tisdag 18 september 2012

Rör inte Hanvedens ishall

Av Ruben Derkert

Den borgerliga majoriteten i Kultur- och Fritidsnämnden vill lägga ner Hanvedens ishall (Harobohallen) och bygga om till en multisportshall. Argumenten för detta sägs vara vikande befolkningsutveckling i Västerhaninge med omnejd, minskat intresse för hockey och att och att ishallen inte nyttjas så fullt ut som den borde.
Grunden för argumenten kommer från förvaltningens egen rapport: ”Hanvedens ishall i framtiden”. Däremot verkar inte de föreningsaktiva och berörda känna igen sig i rapporten, vilket framgår av diskussionerna på facebookgruppen ”Rädda Hanvedens ishall” såväl som i Vendelsö IK:s egen utredning som svar på förvaltningens rapport.

Bara det faktum att befolkningsprognosen för Haninge kommun samt byggandet av bostäder i Västerhaninges närområde tillintetgör det första argumentet, undergräver hela rapporten och dess slutsatser.
Intresset för hockeyn och konståkning är som alltid kopplat till vilka förutsättningar som ges, vilket från kommunens sida inte varit i linje med behoven. Hanvedens ishall byggdes av de ideella föreningarna och skänktes sen till Haninge kommun. Men efter flera års eftersatt underhåll av hallen och begränsat öppethållandet har det enligt de aktiva blivit svårare att attrahera spelare i alla åldrar.
Det innebär ändå inte att förvaltningen har rätt i sak på frågan om varken intresset eller nyttjandet.

Det visar Vendelsö IK:s utredning:
”Rapporten hänvisar till en nedläggning av ishall i Botkyrka. Vi har tagit del av utredningen i Botkyrka. Nyttjandegraden i Botkyrka rapporten är central. Maxihallen hade en beläggning på 58 procent under 2009 och jan-aug 2010 hade den sjunkit till 46 procent. Beläggningen för Hanveden är 73 procent, alltså en betydligt bättre beläggning”, svarar Vendelsö IK.
Om Hanvedens ishall försvinner återstår Torvallas ishall ett och två för hela Haninge. Vendelsö IK slår fast att det skulle ge invånarna i Botkyrka 50 procent mer ishall än i Haninge.
”Vid den senaste jämförelsen mellan kommunerna på Södertörn ”Södertörnsnyckeltalen för Kultur-Fritid 2010” visas att Haninge redan nu har sämst tillgänglighet per 1000 innevånare för kommunerna med 8 timmar per 1000 innevånare is för allmänhetens åkning. Denna tillgänglighet skulle minska ytterligare bara genom att stänga Hanvedens ishall”, konstaterar Vendelsö IK.
Haninge Handboll, Vendelsö IK, Västerhaninge IBK, Stockholm Rollerderby m fl motsätter sig nedläggning av ishallen och vill stället se en upprustning.

Många föreningar i kommunen behöver mer halltider, som förvaltningen använt som argument för att Hanvedens ishall istället ska bli multisporthall. Men renovera den gamla ishallen till multisporthall skulle gå på ungefär lika mycket som att bygga en helt ny (Torvalla kostade 15 miljoner kronor). Sett till snedfördelningen på ungas idrott jämfört med andra kommuner anser Rättvisepartiet Socialisterna att en ny multisporthall kan byggas samtidigt som Hanvedenhallen rustas upp.
I Rättvisepartiet Socialisternas valmanifest 2010 pekade vi på att ”Haninge satsar minst pengar på ungas fritid i hela Stockholms län – 50 kr per invånare jämfört med 116 kr i Tyresö”. Vi har gång efter gång, både i kommunfullmäktige och i kampanjer på gator och torg, motsatt oss borgarnas felaktiga prioriteringar; t ex den oansvariga skattesänkningen som innebar 43 miljoner mindre till kommunens årliga verksamhet; eller de stora överskotten man varje år kräver på verksamhetens bekostnad (nästan 500 miljoner kronor sedan 2007). Det finns resurser till hela breddidrotten och det finns resurser till ett utvecklande av Haninges hockey och konståkning.

Ruben Derkert

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.