torsdag 4 augusti 2022

Efter Rättvisepartiet Socialisternas förslag: Flera partier vill införa ”Sluta skjut” i Haninge

Mattias Bernhardsson (RS)

Rättvisepartiet Socialisternas förslag att införa gruppinterventionsprogram mot de kriminella gängen i Haninge får spridning – fem andra partier positiva

I oktober förra året lämnade Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna in ett förslag till Haninge kommun om att införa "Sluta skjut" i Haninge – ett gruppinterventionsprogram riktat mot de kriminella gängen som bygger på ett samarbete mellan socialarbetare, kriminalvården, polisen och andra myndigheter.
"Antalet gängkriminella som vill hoppa av har fyrdubblats på bara ett år"
"Sluta skjut" startade i Malmö som ett pilotprogram 2018. Programmet består av flera delar; exempelvis att kontakta och pressa gängmedlemmar under arrangerade möten om vad som väntar dem om våldet fortsätter; att ordna konfrontationer mellan gängmedlemmar och brottsoffer, anhöriga samt representanter från områdets föreningsliv; att erbjuda en väg ut ur gänglivet genom avhopparverksamhet.
Antalet gängkriminella i Stockholm som vill hoppa av har fyrdubblats på bara ett år enligt polisen. Många ångrar sina tidigare val samt lever med ständig stress och ångest. Att bli förälder är en av orsakerna till att vilja försöka hitta en väg ut. Men att hoppa av är något som är förenat med otaliga hinder och problem – och en hotbild. Avhopparverksamhet måste inkludera flytt till annan ort, skyddad identitet samt hjälp till jobb- och utbildningsvägar. Oftast behövs också psykologhjälp och insatser för de diagnoser de tidigare varken fått utredda eller hjälp med.
– Vi har ökat antalet avhoppare från ett tjugotal till drygt 80 på bara ett år. Det är ju ett kvitto på att det finns folk därute som vill hoppa av, men inte haft den ytan tidigare, sa Hampus Johannesson, avhopparsamordnare på polisregion Stockholm till DN i oktober. 
– Jag brukar fråga de här killarna: Vad är alternativet för dig, var är du om ett år om du inte gör det här? Ja, men då är jag nog död, eller har dödat någon.
De som vill hoppa av skriver under ett avtal om att inte begå brott, inte missbruka och inte ha kontakt med sina gamla nätverk.

Rättvisepartiet Socialisterna har drivit kampanjer för trygghetsåtgärder i många år; när partiet valdes in i kommunfullmäktige 2006 var bättre belysning i mörka områden en av de första frågorna som drevs; som ett resultat av partiets trygghetskampanj 2017-2018 beslutade kommunstyret att genomföra partiets krav på att anställa fältassistenter; och 2019 genomfördes ännu en trygghetskampanj som svar på kriminellas utpressning och hot mot en frisörsalong i Jordbro centrum.
Rättvisepartiet Socialisternas möten och diskussioner med boende, föreningsliv, lärare och socialarbetare lade grunden för att resa kravet på "Sluta skjut" såväl som andra punkter.

I oktober förra året lämnade Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna in ett medborgarförslag om att införa "Sluta skjut" i Haninge. Förslaget är "under behandling". Efter det har det tagit skruv. När lokaltidningen Mitt i Haninge i april i år frågade partierna i Haninge om "Sluta skjut" borde införas i kommunen så svarade hela fem partier (S, C, M, V och MP) att de är positiva.
Innan medborgarförslaget var det utöver Rättvisepartiet Socialisterna bara V som talade om "Sluta skjut" – som då förordade att regeringen borde "ge Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att ta fram en plan för att sprida 'Sluta skjut' till hela landet".

Den S-ledda regeringen har också blivit positiva till programmet under våren. Till skillnad från vad Socialdemokraterna vill ge sken utav så kom inte initiativet från S-styret i Malmö, utan från amerikanska National Network for Safe Communities och John Jay College of Criminal Justice in New York som promotade programmet på ett möte med Brottsförebyggande rådet (Brå).  

I Rättvisepartiet Socialisternas 14-punktsprogram mot gängkriminalitet, våld och otrygghet finns också krav på fler fältassistenter, fysiska trygghetsåtgärder, mer resurser till socialtjänsten och att det ska anställas trygghetsvärdar till lokala centrum, pendelstationer med mera. Men det räcker inte att bekämpa symptomen på problemen – förändringen som behövs måste vara grundläggande. Därför lägger Rättvisepartiet Socialisternas program ett stort fokus trygga och goda uppväxtvillkor, sunda och säkra miljöer samt ekonomisk och social trygghet. Läs hela vårt program på rshaninge.com/p/trygghet.html.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.