tisdag 3 april 2012

"Jordbromalmsskolans nedläggning ledde till det vi varnade för"

I årsredovisningen beskrivs hur kommunen presterat utifrån uppsatta målområden: 'God ekonomisk hushållning', 'Hållbar samhällsutveckling' och 'God kommunal service'. Under kommunfullmäktiges debatt om hur nämnderna och kommunstyrelsen skött sitt uppdrag reste Rättvisepartiet Socialisterna hård kritik mot förra årets största skandal – nedläggningen av Jordbromalmsskolan.

Skolstrejk på Jordbromalmsskolan
våren 2011
- Det var inte 'god ekonomisk hushållning' att lägga ned skolan utan att ta fram underlag och redovisa ekonomiska konsekvenser. Vilken 'hållbar samhällsutveckling' finns när en av de största kommundelarna saknar högstadium? Och den bakvända beslutsgången – som innebar att föräldrar, elever och personal ställdes inför fullbordat faktum och intagningen av elever stoppades flera månader innan beslut togs – kan knappast räknas som 'god kommunal service', kritiserade Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna.

Rättvisepartiet Socialisternas krav var att ett nytt högstadium skulle byggas i Jordbro och att fram tills att den stod klar skulle eleverna få gå kvar på Jordbromalmsskolan. Istället trycktes de flesta eleverna in i Söderbymalmsskolan. Konsekvenserna har i stört lett till det Rättvisepartiet Socialisterna varnade för ett år sen.
- Sjätteklassarna fick flytta ut i paviljonger. Flytten orsakade stor stress bland lärarna som fick offra viktig tid från att förbereda terminen. Lokalerna är för trånga och det saknas skolgård. Enligt eleverna råder det kaos i matsalen under lunchtimmarna. De smågrupper som tidigare fanns på Jordbromalmsskolan har nu splittrats och lärarna från Jordbromalmsskolan som följde med flytten upplever att de eleverna inte har fått samma stöd på Söderbymalmsskolan. Vi varnade för detta, sa Mattias Bernhardsson.

- Vi satsar hellre på lärare än lokaler, var Grund- och förskolenämndens ordförande Alexandra Anstrells (M) inövade standardsvar som också användes i debatten för ett år sen.
- Ni satsar ju på varken lokaler eller lärare, replikerade Socialdemokraternas gruppledare Robert Noord och påminde om att Haninge rankas på plats 288 av 290 kommuner när det kommer till lärartäthet.

Borgarna brukar spela dumma i debatter. De vet att det är de själva, som styr Haninge, som betalar för tomma lokaler. I förra årets budgetdebatt varnade Rättvisepartiet Socialisterna: ”Kostnaderna för tomma lokaler ökar markant som ett resultat av borgarnas kortsiktiga politik. Borgarnas åtgärd mot detta, att höja hyran för all kommunal verksamhet med två procent, stryper verksamheten ytterligare. Men inte ens det räcker för att täcka kostnaderna för de tomma lokalerna. Lokalbanken som administrerar de tomma lokalerna beräknas i år göra ett underskott på fem miljoner kronor, med stor risk för större underskott längre fram.”

Haninge kommun tillämpar idag internhyra vilket innebär att kommunens verksamhet får en lägre hyra om de ställer av lokaler. Detta har lett till att vissa lokaler är överfulla medan lokalen bredvid står alldeles tom.
Rättvisepartiet Socialisterna kräver att skolor ska få använda så mycket lokaler de behöver för att säkerställa kvaliteten i undervisningen, ett maxantal på 20 elever per klass och tillhandahålla bra och rymliga elevutymmen. Om det ändå finns tomma lokaler under en period ska skolan naturligtvis inte behöva betala för dem. Andra kommunala verksamheter eller föreningslivet borde få nyttja dem då. Det behövs kortare och flexibla hyreskontrakt, men inte för att skära ner utan för att bättre organisera kommunens lokaler så att de inte står tomma.

Rättvisepartiet Socialisterna anser att lokallösningar måste vara långsiktiga. Det är inte försvarbart att t ex lägga ner skolor bara för att elevkullarna minskar under en tid. Låt istället klasserna bli mindre. Dessutom kommer elevkullarna åter öka längre fram och då krävs ännu större investeringskostnader i de lokaler borgarna ställt av.
Under kommunfullmäktigedebatten informerade Rättvisepartiet Socialisterna att de kommer att fortsätta ta strid för att ett högstadium byggs i Jordbro.

Läs också:
RS överklagar nedläggningen av Jordbromalmsskolan
RS svarar kommunledningens yttrande till Länsrätten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.