onsdag 28 september 2011

Man får säga allt - utom sanningen

I Offensiv nr 966, den 16 september i år, recenserades SNS:s (Studieförbundet Näringsliv och samhälle) nya forskningsrapport Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?
En rapport som har kommit till slutsatsen att: ”Utifrån befintliga studier kan vi inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden har infriats. Inom de flesta områden har vare sig kvaliteten eller effektiviteten ökat av konkurrensen”, menade SNS-forskningschef Laura Hartman på DN Debatt den 7 september, samma dag som rapporten offentliggjordes.

Slutsatsen fick borgarna att gå i taket och det som kanske retade högern allra mest var att slutsatserna om privatiseringarnas effekter kom från det egna ledet, skrev Offensiv i sin recension. Men vi kunde inte ana att högern skulle bli så till sig att man såg till att Laura Hartman sparkades från SNS tre veckor efter publiceringen. Innan hon avgick ”på egen begäran”, tro det den som vill, hade hon belagts med munkavle av SNS-vd:n Anders Vredin, han som här­omdagen fick sparken för att om möjligt rädda ansiktet på SNS.

Sanningen om privatiseringarna var inte något som högern och det s k näringslivet, som sponsrar SNS, ville höra. Den skulle tystas ner. Fri forskning och kapitalism går inte ihop.
SNS-rapporten ”förolämpar entreprenörerna”, påstod Dagens Nyheters förre chefredaktör Hans Bergström. Till saken hör att samme Bergström numera jobbar som PR-konsult åt Sveriges sjätte största friskolekoncern Internationella Engelska skolan. Han är dessutom gift med Internationella Engelska skolans grundare och ensamägare Barbara Bergström.

Arbetsgivarorganisationen Almega som, förutom att kräva sänkta löner och sämre anställningsskydd, bedriver påkostade kampanjer för mer privatiseringar påstod att rapportens forskare och Laura Hartman hade en ”dold politisk agenda”. Enligt Almega borde SNS numera utläsas som Socialister i Nutidsamhället.
SNS-ledningen fick panik och i sin iver att vara husse till lags sparkade man  sin forskningschef. SNS ”har fallit undan för påtryckningar från näringslivet i stället för att stå upp för den akademiska friheten”, skrev sju ledamöter av SNS:s högsta beslutande organ i en protest och påtalade att det hela avslöjat vad kapitalisterna åsyftar med ”politisk korrekthet”. Och det kan man ju hålla med om.
Per Olsson


Expressen SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.