tisdag 24 augusti 2010

Debatt om barn och ungas situation i Haninge

I måndags deltog Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge, Lina Thörnblom i Rädda Barnens politikerutfrågning och debatt på Kulturhuset mellan de politiska partierna. Till grund för utfrågningen var Rädda Barnens rapport om situationen för Haninges barn och unga.
När Rädda Barnens Annika Nilsson föredrog rapporten och kritiserade att skolklasserna i Haninge är större än i andra kommuner och är en orsak till sämre studieresultat, avbröt Barn- och utbildningsnämndens ordförande Martina Mossberg, Moderaterna (M) i ett utfall: "Var har du hittat den forskningen?!". "Folkhälsoinstititutet" svarade Annika Nilsson.
Klasstorlekarna spelar ingen roll alls menar Moderaterna. På så sätt kan de genomföra
nedskärningar och ha klasser med över 40 elever. Men då begärde 13-åriga Josefin Andersson ordet:
– I små klasser finns det oftas bra sammanhållning. I stora klasser blir det mer gruppindelningar och mobbning, sa Josefin.
– För stora klasser är också en orsak till de höga ljudnivåerna, huvudvärk och sämre studieresultat, tillade Lina Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna som själv berättade hur man kunde få vänta två dagar på att få hjälp av läraren när hon gick i skolan i Brandbergen.
All forkning visar att större klasser är sämre. I Haninge beställde därför högerledningen "sin egen forskning" presenterat på fyra sidor där man inkluderat små specialklasser för elever som har det svårt för att fabricera fram ett negativt samband mellan små klasser och studieresultat(!).
Debatten bestod främst av ryggdunkningar emellan de etablerade partierna och den mest använda frasen var "jag håller med dig Martina" (M) efter att man talat om hur bra Haninges skolor var.
När Lina Thörnblom (RS) fick ordet fördes fokus istället till verkligheten ute på skolorna:
– Elevpengssystemet och konkurrensen mellan skolor gör att många skolor försöker tysta ner mobbning och sexuella trakasserier för att inte tappa elever, var ett exempel Lina Thörnblom (RS) kunde visa efter hennes erfarenheter som aktiv i Elevkampanjen på skolorna.
När Lina Thörnblom (RS) kritiserade att det saknades skolsystrar och elevvård på skolorna begärde Martina Mossberg (M) replik och rättade: "vi har skolsystrar på alla skolor".
– Men de är inte på skolan varje dag, när de väl är där är de begravda i pappersarbete och har inte tid för många elever, replikerade Josefin Andersson från läktaren.
– Du har en dålig skolsyster! blev Mossbergs (M) instinktiva svar utan någon som helst kommentar över den arbetsbörda som ökat på skolpersonalen på senare år.
Debatten var en uppvisning av hur de etablerade partierna lever i helt skilda världar från elever, föräldrar och skolpersonal. FP, MP, KD, S och C hade inga stora meningsskiljaktigheter mot M under debatten. V och rasistiska SD dök aldrig upp. Rättvisepartiet Socialisterna och Lina Thörnblom var ensamna i panelen att resa frågan om resurser och att det behövs kamp för att få förbättringar för dagens unga.
Lina Thörnblom, Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge: tredje från vänster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.