tisdag 4 september 2012

RS tog strid mot pengastarka hot mot Haninges natur

Haninges orörda natur, allmännhetens rekreationsområden såväl som vanliga människors hem på landsbygden och i skärgården är hotade

Under gårdagens kommunfullmäktige i Haninge tog Rättvisepartiet Socialisterna strid mot exploateringsplanerna av Aspö, Huvudskär (uppdatering: Huvudskär räddas!) och Hanvedenkilen.

Mattias Bernhardsson (RS)
Medan vanliga Aspöbor får avslag på att bygga en liten bastu, vill Wallenbergfamiljen, som indirekt kontrollerar en tredjedel av Sveriges BNP, bygga hela 23 fritidshus på ön varav 15 på orörd strand. På Huvudskär i Haninges ytterskärgård kommer privatiseringar av tomter leda till att de som idag hyr och äger bodar kastas ut till förmån för högstbjudande; den kulturhistoriska miljön riskerar försvinna om bodarna rivs och ersätts av moderna miljonvillor; och allmännhetens tillgänglighet begränsas av privata staket.

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson utfrågade först det folkpartistiska kommunalrådet Peter Olevik Dunder om vad kommunen gör för att avstyra hoten mot skärgårdsöarna Aspö och Huvudskär. Fortifikationsverket (militären) som äger tomterna på Huvudskär har sagt nej till kommunledningens förslag att skänka marken till Skärgårdsstiftelsen.
Mattias Bernhardsson (RS) argumenterade för att kommunen ska kräva att Riksantikvarieämbetet beslutar att överföra marken till Fastighetsverket, vars uppgift är att just skydda kulturhistoriska miljöer.
Mattias Bernhardsson (RS) talade också om det kompakta motstånd som fanns bland de boende både på Huvudskär och Aspö och krävde att kommunalrådet skulle redogöra för sin hållning till Aspöbornas formella begäran att Haninge ska riva upp Wallenbergs detaljplan.

Peter Olevik Dunder (FP) svarade att de är öppna för att vilken offentlig aktör som helst tar över för att bevara Huvudskär, att ett skydd under Fastighetsverket lät intressant och att det fortfarande finns tid. Men i fråga om Aspöbornas begäran att stoppa Wallenbergs byggplaner ville kommunalrådet inte redogöra för hans hållning.

Debatt om exploatering i Runsten, Grödinge

Det stora stridsfrågan på kommunfullmäktige blev när det borgerliga styret ville bifalla en stor detaljplan för ett ”hästnära boende” med internat och företagscenter i Runsten i Grödinge. Den borgerliga majoriteten menade att 'oppositionens tal om social segregation' var löjligt. Samtidigt uttalade den pengastarka aktören bakom projektet i kvällens TV4-nyheter att han ville bygga ett ”minitiatyrsamhälle”. Om effekterna på naturen sa borgarna att de inte var så stora då boendet var av en ”lantlig karaktär”.

Mattias Bernhardsson (RS) gick igenom natur- och miljökonsekvenserna:
- Den planerade bebyggelsen i förslaget är på 120 bostäder, internatskola för 90 elever, företagscenter för verksamhet med anknytning till hästsport, gästgiveri, förskola etc. Det är enligt oss inte av den ”lantliga karaktär” som projektet marknadsförs som. Utbyggnaden går stick i stäv med tidigare mål att ny bebyggelse ska ske längs större kommunikationsleder. Det är inte försvarbart att lägga planområdet inom 'Hanvedenkilen' som är och bör förbli en grön kil av sammanhängande naturområden. Det har redan dragits alltför många lokalvägar genom skyddsvärda naturområden och de ytterligare lokalvägar som planeras, t ex genom sumpskogen i område 3 som bedöms vara en nyckelbiotop, bidrar ytterligare till att skära av kommunens alltmer krympande sammanhållna naturområden. Risken är stor att vägdagvattnet och föroreningarna kommer att påverka sumpskogsområdet negativt. Tillåts den här bebyggelsen då öppnas dörren för ytterligare exploateringar i liknande områden av pengastarka intressen, sa Mattias Bernhardsson (RS) och yrkade avslag.

- 'Vänsteroppositionen' slår bakut som en häst när de hör ordet 'frihet', röt moderaternas Sven Gustavsson.

Mattias Bernhardsson (RS) gick till attack mot Moderaterna samt det s k Miljöpartiet som står bakom projektet:
- Med 'frihet' och 'valfrihet' menar Moderaterna de pengastarkas rätt att exploatera krympande naturområden, att bygga där andra får avslag; samma valfrihet som Wallenberg anser sig ha på Aspöbornas bekostnad. Vilken valfrihet ger ni dem som bor i dessa områden? Vilka valfrihet ger ni hotade arter som Lärkfalk, Svarthakedopping eller den bofasta Järpen som finns i området?, utmanade Mattias Bernhardsson (RS).

Ingen ville ta replik. Det naturförstörande rikemansprojektet drevs igenom av borgarna, 'Miljöpartiet' och Sverigedemokraterna. Rättvisepartiet Socialisterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade emot.

Borgarna talar om ”rätten att bo på landet” men struntar fullständigt i att folk redan bor på landet och drabbas när de rika ska ha sin vilja igenom. Miljöpartiets resonemang under debatten var att eftersom det redan finns störande och utsläppande verksamheter i närheten, t ex en krosstation, så är det ok med en störande verksamhet till. Ett fel ursäktas med ännu ett fel och snart finns inga sammanhängande naturområden kvar som inte är avskurna av byggnader och vägar.

Läs mer:
> Rädda Huvudskär!
> Stoppa byggplanerna på Aspö!
> Vem tillhör staden? En strid mellan klassintressen i Haninge (från tidigare debatter om bl a Runsten)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.