tisdag 3 april 2012

RS krävde stopp på nedskärningarna i kommunfullmäktige

”Inga fler nedskärningar!” Det var kravet från Rättvisepartiet Socialisterna under gårdagens kommunfullmäktigemöte i Haninge.
Den borgerliga majoritetens Årsredovisning för Haninge 2011 presenterades med ord som ”attraktiv”, ”expansiv” och ”höga ambitioner”. Samtidigt går Grund- och förskolenämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden med kraftiga underskott, som borgarna till stor del vill ska åtgärdas genom nedskärningar.

Mattias Bernhardsson (RS)
- Vi har gång på gång sagt att dessa nämnders budgetar är underfinansierade. Pengarna räcker inte till att klara den verksamhet kommunen är skyldig att utföra, ännu mindre volymökningarna i Äldrenämnden och Socialnämnden, påminde Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna som attackerade att borgarna tog 44 miljoner från verksamhetens årliga budget när de sänkte skatten.

Rättvisepartiet Socialisterna krävde i sitt förslag att de tre nämndernas samtliga underskott på 51 miljoner kronor skulle skrivas av. Vänsterpartiet röstade för medan Socialdemokraterna röstade mot. Beslutet blev att de tre nämnderna tar med sig underskott på ca 30 miljoner kronor. Pengar som kommer att tas från verksamheten i skola och omsorg.

Med Rättvisepartiet Socialisternas förslag skulle det ändå funnits ett budgeterat överskott på 14 miljoner kronor. Men även utan att skriva av underskotten finns det idag för lite resurser till skola, barn-, äldre- och social omsorg. För att kunna bygga ut den kommunala välfärden och servicen i enlighet med behoven kommer det behövas kamp mot högerregeringens rån av offentlig sektor till förmån för de rika, bankerna och de riskkapitalister som mjölkar skattemedel för vinster i privata vård- och skolbolag.

Uttdrag från Rättvisepartiet Socialisterna budgetförslag för 2012-2013 (skrev för nästan ett år sen):
”Följande verksamhetsområden ser vi som riskzoner under högermajoritetens styre:
a. Socialnämnden:
• Borgarna underfinansierar kraftigt. Ramökningen på 22.5 miljoner kronor är hela 20
miljoner kronor mindre än det behov som framkom under budgetkonferensen. Endast
volymökningen beräknas till 23 miljoner kronor (nya gruppbostäder och nya placeringar),
därtill pris- och lönekostnader på 15,2 miljoner kronor. Förvaltningen varnar att ramökningen
kan leda till att icke lagstyrd verksamhet avvecklas, t ex öppenvård och förebyggande
åtgärder.
b. För- och grundskolenämnden:
• Stora klasser och andra effekter av högerledningens nedskärningar ökar risken för att fler
elever väljer bort Haninge och tar med sig elevpengen till andra kommuner.
• Borgarnas beslut att ge konkurrensfördelar till nyetablerade friskoleföretag – 3 000 kr extra
per elev per år – riskerar leda till fler skolnedläggningar. Ingen riskanalys har gjorts.
• Det kommunala vårdnadsbidraget cementerar ojämställda familjeförhållanden och riskerar
bidra till att skapa nya då kvinnor drabbas hårdast av högerpolitiken.
c. Äldrenämnden:
• Omsorgsbehoven ökar drastiskt de kommande åren. Antalet personer 65 år och äldre
beräknas öka med över 30 procent de kommande 10 åren och personer över 80 år med 50
procent. Samtidigt skapas knappt några nya platser inom äldreomsorgens boenden. Borgarnas
plan bygger på att äldre ska stanna hemma så länge som möjligt. Äldre i behov av särskilt
boende nekas därför plats och hänvisas till hemtjänst, även de med vårdbehov på 10 timmar
eller mer per dag tas idag hand om av en hemtjänst som borgarna privatiserar i snabb takt.
Under förra ökade privat hemtjänst i Haninge med mer än 250 procent.”

Läs mer:
RS budgetförslag för Haninge kommun 2012-2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.