tisdag 18 oktober 2011

RS tog strid för äldreomsorgen i kommunfullmäktige

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge, Mattias Bernhardsson, debatterade under gårdagens kommunfullmäktigesammanträde förslaget till ny Äldreplan. Här är hans öppningsanförande:

”Haninges äldreplan måste innehålla konkreta mål och åtgärder för att kommunen ska kunna möta upp den stora ökningen av antalet äldre. Det behövs t ex fler boenden i olika boendeformer. För att planera utbyggnaden av äldreomsorgen behövs en kartläggning av befolkningsutvecklingen i stadsdelarna. Jordbro står idag helt utan boende trots områdets storlek.
Äldreplanen saknar helt och hållet personalperspektiv. Personalens villkor är avgörande för kvaliteten på omsorgen. För att ge bästa möjliga äldreomsorg borde äldreplanen sätta upp mål för att förvandla ofrivilliga deltider och timanställningar till heltider. Idag motsvarar de timanställda 20 heltidsthänster. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna tycker att riktiga anställningar är viktiga, inte bara för personalen i sig utan för kontinuiteten i kontakten med de äldre och för att tillvarata den expertis personalen besitter samt värna kompetensen i äldrevården; Detta kräver riktiga anställningar. Äldreplanen borde också slå fast att kommunen inte ska luta sig tillbaka på anhörighjälp och frivilligarbete.
Äldreplanen borde exakt ange hur kommunens koststrategi ser ut och hur undernäringen bland äldre på särskilt boende ska minska. Idag är är ca 50 procent äv de äldre på särsilt boende undernärda jämfört med 5 procent av de som bor hemma. Det är otydligt vad den borgerliga majoriteten menar när de skriver att de vill införa ”fritt matval”. Om det är ’friheten’ att välja mellan olika ’flygplansmatlådor’ med halvfabrikat och tillsatser tror vi det inte upplevs som verklig valfrihet. Rättvisepartiet Socialisterna vill att maten lagas på plats på respektive boende och att de äldre ska erbjudas att både göra menyerna samt delta i uppläggning och dukning.
Äldreplanen borde också utvärdera effrekterna av privatiseringarna av hemtjänsten. Stockholms läns landsting, som exempel, hade näst dyrast vård och näst sämst effektivitet som ett resultat av den höga andelen privat vård när Dagens Samhälle jämförde. Vi vill se här i Haninge jämförelser mellan kommunal och privat hemtjänst vad gäller personalens arbetsvillkor och hur stor kvalitetstid som läggs på de äldre.”

Debatten avslutades med en omröstning där Rättvisepartiet Socialisterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade igenom en minoritets-återremiss, vilket innebär att förslaget till Äldreplan skickas tillbaka till Kommunstyrelsen för översyn. Beslut om Äldreplan debatteras på nytt under nästa kommunfullmäktige då beslut tas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.