torsdag 19 augusti 2010

Sluta snåla på äldreomsorgen!

Nu får det vara slut på snålandet inom äldreomsorgen. Det ska inte göras avvägningar mellan kostnaden för hjälpmedel/arbetsredskap och personal.
Jag har en närstående som bor på särskilt boende.
Det händer ofta att jag måste hjäl­pa till med allehanda sysslor som att duka, servera och liknande när jag kommer på besök. En gång fick jag t o m ta hand om anhöriga till en avliden person, då de två i personalen tog hand om en boende, där de måste vara två som hjälps åt.
Eftersom jag är på besök 5-6 gånger per vecka har jag lärt känna de boende och deras anhöriga.
På helgerna är det också två perso-nal, som ska ta hand om alla morgon­göromål och om då en ringer sig sjuk, får denna enda som är där då klara sig bäst den kan tills man efter mycket arbete lyckats få in en ersättare, som då kanske inte kommer förrän klock­an halv 10. Då får de boende ligga kvar länge i sina sängar och vänta på frukost.

Med två i personalen är det också svårt att kunna låta de boende få sin rättmätiga utevistelse, eftersom ingen boende får lämnas ensam.
Försök själv tänka tanken att få ut t ex sex rullstolsburna och tre rollatordrivna boende.
På ingen avdelning av denna sort borde det få finnas MINDRE än tre personal på varje pass mellan kl 7 och 22.


Mi Alforsen
kandidat för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninges kommunalval

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.