onsdag 18 april 2012

Dialogmöte 2: Många förslag för upprustning av Jordbro

Igår samlades ett 50-tal jorbrobor till kommunens andra dialogmöte om Jordbro. Under det första dialogmötet som samlade 130 deltagare (läs om första dialogmötet här) restes flera krav på upprustning av t ex centrumet, bostäderna och utemiljöer. Gårdagens möte bildade arbetsgrupper på olika teman för att konkretisera förslag till åtgärder.

Det moderata kommunalrådet Martina Mossberg (M) öppnade mötet med att gå igenom saker kommunledningen redan åtgärdat: ett staket, en lyktstolpe och den nedlagda Jordbromalmsskolans klocka - som inte fungerat på två mandatperioder - har lagats. Det skulle visa sig under mötet att jordbrobornas förslag sträckte sig längre än detta.

En av de viktigaste frågorna under flera år är Jordbro centrum som förfaller. En mötesdeltagare frågar högt: "Var är centrumägarna?". Martina Mossberg (M) svarar att Victor från Commerciante skulle vara på plats och ropar högt: "Är Victor här?". Tystnaden som följde räckte som svar och symbol för det intresse ägarna visat tidigare när de bjudits in att diskutera. Förra året bjöd Rättvisepartiet Socialisterna in ägarna till ett möte med 80 jordbrobor att diskutera centrumets framtid då de heller inte dök upp.

Martina Mossberg (M) fick istället redogöra för centrumägarnas planer att tvätta fasader, måla om delar och plantera blommor. Men ingen kunde ta emot jordbobornas bestämda uppfattning att inget av detta är i närheten av tillräckligt.

Precis som under förra årets kampanj för upprusning hade Rättvisepartiet Socialisterna inför detta mötet besökt skolor, butiker, fritidsverksamhet, parkleken m fl för att diskutera vilken upprusning som behövs samt uppmana fler att delta i arbetsgrupperna. Rättvisepartiet Socialisternas medlemmar, sympatisörer och väljare deltog aktivt under gårdagens möte. I samtliga arbetsgrupper återkom krav Rättvisepartiet Socialisterna drivit under flera år, men också nya bra förslag:

Bostad och kommunikation
> Bygg mer hyresrätter.
> Bygg studentboenden.
> Inga ombildningar till bostadsrätter.
> Rusta upp befintliga miljonprogramsbostäder. Kommunen måste sätta krav på privata värdar.
> Mer kvartstrafik på pendeln och mer nattrafik för ökad trygghet.
> Direktbuss mellan Jordbro och Flemmingsberg (för studenterna) och buss till Gullmarsplan.
> Det fanns även förslag att göra öka framkomligheten med bil genom ny bilutfart söderut, omvandla en bussled till även billed samt att göra om Södra Jordbrovägen till huvudled för att minska olyckor som ett resultat av otydlig högerregel.

Skola
> Bygg en högstadieskola (detta var utan tvekan den fråga alla jordbrobor på stormötet höll med om).
> Mindre klasser och fler lärare, speciellt språklärare
> Större möjligheter för unga att påverka, t ex genom enkäter och möjligheten att själva lägga förslag i kommunfullmäktige.

Trygghet
> Nattvandring av personer ungdomarna känner.
> En engagerad närpolis som lär känna ungdomar och föräldrar.
> Mer belysning och punktbelysning.
> Mer aktiviteter för ungdomar, nya föreningar och mer information till föräldrar om föreningsutbudet i Jordbro.

Äldreboende
> Bygg ett äldreboende i Jordbro

Inflytande
> Socialt företagande. Förmedling av tjänster, t ex hjälp med datoranvändning. Överbrygga språkbarriärer.
> Mötesplatser. Jordbro kultur- och föreningshus ska vara en 'smältdegel' av olika åldrar och kulturer.

Kreativitet och meningsfullhet
> Mötesplatser för åldern 13-25 för musik, sång, TV-sport etc. Ungdomar ska själva leda verksamheten.
> Upprustning av Maxivallen (fotboll).
> Fler jobb för ungdomar.

Centrum och handel
> Ordentlig upprustning av Jordbro centrum ELLER bygga nytt centrum vid pendeln

Flera uttryckte en vilja att kommunen borde gå in med pengar för att möjliggöra en upprustning av centrumet på dess nuvarande plats eller att centrumet borde återkommunaliseras. Här är både Socialdemokraterna och den borgerliga kommunledningen emot medan Rättvisepartiet Socialisterna är för. Därför beslöt gruppen att återigen försöka träffa centrumägaren. Då butiksägarna jobbade under mötet kunde de inte delta. Därför beslöt gruppen att tillsammans med en tjänsteman gå runt och fråga dem vad de tycker. Då ska de också tillfrågas om centrumets placering.

Centrumets placering är omtvistat. Flera boende i radhusområdet i norra Jordbro vill ha ett centrum vid pendeln för att kunna ta sig dit med bil. Socialdemokraterna vill ha centrum vid pendeln för att attrahera kunder från andra områden för ökat kundunderlag.
Rättvisepartiet Socialisterna betonade att det ska finnas liv och rörelse i hela Jordbro, inte bara vid pendeln; och varnade för en utveckling där resten av stadsdelen blir ett kluster av enbart bostäder och mörka områden utan aktivitet. Rättvisepartiet Socialisterna argumenterade för ett upprustat centrum i centrum av kommundelen, där det ligger nu, att nya bostäder i centrum skulle öka kundunderlaget och att det handlar om att bygga bort den fysiska barriären mellan norra och södra jordbro, t ex öka tillgängligheten till centumet norrifrån.

Jordbro är den kommundel som ingen majoritet, varken borgerlig eller socialdemokratisk varit beredda att satsa på. Istället har det skett en nedrustning av skola, service m m under en väldigt lång tid. Att dialogmötena kommit till stånd är ett resultat av pressen underifrån. Nästa dialogmöte är 24 maj. Det kommer strax att visa sig hur stor del av den uppsjö av konkreta förslag på upprustning som förs fram som kommunledningen är beredda att betala för. Därför räcker inte dessa dialogmöten - det behövs protester.

Onsdagen den 2 maj, kl 18.00 i fd Jordbromalmsskolans aula bjuder Rättvisepartiet Socialisterna in till stormöte. Temat är 'Jordbro kräver respekt' och är fortsättningen på årets kampanj för upprustning. Mötets syfte är att lista de satsningar kommunledningen redan i princip sagt nej till - d v s de viktigaste som t ex nytt högstadium, stopp för ombildningar och återkommunalisering av centrumet - och mobilisera till demonstration för de kraven utanför nästa kommunfullmäktigemöte.

Louise Strömbäck

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.