torsdag 8 mars 2012

Vi kämpar för fasta jobb och rätt till heltid

När nätverket Välfärd utan vinst genomför en protest utanför Sveriges Kommuner och Landstings huvudkontor i Stockholm på kvinnodagen den 8 mars är budskapet klart – allt stöd till en verklig avtalskamp i kommunerna och andra kvinnodominerade bransch­er, för fler och bättre avlönade fasta jobb och rätt till heltid.
Pengar finns. Som Lärarnas Riksförbund påpekat krävs det nu ett omedelbart stopp för riskkapitalbolagens plundring av vård, omsorg och skola.Köpeskillingen för Attendo, som nu är till salu igen för 7 miljarder, mer än 20 000 vårdbiträdens årslöner.

Deltidsjobb blir allt vanligare. Under 2011 hade nästan var fjärde arbetare i Sverige deltidsjobb, och det var dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män.
Som Statistiska Centralbyrån visat ökar deltiderna. Och allra svårast att få ett fast heltidsjobb har unga kvinnor.
Ständiga nedskärningar med en otillräcklig bemanning inom exempelvis vården ger samtidigt en tyngre arbetsbörda för de som jobbar kvar.

Visstids- och timanställningar blir allt vanligare, samtidigt som det är en missuppfattning att de leder till fasta jobb. Enligt Kommunal är medelåldern för visstidsanställda 35 år, och över hälften är 25 år eller äldre. Detta visar att visstidsanställningar inte är till för att få ungdomar ut på arbetsmarknaden.
Handels, Kommunal och andra kvinnodominerade fack behöver nu ta strid för fasta jobb och kortare arbetstid. Kortare arbetstid skulle skapa fler riktiga jobb, minska stress och utbrändhet och därför också minska antalet sjukskrivningar.

Sverige är ett rikt land, men befolkningen har blivit betydligt fattigare de senaste 20 åren. Rikedomarna skulle räcka till att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Trivseln och produktionen skulle öka om fler anställdes.

Lousie Strömbäck

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.