söndag 15 augusti 2010

Kamp mot kvinnoförtrycket

Nej till pigjobb, vårdnadsbidrag & otrygga jobb • Stoppa mäns våld mot kvinnor
Deltidsarbete, tung arbetsbelastning, sjukskrivning och låg inkomst är vardag för arbetarkvinnor. Det finns ett strukturellt förtryck av kvinnor i hela världen. Kvinnor får lägre lön än män, utför mer obetalt arbete i hemmet och utsätts för sexuella trakasserier och våld.
Det har skett ett bakslag för jämställd­heten de senaste åren. Högerregeringen står för en kvinno- och arbetarfientlig politik med bakåtsträvande reformer som pigavdrag och vårdnadsbidrag.
Kvinnofientlig högerpolitik
Kapitalismen gör vinster på kvinnoförtryck, t ex genom lönediskriminering, porrindustri, människohandel och oavlönat hushållsarbete.
161 000 fler kvinnor har blivit fattiga efter nära fyra år med Reinfeldts högerpolitik. Fattigdomen bland barn till ensamstående föräldrar har ökat från 19 procent 2006 till 30 procent 2009.
Att de kvinnodominerande yrkena är de lägst betalda är en del av kvinnoförtrycket. Kvinnor tjänar bara 83 procent av mäns löner (omräknat till heltid).
1 258 anställda i Haninge kommun, flest kvinnor, har vikariat, visstids- eller timanställning istället för fast jobb. 25 procent av de fast anställda kvinnorna arbetar deltid.
Regeringens vårdnadsbidrag är en kvinnofälla. Av de 201 som tagit ut bidraget i Haninge var 196 kvinnor och 5 män. Bidraget gör det svårare för kvinnor att få utbildning och eget jobb. RS vill avskaffa vårdnadsbidraget och istället införa sex timmars arbetsdag och delad, förlängd och 100-procentig föräldraförsäkring. Barnomsorgen måste byggas ut kraftigt.
Sexuella trakasserier är en del av kvinnors vardag. Var sjätte kvinna utsätts årligen för sexuella trakasserier i arbetet.
Mäns våld ökar
RS och Elevkampanjen deltar i kampanjen Vägra Kallas Hora med kampanjer och lektioner på skolor och arbetsplatser. Våldtäkter och sexuella trakasserier är brutala uttryck för kvinnoförtrycket. Mäns våld mot kvinnor ökar.
Kvinnojouren i Haninge är i akut behov av pengar, de flesta jobbar ideellt och skyddslägenheterna räcker inte till för alla kvinnor och barn som flyr mäns våld. Förra året nekades 40 procent av de som behövde skyddat boende.
RS samlade till demonstration utanför kommunfullmäktige mot mäns våld mot kvinnor och lämnade över namnunderskrifter för våra krav.
De andra partierna, från M till S & V röstade mot. De röstade även emot vår motion för sexuellt likaberättigande för hbt-personer (homo, bi, trans).
100 år av socialistisk kamp
Hatbrotten mot hbt-personer ökar. Hälften av alla hbt-personer vågar inte vara öppna på sin arbetsplats. Det finns fortfarande läroböcker som beskriver homosexualitet som något avvikande. Trots juridiska framsteg krävs kamp. Med HBT-socialisterna vill vi bygga en kämpande hbt-rörelse.
Socialister startade kvinnodagen 8 mars för 100 år sedan och fortsätter kampen. Vårt mål är ett socialistiskt samhälle fritt från förtryck. Idag är behovet av att bygga en ny kvinnorörelse akut.
RS står för:
>> Lika lön för lika arbete
>> Bort med otrygga anställningar – rätt till heltid
>> Nej till pigjobb – slopa skatte avdraget för hushållstjänster
>> Avskaffa vårdnadsbidraget – inför förlängd & 100 procent föräldraför säkring
>> Fler anställda & skyddade lägenheter till kvinnojouren
>> Förtur i kommunens bostads kö för kvinnor som flyr
>> Bättre belysning & mer trygghets åtgärder
>> Utbildade fältassistenter för nattvandring
>> Självförsvar för tjejer i skolan
>> Hbt- och genusperspektiv i undervisningen

Karin Wallmark
Kandidat på Rättvisepartiet Socialisternas Haninge-valsedel. Journalist på tidningen Offensiv & aktiv i HBT-socialisterna.
"Vi kräver resurser till skolorna för att kunna stoppa homofobi och könsmobbning samt erbjuda hbt-kompetens till alla kommunanställda. Vi kämpar för att stoppa hatbrotten, avskaffa heteronormen och förtryckande könsroller.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.