torsdag 6 oktober 2011

Migrationsverket fortsätter försöka utvisa till förtryckets Iran


Fuad Velzi är aktiv i Kurdiska Demokratiska Partiet i Iran, och trots sin oppositionella aktivitet mot den iranska regimen nekas han asyl i Sverige. Migrationsverket, som till synes utövar ny praxis dagligen, hänvisar till att politiska flyktingar som söker asyl i Sverige måste ha haft en ledande roll i den organisation man varit medlem. Fuad har en väldokumenterad historia av aktivism mot den islamiska republiken, och trots att bevisningen har lagts fram till migrationsverket har man inte tagit tillbaka verkställighetsbeslutet om hans utvisning.
Alla kurder som är sympatisörer av och medlemmar i något av de kurdiska partierna i Iran riskerar förföljelse, fängelse och sina liv om de återvänder till Iran. Personer som Fuad klassas av den Islamiska regimen som ett hot mot rikets säkerhet, och straffas för detta utan undantag med döden. Innan Fuad lyckades fly till Sverige hade han redan torterats, skenavrättats, och tvingats att underteckna en bekännelse om hans koppling till ”kontrarevolutionära organisationer och moharebin”. Detta vill migrationsverket sända honom tillbaka till.
Iran avrättar just kurdiska demokratikämpar och politiska motståndare i allmänhet, och bara de senaste 10 dagarna har 37 personer avrättats av den iranska regimen. På vägen till, och med döden som ett sista steg i ledet av allt man riskerar som politiskt aktiv i Iran, finns tortyren som i de iranska fängelserna är av den värsta tänkbara sort. Grova våldtäkter som ett tortyredskap, mot kvinnor som män, är sedvanligt använt av regimens lakejer. Om utvisningen verkställs och han överlämnas till den iranska regimen, kommer Fuad, efter att ha utsatts för allt det otänkbara som försiggår i de Iranska fängelserna, slutligen att avrättas.
Den Iranska regimen har utfärdat nya direktiv enlig artikel 7 i Irans straffbalk; att fängsla och åtala politiska flyktingar som återvänder till Iran. Detta ska också gälla brott de anses begått i andra länder (t e x i Sverige) exempelvis ‘hädelse’ och liknande. Irans chefsåklagare Mohsen Eje’i har nu sagt att alla som ansökt om asyl på politiska grunder kan åtalas då det räknas som fällande bevis i sig. Ett tydligt exempel på det är när Norge utvisade tonåringen Rahim Rostami den 9 februari i år varpå han åtaldes och dömdes och nu sitter i Evin-fängelset. Detta visar på att det enligt den iranska regimen räcker med att personen har sökt asyl i ett annat land för att det ska räknas som ett bevis och att han eller hon därför ska fängslas. Sverige är ett av få länder i Europa som utvisar politiska flyktingar till Iran.
Den svenska regeringen och migrationsverkets totala förbiseende av mänskliga rättigheter, samt internationell lag, har fler än en gång tvingat flyktingar att ta till desperata åtgärder för att få stanna i Sverige. I dagsläget hungerstrejkar 20 kurdiska flyktingar från Iran i centrala Stockholm, sedan två veckor tillbaka. De protesterar mot migrationsverkets beslut om utvisning.
En av de 20 hungerstrejkande, Fraidon Hassan Azarpoor, har sytt ihop sina läppar i protest sedan en vecka tillbaka, uppger fffi.se (Förenade Föreningar för ett Fritt Iran) som träffat de hungerstrejkande.
– Vi har inlett en hungerstrejk för att uppmärksamma den brutala situationen som råder i Iran. Samtidig vill vi även skicka budskapet till den svenska regeringen om att avstå från att utvisa politiska asylsökande till Iran, säger de hungerstrejkandes talesperson Fateh Ibrahimzadian till FFFI. Hon meddelar också att de kommer fortsätta att kämpa för asyl:
– Men vi fortsätter vår hungerstrejk tills vi får besked från Migrationsverket eller regeringen.
Kravet på att Migrationsverket ska komma med en uppföljande rapportering kring säkerställandet av redan genomförda utvisningar har inte uppfyllts. Att Migrationsverket inte kan påvisa det man argumenterar för, dvs att de politiska flyktingar som utvisas till Iran inte riskerar sina liv, talar sitt tydliga språk. Med allt detta i beaktande, kräver vi därför ett omedelbart stopp av utvisningen av Fuad Velzi, samt alla andra politiska flyktingar till Iran.
Foujan Rouzbeh, Asylrörelsen i Stockholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.