterade för att det max ska finnas 20 elever i en klass och att barn med olika svårigheter ska få gå i normalklass istället för att isoleras i specialgrupper där de hamnar än mer bakom.
Mattias Bernhardsson (RS) fyllde på med att ta Nossebro skola (gick från att ha näst lägst behöriga till gymnasium till högst) som exempel, där nivågrupperingarna i olika ämnen avskaffades och alla elever istället fick stöd i klassrummet för att de stoppat in specialpedagoger:

- Detta hjälper inte bara de som behöver extra stöd. Elever som kommit längre och har lättare för sig utvecklas också av att få träda ur elevrollen och träda in i en lärarroll - därför är det viktigt med integrerade klasser, sa Mattias Bernhardsson (RS) med en känga mot borgarnas vilja att dela upp elever i elitklasser, normalklasser och särklasser.

Alexandra Anstrell gick till angrepp mot de argument RS, S, V och Yvonne Radestam förde fram med att likna anställning av fler lärare som att "kasta pengar i ett svart hål" och att citera en 'politikerkollega' (vem kan det egentligen vara?) i stil med att man inte vill "anställa 100 idioter" och "hoppas på det bästa".
Detta borde ge en bild av den borgerliga majoritetens svagheter i politik och argument. Rasistiska Sverigedemokraterna röstade i vanlig ordning med borgarna, d v s att avslå motionen om att höja lärtätheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.