onsdag 7 mars 2012

Bygger vapenfabrik i Saudiarabien - Sverige beväpnar diktaturen till tänderna

Inte bara svenska vapen exporteras till diktaturen i Saudiarabien. I tisdags (6 mars) avslöjade radions Ekot att den svenska myndigheten FOI är med och bygger en missilfabrik i Saudiarabien.

Av de dokument som Ekot tagit del av framgår att FOI ska leda arbetet med vapenfabriken tillsammans med flera svenska företag. Bygget av vapenfabriken är en del i det omfattande militära samarbete som Sverige inledde med Saudiarabien 2005.
Det var den dåvarande socialdemokratiska regeringen som 2005 tecknade ett avtal om ett nära militärt samarbete mellan Sverige och Saudiarabien, det huvudsakliga syftet var att hjälpa Ericsson och Saab att sälja radarövervakningssystemet Erieye.

I avtalet som öppnade vägen för en snabb ökning av den svenska vapenexporten till Saudiarabien fanns även skrivningar om att ”a) Parterna [Sverige och Saudiarabien] är överens om att studera och utforska möjligheterna att upprätta ett partnerskapsprogram mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och de behöriga institutionerna i Konungariket Saudiarabien i fråga om försvarsteknologi.
b) Parterna skall särskilt sträva efter att utbyta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar” (Sverige internationella förbindelser nr 59: Samförståndsavtal med Saudiarabien om militärt samarbete Stockholm den 15 november 2005).
– Vi skriver inte på avtal om vi inte tror att de har ett positivt värde för Sverige, sa dåvarande försvarsminister Leni Björklund (S) till pressen när avtalet skrevs.

Avtalet följdes sedan av strikt hemliga förberedelser för att med svensk hjälp och regeringsstöd igångsätta byggandet av vapenfabriker i Saudiarabien. ”Första steget är en missilfabrik i öknen, den första i sitt slag i landet. Fabriken har ännu inte börjat byggas, men planeringen har alltså pågått sedan 2007” (Ekot den 6 mars).
Efter att Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten 2006 har planerna fortskridit med Alliansregeringens aktiva stöd. Regeringen har sett vapenexporten och byggandet av vapenfabriken som en del i att knyta närmare band mellan svensk kapitalism och Saudiarabien.

Så här står det exempelvis i ett av de dokument som Ekot tagit del av: ”Krismöten på svenska försvarsdepartementet. Efter prins Khaleds brev sprider sig på nytt oron i det svenska regeringskansliet. Den försämrade relationen med Saudiarabien kan innebära att flera för industrin viktiga affärskontrakt hotas. Möte på försvarsdepartementet 17 mars 2008: ’Hur kan vi reparera situationen i Saudiarabien, hela verksamheten i regionen står på spel.’”
Aktiviteterna på regeringskansliet och försvarsdeparte-mentet resulterade i att svenska företags export till Saudiarabien ökat stadigt under senare år (under 2009 ökade exporten med hela 35 procent).
Saudiarabien är idag Sveriges enskilt viktigaste handelspartner i Mellanöstern. Exporten uppgår till ungefär 10 miljarder kronor årligen.

I fjol exporterade Sverige vapen för 2,9 miljarder till Saudiarabien, vilket motsvarar en femtedel av den totala vapenexporten. Saudiarabien var under 2011 den näst största mottagaren av krigsmateriel från Sverige, en dramatisk förändring sedan 2005 då vapenexporten till Saudiarabien värderades till ett par miljoner kronor.
Det är med svenska vapen och teknologi som den saudiska kungafamiljen försöker upprätthålla en av världens brutalaste diktaturer. Politiska partier och fackföreningar är förbjudna, kvinnorna är helt utan rättigheter och i Mellanöstern aspirerar Saudiarabien på en stormaktsroll.

Brutalt slog diktaturen ner de demonstrationer som oppositionen modigt kallat till den 11 mars 2011, några dagar senare invaderade Saudiarabien Bahrain för att slå ner massornas uppror.
Den saudiska diktaturen beväpnas av svenska företag, regering och myndigheter.
Stoppa omedelbart vapenexporten och det militära samarbetet med Saudiarabien.

Per Olsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.