söndag 4 mars 2012

Vapenexporten till diktaturer skenar

Den svenska vapenexporten har ökat i explosionsartad takt under de senaste åren. Förra året sålde svensk vapenindustri vapen för över 13 miljarder kronor. De senaste tio åren har svensk vapenexport ökat med 350 procent. Räknat per person säljer Sverige mest vapen i världen.I ISP:s (Inspektionen för strategiska produkter) senaste rapport som kom förra veckan visade att en av de största köparna är Saudiarabien som står för en femtedel av den svenska vapenexporten – 2,9 miljarder under 2011.

Redan i oktober 2005 undertecknade Sverige ett långtgående militärt avtal med Saudiarabien. I avtalstexten stod: ”Med stor tillfredställelse uttrycka sin önskan att ytterligare förstärka de goda och vänskapliga förbindelserna genom direkt militärt samarbete”. Avtalet anmäldes till riksdagens konstitutionsutskott (KU) av Folkpartiet som skrev i sitt program: ”Reglerna för vapenexporten måste vara restriktiva. Dagens oklara riktlinjer måste ersättas av nya som utgår från kravet på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i köpar­länderna”.
Men sedan Folkpartiet kom med i regeringen har försäljningen av vapen till diktaturer ökat. Och under våren förra året hade regeringen möjlighet att inte förlänga avtalet, vilket man inte gjorde.
I ISP:s beskrivning står det också att ”Försvarsmaterielexporten till Nordafrika och Mellan­östern har uppmärksammats i den svenska debatten. Rent generellt kan konstateras att denna 2011 var mycket begränsad med undantag av exporten till Före­nade arabemiraten och Saudi­arabien enligt ovan. Till flertalet länder i regionen har överhuvudtaget ingen export skett”. ­Genom denna överstrykande meningförnekas det att dessa regimer håller varandra om ryggen, som att det inte är nog att sälja till en av de två största diktaturerna i arabvärlden.
I mars 2011 rullade saudiska pansarvagnar med svenska vapen in i Bahrain för att slå ned det folkliga upproret där. Vid ett flertal tillfällen under 2011 skickade Förenade arabemiraten polis och militär mot protesterna i Bahrain och andra närliggande länder.

Försvarskoncernen Saab har under de senaste åren stått för 60 procent av den svenska vapenexporten, där man sålt det flygburna övervakningssystemet Erieye samt pansarrobotar till Förenade arabemiraten.
År 2011 tog Saudarabien,Thailand, Indien, Pakistan och Före­nade arabemiraten emot 60 procent av Sveriges totala vapenexport.
Under 2000-talet har landets regeringar och ­myndigheter godkänt krigsmaterielexport till både Algeriet, Bahrain, Egypten, Jordanien, Kuwait, Oman, Qatar, Tunisien och Kazakstan. Alla dessa länder har gått hårt och blodigt fram mot de demonstrationer och strejker som har blossat upp de senaste året.

En viktig orsak till den ökande vapenexporten är USA:s krig i Afghanistan och Irak. Efter USA:s invasion av Irak 2003 fördubblades den svenska vapenexporten till USA. Svenska vapen används av legosoldater i Irak och av krigsherrar i Afghanistan.
Krig och vapenhandel gynnar Väst och de allierade och deras intressen vilket ingår i det kapita­listiska systemet.

CWI och Rättvisepartiet Soci­alisterna ger allt stöd till folkens frihetskamp i Nordafrika och kräver ett stopp på den svenska vapenexporten och ett förstatligan­de av vapenindustrin under arbe­tarnas demokratiska kontroll för att möjliggöra omställning till civil och klimatsmart produktion.

Ruben Derkert


Sveriges Radio

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.