söndag 25 mars 2012

Asylrörelsen tar sikte på den fortsatta kampen 2012 efter lyckad asylkonferens

Ali Yousefi talar om behovet att protestera mot flygbolagen
som hjälper till att tvångsutvisa
Under lördagen hölls Asylrörelsens konferens i Stockholm som samlade runt 80 deltagare. Konferensen inleddes med en film om Asylrörelsen i Göteborg och sen tre huvudtalare.

Azad Qamisloki från Kurdiska Framtidsrörelsen i Syrien, talade om hur asylkampen och den kraftiga opinionen tvingade fram utvisningsstoppet till Syrien och att nu måste även alla utvisningar till Iran stoppas av samma anledning; den enorma repressionen mot alla som kämpar mot regimen. Azad tog också upp att kampen för flyktingar från Syrien måste fortsätta och att vi måste kräva att alla släpps fråm förvaren och ges uppehållstillstånd. 

Christina Höj Larsen, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tog upp om EU:s och Sveriges migrationspolitik, om hur Europas murar ständigt förstärks för att hålla flyktingar utanför. Förra året dog 2 000 flyktingar på väg in i Europa, berättade Christina och poängterade att detta är en del av den svenska migrationspolitiken. Christina beskrev hur riktningen för migrationspolitiken allt mer blir att rekrytera arbetskraft istället för att ge människor skydd, t ex det som nu kallas ”cirkulär migration”: att folk ska komma för att arbeta och sen åka tillbaka. Med  andra ord bör det kallas imperialism, sa Christina.

Zhang Shujie, skribent för chinaworker.info och politisk flykting från Kina, berättade om situationen i Kina för oliktänkande, och hur han själv som aktiv socialist och demokratiaktivist blev tagen av säkerhetspolisen, förhörd och tvingad till att låtsas samarbeta innan han lyckades fly landet. Kinas säkerhetsbudget är större än militärbudgeten och nyligen tillkom en lag som låter polis arrestera misstänkta aktivister utan att behöva meddela familj och advokat samt hålla dem inlåsta i 6 månader utan anklagelser om brott, berättade Zhang. Vänsterpartiet hjälpte Zhang att komma till Sverige och nu inleds kampen för asyl som Asylrörelsen ställer sig bakom.

Elin Persson från AMD Uppsala
talar på workshopen om blockader och
flygplatsaktioner.
Efter första delen med de inbjuda talarna hölls det olika workshops. Amineh Kakabaveh, ordförande för föreningen Varken hora eller kuvad, höll i en diskussion om kvinnors asylskäl med inriktning på Hbt-flyktingar. Elin Persson från Aktion mot deportation Uppsala höll i diskussionen om lärdomar och slutsatser från blockader och flygplatsaktioner. Per-Åke Westerlund från Rättvisepartiet Socialisterna höll i workshopen om individuella fall och bevisning; om utåtriktade kampanjer, media, advokater, bevisinsamling, ‘sur-place’ etc. Ruben Tastas från SAC (Sveriges Arbetares Centralorganisation, Syndikalisterna) höll i en diskussion om arbetsplatskamp för papperslösa flyktingar.

Ruben Tastas (SAC)
Under del tre av konferensen samlades alla igen och återrapporterade från de olika diskussionerna och redogjorde för de förslag som kommit fram. Mötets konferencier Mattias Bernhardsson avrundade diskussionen och läste upp alla förslag som också klubbades av stormötet:Asylrörelsen i Stockholm ska:
> Ordna ett seminarium om kampen för HBT-flyktingar.
> Ordna en stödfest för att samla ihop mer pengar till Asylrörelsen.
> Producera ett material för aktivister som åtalas efter blockader och flygplatsaktioner för att höja kunskapen om vilka rättigheter man har och hur man bedriver ett politiskt försvar.
> Producera ett material på olika språk till förvarstagna flyktingar om deras rättigheter och hur de kan agera för att stoppa sin egen utvisning.
> Ordna demonstrationer vid flygbolagen med krav att de upphör delta i tvångsutvisningar.
> Vända oss till piloternas fackliga organisation i syfte att få dem att ta avstånd från tvångsutvisningarna och vägra flyga.
> Stödja och mobilisera till SAC:s demonstration mot bemanningsmaffian för att stödja papperslösa arbetare i restaurantbranchen (7 april, kl 19.00 på Stureplan).
> Annonsera nästa introduktionskurs i asylärenden.
> Försöka skapa uppmärksamhet kring Sveriges brott mot mänskliga rättigheter genom någon form av initiativ med rubriken ”Billström 2012” (efter ”Kony 2012”).
> Ta initiativ till en rikskonferens till hösten med asylgrupper från hela landet.

Fenthaun Assefa från Etiopiska
flyktingföreningen talar.
Det betonades också i avrundningen att alla beslut enbart kan möjliggöras av att folk tar på sig arbetsuppgifter och ansluter sig till Samordningsgruppen och de olika arbetsgrupperna. Flera nya skrev upp att de vill bli aktiva i grupperna och det kan man göra även om man missade konferensen, genom att maila asylrorelsen.sthlm@gmail.com. Bidrag till Asylrörelsen i Stockholm kan göras till bankgiro 813-1674.

Louise Strömbäck


Harald Wagner talar om behovet av att
bredda mobiliseringarna till aktioner

Mycket fika gick åt under den fyra
timmar långa konferensen, vilket också
gav pengar till kampen. Stort tack
till Lina Westerlund!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.