lördag 22 oktober 2011

Visstidsanställda tjänar 12 procent mindre

Sanna Tefke
Kommunals rapport ”Ständigt standby- en rapport om visstidsanställdas villkor” slår hål på de myter regering och arbetsgivare för fram och visar tydligt konsekvenserna av visstidsanställningarna. Att det skulle vara ett ungdomsfenomen, önskemål från arbetstagaren, snabbare väg till fast jobb för unga eller ett flexiblare sätt att arbeta är ingenting som stämmer överens med verkligheten.
Bara de tre senaste åren har antalet visstidsanställda inom Kommunals organisationsområde ökat från 25 procent till 28 procent. Den senaste 10-års perioden har antalet ökat med 40 000 personer.

Till skillnad från vad många tror är det inte längre ett ungdomsfenomen, år 2010 var 639 300 personer visstidsanställda på hela arbetsmarknaden, och över hälften av dem var äldre än 25 år.
Inom Kommunals område är siffran ännu högre då två tredjedelar av de visstidsanställda är äldre än 25 år och medelåldern är 35 år. Det är i denna ålder som många skaffar barn och bostad, och var tionde man och var femte kvinna uppger att deras beslut att skaffa barn påverkas av anställningsformen.
Rapporten visar även att det inte är en genväg till fast jobb som en del vill få det till. Av de som någon gång får en fast anställning, är hälften fortfarande visstidsanställda efter tre års anställning.
I Kommunals branscher är de visstidsanställdas löner i genomsnitt 12 procent lägre än de tillsvidareanställdas, beräknat på grundlön för heltid. Tar man dessutom hänsyn till att de visstidsanställda i större utsträckning arbetar deltid, blir siffran så låg som 56 procent i faktisk arbetsinkomst. År 2010 tjänade de visstidsanställda i genomsnitt 9 150 kr i månaden, före skatt.

Tre av fyra av kommunalarnas visstidsanställda är kvinnor och det finns ett tydligt samband mellan kvinnodominerade yrken och visstidsanställningar. Ju fler kvinnor som arbetar inom ett avtalsområde, desto fler visstidsanställningar. Ett exempel är barnskötare där 93 procent är kvinnor och andelen visstidsanställda är 36 procent. Det kan jämföras med brandmän, varav 3 procent är kvinnor och 8 procent är visstidsanställda. Utomeuropeiskt födda är också starkt överrepresenterade. Det är dubbelt så vanligt att en utomeuropeisk invandrare har en visstidsanställning som en infödd svensk.
Hälften av de tillfrågade timavlönade i rapporten uppger att de får veta mindre än en vecka innan när de ska jobba. En av tio svarar att de blir inkallade att jobba samma dag. Detta gör det svårt att planera sociala aktiviteter, ledigheter och framförallt slår det mot de visstidsanställda föräldrarna som får svårigheter med barnomsorg.
Arbetsgivare och regering vill ibland få det till att tillsvidareanställning är något som, framförallt ungdomar, vill ha då det ger mer flexibilitet, men rapporten visar att sju av tio på hela arbetsmarknaden faktiskt vill ha en fast anställning med månadslön.

Inför vårens kommande avtalsrörelse har Kommunal som krav att minska andelen visstidsanställningar, bland annat vill man att avtal om visstidsanställning endast får göras under 12 månader på en femårsperiod, istället för dagens två år. Ett annat krav gäller att den sammanlagda anställningstiden för allmän visstidsanställning och vikariat inte får överstiga två år på en femårsperiod till skillnad från idag då man räknar tiden separat för de olika anställningsformerna. Det krävs även hårdare bevakning att lagen efterföljs. Visstidsanställda får inte diskrimineras löne- eller arbetsvillkorsmässigt i jämförelse med tillsvidareanställda.
Fasta, trygga jobb och rätt till heltid är de absolut viktigaste kraven för Kommunals medlemmar. Förra avtalsrörelsen misslyckades förbundet totalt med dessa krav. Det är dags att visa musklerna och på allvar ”ta fajten”.

Sanna Tefke, facklig förtoendevald i Kommunal, ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.