tisdag 18 oktober 2011

RS i debatt om Årsta Havsbad på fullmäktige: "Måste ske på de boendes villkor"

Under gårdagens kommunfullmäktigemöte i Haninge klubbades en ny detaljplan för Årsta Havsbad. Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Thörnblom, som lade ett viktigt ändingsförslag, varnade i flera inlägg och replikskiften för alltför hård exploatering och höjda kostnader för de boende i området.

Årsta Havsbad är ett unikt sommarstugeprojekt från 1930-talet för att möjliggöra för vanliga arbetare att bo nära natur och rekreation. Sedan dess har mycket hänt: tomterna har friköpts och en femtedel av stugorna är permanentbostäder. Därför vill den borgerliga kommunledningen dra in kommunalt vatten och avlopp (VA). Det finns också viktiga miljöaspekter på behovet att lösa dagens hantering av just avlopp.
Men 80 procent av de boende bor kvar i de äldre sommaranpassade stugorna. Många av dem befarar inte bara långtgående förändringar och exploatering i området, utan att de inte kommer att ha råd att bo kvar när räkningarna för anslutningsavgiften m m dimper ner i brevlådan.
En av de flera boende på havsbadet vilka satt på åhörarläktaren under debatten i kommunfullmäktige berättade hur hon bott där i hela sitt liv, nästan 80 år, men kommer tvingas flytta om VA dras in; hon har som många andra helt enkelt inte råd.

Trots att inget beslut skulle tas om VA på gårdagens sammanträde hade den borgerliga majoriteten ändå smygit in formuleringar i den planbeskrivning som skulle beslutas om. Lina Thörnblom (RS) föreslog att formuleringen om VA skulle ersättas med en formulering om 'miljövänligare vatten och avlopp till permanentbostäder'; Med andra ord att hålla öppet vilken lösning som blir aktuell, speciellt då boende i området lämnat in ett medborgarförlag till just kommunfullmäktige där andra tekniska lösningar förs fram; alternativ vilka förslagsställarna menar är mer miljövänliga än det LTA-system som utvecklades på 1970-talet och kommunen nu är inriktade på. Dessutom, menade Lina Thörnblom (RS), att om kommunalt vatten och avlopp visar sig vara den bästa tekniska lösningen då den diskussionen tas, måste kommunen se till att kostnaden inte vältras över dem som får VA anslutet till sig ofrivilligt. Detta möttes av applåder från åhörarna.

Rättvisepartiet Socialisternas ändringsförslag gick inte igenom. Men det finns tid att påverka fram tills det verkliga beslutet i den frågan kommer upp i kommunfullmäktige. Lina Thörnblom (RS) förde även i gårdagens debatt fram vikten att skydda stränderna, kulturbebyggelsen samt varna för okontrollerad exploatering, med andra havsbad som varnande exempel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.