tisdag 20 september 2011

Karl Marx hetare än någonsin

Ett mått på krisens djup och allvar är att företagsledare i Europa kräver att de måste beskattas hårdare och att en rad kapitalistiska ekonomer samt kommentatorer erkänner att Karl Marx hade rätt i sin analys av kapitalismen och dess kriser.

”Karl Marx is hot” skriver internationella affärstidningar och hänvisar bland annat till investmentbanken UBS chefsguru George Magnus och den välkände ekonomen Nouriel Roubini.

I en längre artikel med rubriken Give Karl Marx a Chance to Save the World [Ge Karl Marx en chans att rädda världen] – nyhetssajten Bloomberg den 28 augusti – skriver samme Magnus att de politiker som vill hitta förklaringar till dagens finanskris och proteststormar, bör vända sig till Marx. Det är först efter att ha läst Marx som man kan förstå att dagens kapitalistiska kris är av historiska dimensioner, menar Magnus och hänvisar till Kapitalets första bok där Marx beskriver hur kapitalismens vinstjakt betyder ökad arbetslöshet, växande klyftor och fattigdom.

”Ackumulationen av rikedom vid den ena polen, betyder ackumulation av elände vid motpolen”, citerar Magnus och påpekar att det är en träffande beskrivning av dagens USA där bolagsvinsternas andel av det samlade produktionsvärdet är den högsta på 60 år samtidigt som arbetarnas reallöner sjunker, en av tio står utan jobb och det amerikanska samhället har blivit lika ojämlikt som på 1920-talet.

Med hjälp av krediter försökte vanliga hushåll i USA länge hålla köpkraften uppe. Men låneexplosionen har skapat nya problem och kriser som är här för att stanna anmärker Magnus.

Magnus lånar också rejält från Marx när han skriver att det speciella med kapitalismens kriser är att de uttrycks som överproduktion. Inte i förhållande till behov utan till vad marknaden kan konsumera. Lönenedpressningar och skuldkris begränsar köpkraften, vilket visas av att det nu byggs 75 procent färre nya hus i USA än för fem år sedan och att bilförsäljningen fortfarande ligger 30 procent under 2006 års nivå, skriver Magnus och citerar Marx ännu en gång: ”Den yttersta grunden till alla verkliga kriser förblir alltid massornas fattigdom och begränsade konsumtion” (Kapitalets tredje bok).

Att sedan Magnus och andra likasinnade inte hänvisar till vad Marx menade var lösningen på krisen – samhälleligt övertagande av storföretag och banker, arbetarstyre och planerad ekonomi – är avslöjande. Intresset ljuger aldrig, som Marx sa.
 
Per Olsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.