torsdag 29 mars 2012

130 jordbrobor krävde upprustning på dialogmöte - Starkt stöd för RS krav

Den borgerliga kommunledningen i Haninge gick på charm-offensiv under gårdagens 'dialogmöte' om Jordbros framtid, med tilltugg och pianomusik. Martina Mossberg (M) presenterade utvecklingsplanen för Jordbro, som innehåller några satsningar, men saknar mycket av den upprustning som behövs.

Många jordbrobor begärde ordet och sa sin bestämda mening om saker och ting:
- När du (Martina Mossberg) sa att du 'inte i dina vildaste fantasier' hade väntat dig att så många skulle sluta upp här idag, avslöjade du dig själv och din syn på oss som bor här, sa Ifrah Hassan.

Hon och andra talare påminde om tidigare 'dialogmöten', som mötet då alla sa att högstadiet måste vara kvar men kommunledningen ändå lade ner skolan.
Kommunalrådets svar var att de hoppas bygga ut den nya höglundaskolan till även ett högstadium i framtiden.

- Ni har kastat bort stora summor pengar på konsulter som kunde gått till annat, anmärkte Siv Karlsson apropå att konsulter gjort planer som ändå inte kommer eller kan genomföras.
Hon och flera pratade om att de själva kan bestämma saker som berör dem.

- Vi behandlas som kriminella - andra områden i kommunen är fina men i Jordbro satsas det inte, sa Fadume.
- Vad är det för skillnad på oss som bor här och andra människor?, stämde Mehdi in med.

- Centrumet är under all kritik! Hur kan man rusta upp Jordbro centrum när det är privatägt, frågade Cecilia Berggren.
Flera jordbrobor var uppe och krävde att centrumet måste vara kommunägt för att få till stånd den nödvändiga upprustningen.
Mossbergs (M) svar var att kommuner inte är bra på att äga och driva centrum och att man istället måste förhandla med de som äger idag. Men som flera jordbrobor tog upp på mötet så har ingen som helst upprustning skett sedan kommunen sålde Jordbro centrum.
Varje år försvinner mer och mer service och småhandlare slår igen då centrumägarna tar för höga hyror.

En socialdemokrat hade inlägg med betoningen att Jordbro ska vara attraktivt att besöka för folk som bor på andra ställen och försökte få stöd för deras huvudfråga att Jordbro centrum ska rivas och flyttas till pendeltågstationen. Alla andra inlägg från jordbroborna om centrumet handlade om behovet av upprustning i sig och RS krav på kommunalt ägande, inte att centrumet ska flytta.

Mattias Bernhardsson,
kommunfullmäktigeledamot
för Rättvisepartiet Socialisterna
Mattias Bernhardsson, jordbrobo och ledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige, uppmanade alla på mötet att skriva upp sig i de arbetsgrupper kommunen ska sätta upp, för trygghet m m frågor för att driva vidare kraven där, också att demonstrera utanför kommunfullmäktige på måndag.

Rättvisepartiet Socialisternas väljare och sympatisörer dominerade inläggen från golvet. Alla de många jordbrobornas krav på mötet - som kommunägt centrum, en högstadieskola och äldreboende, för bättre belysning och trygghetsåtgärder, upprustade bostäder samt att byta ut konsulter mot de boendes expertis - är frågor Rättvisepartiet Socialisterna drivit på för i flera år.

Under förra året samlade Rättvisepartiet Socialisterna motståndet i Jordbro i kampanjen ’Upprop för Jordbros framtid’. Kampanjen samlade stor bredd: lärare och personal på Jordbromalmsskolan och Lundaskolan; fritidsledare på Ung137 och Jordbrogården; personal på Lugna gatan, Jordbro parklek och moskén; Somaliska föreningen, föreningen träffen och X-cons samt nästan alla butiksägare och anställda i Jordbro centrum ställde sig bakom Rättvisepartiet Socialisternas upprop. 80 Jordbrobor samlades på ett stormöte och diskuterade vilken upprustning som behövdes.

Gårdagens stormöte i Jordbro visar att Rättvisepartiet Socialisternas frågor har fått en stark förankring. Rättvisepartiet Socialisterna kommer att ha "Jordbros utveckling" som tema på sitt nästa partiföreningsmöte där alla väljare och sympatisörer är välkomna. Där kan flera krav och frågor konkretiseras inför det massflygblad Rättvisepartiet Socialisterna kommer dela ut och inför nästa dialogmöte den 17 april.

Läs mer:
Debatt om Jordbros framtid i kommunfullmäktige
RS överklagar nedläggning av Jordbromalmsskolan till Förvaltningsrätten
RS svarar kommunledningens svar till Förvaltningsrätten
Vem tillhör staden? En strid mellan klassintressen i Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.